sanco-test

Czym jest Test SANCO?

Test SANCO to nieinwazyjny, przesiewowy, genetyczny test prenatalny nowej generacji (NIPT), który określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Pataua), aneuploidii chromosomów płci oraz zespołów genetycznych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi. Trisomie chromosomów 21, 18 i 13 są najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych, wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii tych chromosomów. Średnio 1 na 500 dzieci rodzi się z zespołem Downa (trisomia 21), 1 na 6 000 dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa (trisomia 18) oraz 1 na 10 000 dzieci rodzi się z zespołem Pataua (trisomia 13).

Badanie SANCO można wykonać także w przypadku ciąży bliźniaczej oraz w ciąży po zapłodnieniu in vitro (również w przypadku dawstwa komórki jajowej).

Test SANCO to jedyny nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny wykonywany w całości w Polsce. Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka [tzw. pozakomórkowe wolne płodowe DNA, cffDNA (cell-free fetal DNA)].

Jakość badania potwierdzają również certyfikaty European Molecular Quality Network (EMQN) oraz walidacja przeprowadzona w Genomed S.A.
Wykrywalność badania przewyższa 99%. Wysoka czułość i dokładność badania pozwala zmniejszyć sześciokrotnie liczbę kobiet, dla których konieczne są badania inwazyjne.

Badanie może być uzupełnione o oznaczanie obecności antygenu RhD u płodu.

Co określa Test SANCO?

 • analiza liczby wszystkich chromosomów autosomalnych
 • ryzyko wystąpienia trisomii 21,18 i 13 czyli zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Pataua
 • ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów płci czyli aneuploidie X,Y (analiza niedostępna dla ciąż bliźniaczych)
 • analiza wszystkich delecji i duplikacji autosomów, obejmujących ≥ 7 milionów par zasad; ponad 430 różnych delecji i duplikacji, w tym: delecja 1p36, duplikacja 12p, zespół Cri-du-chat (delecja 5p), delecja 16p11.2-p12.2, zespół Palliser-Killian (izochromosom 12p), delecja 2q33.1, zespół kociego oka (tetrasomia 22pter-22q11), duplikacja 16p11.2-p12.2, duplikacja 7p22.3-q11.21, delecja 2q35-q36.3, duplikacja 15q11.1-q13.3
 • płeć płodu
 • oznaczanie obecności antygenu RhD u płodu (SANCO RHD)

Czego nie wykrywa test SANCO?

 • chorób dziedzicznych i monogenowych, wynikających z „małych” uszkodzeń genów np. mukowiscydoza, czy rdzeniowy zanik mięśni
 • chorób wielogenowych i wieloczynnikowych, ani wad rozwojowych takich jak: rozszczepy, padaczka, autyzm
 • małych delecji i duplikacji poniżej rozdzielności metody
 • aneuploidii chromosomów płci w ciąży bliźniaczej
 • poliploidii i translokacji zrównoważonych
 • choroby w formie mozaikowej

Kiedy wykonać Test SANCO i jaki jest czas oczekiwania na wyniki?

Test można wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.

Czas oczekiwania na wynik badania zależny jest od rodzaju wykonanego testu:

 • Test SANCO - 6 dni roboczych
 • Test SANCO RhD - 30 dni roboczych

Test SANCO - przeciwskazania

Nieinwazyjne testy prenatalne mogą wykonać Pacjentki bez szczególnych wskazań, chcące spokojnie oczekiwać przyjścia na świat dziecka. Jednak nie w każdym przypadku przynoszą one pożądane rezultaty.

Przeciwskazaniem do wykonania testu SANCO jest:

 • terapia komórkami macierzystymi pochodzącymi od innej osoby
 • choroba nowotworowa
 • przeszczep szpiku lub narządu
 • transfuzja krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • obumarcie płodu w ciąży mnogiej po 8 tygodniu

Jak przygotować się do Testu SANCO?

Pacjentka nie musi być na czczo.

Na pobranie krwi należy zabrać całą dokumentację ciąży, łącznie z wynikiem ostatniego badania USG ciąży.

Jak przebiega Test SANCO?

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (cffDNA). Wykrywalność badania wynosi > 99%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych takich jak np. amniopunkcja.

Wynik testu powinien być zinterpretowany przez lekarza.

Test SANCO - istotne informacje

Wykrywalność badania przewyższa 99%.  Należy pamiętać, że jest to test przesiewowy, który ocenia ryzyko wystąpienia określonych nieprawidłowości. W przypadku wysokiego ryzyka trisomii zaleca się wykonanie diagnostyki prenatalnej inwazyjnej, na przykład amniopunkcji, celem potwierdzenia wyniku i podjęcia ewentualnych dalszych kroków.

Test SANCO – gdzie wykonać i cena

Test SANCO2500 zł
Test SANCO RhD350 zł

Gdzie zrobisz badanie?

Poniżej znajdziesz adres placówek MULTI MED, w których wykonasz badanie

Przychodnia Warszawa Polna 3
Adres przychodni
ul. Polna 3, Śródmieście
00-622 Warszawa
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 20:00
Sobota:
08:00 – 14:00
Przychodnia Warszawa Waryńskiego 6
Adres przychodni
ul. Waryńskiego 6, Śródmieście
00-631 Warszawa
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 20:00
Sobota:
08:00 – 14:00

Zadaj pytanie przez formularz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna), z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies