Test SANCO

Czym jest Test SANCO?sanco-test

Test SANCO to nieinwazyjny, przesiewowy, genetyczny test prenatalny nowej generacji (NIPT), który określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Pataua), aneuploidii chromosomów płci oraz zespołów genetycznych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi. Trisomie chromosomów 21, 18 i 13 są najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych, wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii tych chromosomów. Średnio 1 na 500 dzieci rodzi się z zespołem Downa (trisomia 21), 1 na 6 000 dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa (trisomia 18) oraz 1 na 10 000 dzieci rodzi się z zespołem Pataua (trisomia 13).

Badanie SANCO można wykonać także w przypadku ciąży bliźniaczej oraz w ciąży po zapłodnieniu in vitro (również w przypadku dawstwa komórki jajowej).

Test SANCO to jedyny nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny wykonywany w całości w Polsce. Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka [tzw. pozakomórkowe wolne płodowe DNA, cffDNA (cell-free fetal DNA)].

Jakość badania potwierdzają również certyfikaty European Molecular Quality Network (EMQN) oraz walidacja przeprowadzona w Genomed S.A.
Wykrywalność badania przewyższa 99%. Wysoka czułość i dokładność badania pozwala zmniejszyć sześciokrotnie liczbę kobiet, dla których konieczne są badania inwazyjne.

Badanie może być uzupełnione o oznaczanie obecności antygenu RhD u płodu.

Co określa Test SANCO?

 • analiza liczby wszystkich chromosomów autosomalnych
 • ryzyko wystąpienia trisomii 21,18 i 13 czyli zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Pataua
 • ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów płci czyli aneuploidie X,Y (analiza niedostępna dla ciąż bliźniaczych)
 • analiza wszystkich delecji i duplikacji autosomów, obejmujących ≥ 7 milionów par zasad; ponad 430 różnych delecji i duplikacji, w tym: delecja 1p36, duplikacja 12p, zespół Cri-du-chat (delecja 5p), delecja 16p11.2-p12.2, zespół Palliser-Killian (izochromosom 12p), delecja 2q33.1, zespół kociego oka (tetrasomia 22pter-22q11), duplikacja 16p11.2-p12.2, duplikacja 7p22.3-q11.21, delecja 2q35-q36.3, duplikacja 15q11.1-q13.3
 • płeć płodu
 • oznaczanie obecności antygenu RhD u płodu (SANCO RHD)

Czego nie wykrywa test SANCO?

 • chorób dziedzicznych i monogenowych, wynikających z „małych” uszkodzeń genów np. mukowiscydoza, czy rdzeniowy zanik mięśni
 • chorób wielogenowych i wieloczynnikowych, ani wad rozwojowych takich jak: rozszczepy, padaczka, autyzm
 • małych delecji i duplikacji poniżej rozdzielności metody
 • aneuploidii chromosomów płci w ciąży bliźniaczej
 • poliploidii i translokacji zrównoważonych
 • choroby w formie mozaikowej

Kiedy wykonać Test SANCO i jaki jest czas oczekiwania na wyniki?

Test można wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.

Czas oczekiwania na wynik badania zależny jest od rodzaju wykonanego testu:

 • Test SANCO - 6 dni roboczych
 • Test SANCO RhD - 30 dni roboczych

Test SANCO - przeciwskazania

Nieinwazyjne testy prenatalne mogą wykonać Pacjentki bez szczególnych wskazań, chcące spokojnie oczekiwać przyjścia na świat dziecka. Jednak nie w każdym przypadku przynoszą one pożądane rezultaty.

Przeciwskazaniem do wykonania testu SANCO jest:

 • terapia komórkami macierzystymi pochodzącymi od innej osoby
 • choroba nowotworowa
 • przeszczep szpiku lub narządu
 • transfuzja krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • obumarcie płodu w ciąży mnogiej po 8 tygodniu

Jak przygotować się do Testu SANCO?

Pacjentka nie musi być na czczo.

Na pobranie krwi należy zabrać całą dokumentację ciąży, łącznie z wynikiem ostatniego badania USG ciąży.

Jak przebiega Test SANCO?

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (cffDNA). Wykrywalność badania wynosi > 99%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych takich jak np. amniopunkcja.

Wynik testu powinien być zinterpretowany przez lekarza.

Test SANCO - istotne informacje

Wykrywalność badania przewyższa 99%.  Należy pamiętać, że jest to test przesiewowy, który ocenia ryzyko wystąpienia określonych nieprawidłowości. W przypadku wysokiego ryzyka trisomii zaleca się wykonanie diagnostyki prenatalnej inwazyjnej, na przykład amniopunkcji, celem potwierdzenia wyniku i podjęcia ewentualnych dalszych kroków.

Test SANCO – gdzie wykonać i cena

Test SANCO2500 zł
Test SANCO RhD350 zł

Gdzie zrobisz badanie?

Poniżej znajdziesz adres placówek MULTI MED, w których wykonasz badanie

Przychodnia Warszawa Polna 3

Adres przychodni
ul. Polna 3, Śródmieście
00-622 Warszawa

T: 22 636 47 74

E: [email protected]

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 20:00
Sobota:
08:00 – 14:00

Przychodnia Warszawa Waryńskiego 6

Adres przychodni
ul. Waryńskiego 6, Śródmieście
00-631 Warszawa

T: 22 636 47 74

E: [email protected]

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 20:00
Sobota:
08:00 – 14:00

Zadaj pytanie przez formularz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że Administratorem przekazanych za pomocą formularza danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna), z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?