Cennik laboratorium

LaboratoriumCena
17-KETOSTEROIDY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU146 zł
17-OH KORTYKOSTEROIDY (17-HYDROSTEROIDY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU143 zł
17-OH PROGESTERON (17-HYDROKSYPROGESTERON)43 zł
ACTH (ADRENOKORTYKOTROPINA)43 zł
ADRENALINA (EPINEFRYNA)113 zł
AFP (ALFA-FETOPROTEINA)33 zł
AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA (ARO)168 zł
ALBUMINY23 zł
ALDOLAZA43 zł
ALDOSTERON53 zł
ALFA1-ANTYTRYPSYNA53 zł
ALFA1-ANTYTRYPSYNA (genotyp)278 zł
ALFA1-KWAŚNA GLIKOPROTEINA (OROZOMUKOID, AAG)33 zł
ALFA1-MIKROGLOBULINA53 zł
ALFA2-ANTYPLAZMINA83 zł
ALFA2-MAKROGLOBULINA53 zł
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT, AlAT, GPT)19 zł
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (ASP, AspAT, GOT)19 zł
AMYLAZA (DIASTAZA)21 zł
AMYLAZA TRZUSTKOWA23 zł
ANDROSTENDION53 zł
ANTY-Rh PRZECIWCIAŁA (ALLOPRZECIWCIAŁA ODPORNOŚCIOWE)75 zł
ANTYGEN HLA-B5228 zł
ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO (SCC-Ag)98 zł
ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY (LA)98 zł
ANTYTROMBINA III (AT 3)43 zł
APO A I (apolipoproteina A-I)53 zł
APO B (apolipoproteina B)53 zł
APTT (CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY)19 zł
ASO (ANTYSTREPTOLIZYNA)21 zł
ASPERGILOZA (ASPERGILLUS) PRZECIWCIAŁA53 zł
BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE378 zł
BARBITURANY33 zł
BENZODIAZEPINY33 zł
BETA-CROSS LAPS (marker resorpcji kostnej)68 zł
BETA-HCG (GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA)66 zł
BETA2-MIKROGLOBULINA68 zł
BIAŁKO BENCE’A - JONESA metodą immunofiksacji143 zł
BIAŁKO C98 zł
BIAŁKO CAŁKOWITE21 zł
BIAŁKO MONOKLONALNE metodą immunofiksacji198 zł
BIAŁKO S98 zł
BIAŁKO S-10098 zł
BIAŁKO WIĄŻĄCE WITAMINĘ D (VDBP)98 zł
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA I CAŁKOWITA23 zł
BILIRUBINA CAŁKOWITA21 zł
BIZMUT98 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) DNA metodą PCR298 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgG98 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgM98 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgG193 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgM193 zł
BRUCELOZA (BRUCELLA) PRZECIWCIAŁA metodą OWD i odczyn WRIGHTA143 zł
BŁONICA (CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE) PRZECIWCIAŁA IgG113 zł
C- PEPTYD43 zł
C-TELOPEPTYD KOLAGENU TYPU I (ICTP)98 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY (aktywność)113 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY (ilościowo)113 zł
C3 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA43 zł
C4 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA43 zł
CA-12579 zł
CA-15.378 zł
CA-19.979 zł
CA-50153 zł
CA-72.498 zł
CANDIDA ALBICANS metodą PCR278 zł
CANDIDA SPECIES PRZECIWCIAŁA198 zł
CEA69 zł
CERULOPLAZMINA43 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) metodą PCR (wymaz)133 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgA53 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgG43 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgM43 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgA43 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG43 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM53 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIE metodą PCR228 zł
CHLORKI23 zł
CHOLESTEROL CAŁKOWITY21 zł
CHOLESTEROL HDL21 zł
CHOLESTEROL LDL (oznaczany)33 zł
CHOLESTEROL LDL (wyliczany)45 zł
CHOLINOESTERAZA (CHE)23 zł
CHOROBA KOCIEGO PAZURA (BARTONELLA HENSELAE) PRZECIWCIAŁA IgG323 zł
CHROM (Cr)98 zł
CHROMOGRANINA A (CgA)98 zł
CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) AKTYWNOŚĆ43 zł
CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) mass33 zł
COXACKIE PRZECIWCIAŁA83 zł
CRP (BIAŁKO OSTREJ FAZY)27 zł
CRP ULTRACZUŁE (hs-CRP)23 zł
CYFRA 21-168 zł
CYNK (Zn)53 zł
CYSTATYNA C53 zł
CYTOLOGIA (POBRANIE BEZ KONSULTACJI)90 zł
CYTOLOGIA (POBRANIE PODCZAS KONSULTACJI)65 zł
CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC128 zł
CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC + HPV DNA348 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + HPV PANEL PODSTAWOWY 32 TYPY HR410 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + MYCOPLASMA HOMINIS, MYCOPLASMA GENITALIUM, UREAPLASMA + HPV PANEL PODSTAWOWY 32 TYPY HR458 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO268 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + MYCOPLASMA I UREAPLASMA JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO418 zł
CYTOLOGIA LBC + HPV JAKOŚCIOWO268 zł
CYTOMEGALIA (CMV) DNA metodą PCR458 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG66 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG AWIDNOŚĆ213 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgM66 zł
CZAS TROMBINOWY (TT)23 zł
CZYNNIK IX98 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgG68 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgM68 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF (ilościowo)28 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF metodą lateksową (jakościowo)20 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgA68 zł
CZYNNIK V98 zł
CZYSTOŚĆ POCHWY65 zł
D-DIMERY40 zł
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH)33 zł
DEZOKSYPIRYDYNOLINA (PYRYLINKS D)83 zł
DHEA (DEHYDROEPIANDROSTERON)48 zł
DHEA-S (SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTERONU)49 zł
DIGOKSYNA53 zł
DIHYDROTESTOSTERON (DHT)53 zł
DOPAMINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU153 zł
DOPŁATA DO BADANIA CITO (BIOCHEMIA)15 zł
DOPŁATA DO BADANIA CITO (HORMONY )20 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C14-C20)313 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C22-C26)313 zł
ECHO WIRUS PRZECIWCIAŁA188 zł
ELASTAZA TRZUSTKOWA W KALE176 zł
ENZYM DIAMINOOKSYDAZY (DAO)218 zł
ERYTROPOETYNA (EPO)68 zł
ESTRADIOL (E2)49 zł
ESTRON (E1)68 zł
FENOBARBITAL83 zł
FENOL W MOCZU (METABOLIT BENZENU)68 zł
FENYTOINA48 zł
FERRYTYNA66 zł
FIBRYNOGEN30 zł
FOSFATAZA ALKALICZNA GRANULOCYTÓW (FAG)113 zł
FOSFATAZA KWAŚNA (ACP)33 zł
FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA (PAP)43 zł
FOSFATAZA ZASADOWA (ALKALICZNA) FRAKCJA KOSTNA (ALP-K)33 zł
FOSFATAZA ZASADOWO-ALKALICZNA (ALP)21 zł
FOSFOR NIEORGANICZNY (P)23 zł
FRUKTOZA (w nasieniu lub w osoczu)68 zł
FSH (FOLITROPINA, HORMON FOLIKULOTROPOWY)49 zł
FT3 (WOLNA TRIJODOTYRONINA)47 zł
FT4 (WOLNA TYROKSYNA)47 zł
GALAKTOZA (w moczu lub we krwi)53 zł
GAMMA-GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA (GGTP)21 zł
GASTRYNA98 zł
GLISTA LUDZKA (ASCARIS LUMBRICOIDES) PRZECIWCIAŁA92 zł
GLUKAGON99 zł
GLUKOZA21 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 50g glukozy21 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 75g glukozy21 zł
GLUKOZA 1 godz. po posiłku21 zł
GLUKOZA 2 godz. po podaniu 50g glukozy21 zł
GLUKOZA 2 godz. po podaniu 75g glukozy21 zł
GLUKOZA 2 godz. po posiłku21 zł
GRUPA KRWI80 zł
GRUPA KRWI CITO160 zł
GRUPA KRWI – WYROBIENIE „KREW KARTA”100 zł
GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgM68 zł
GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgM68 zł
HAPTOGLOBINA (Hp)53 zł
HELICOBACTER PYLORI ANTYGEN (w kale)48 zł
HELICOBACTER PYLORI PRZECIWCIAŁA58 zł
HEMOGLOBINA GLIKOLIZOWANA (HbA1c)66 zł
HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgG83 zł
HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgM83 zł
HIV78 zł
HIV metodą PCR488 zł
HLA B27228 zł
HOMOCYSTEINA68 zł
HORMON ANTY-MüLLEROWSKI (rezerwa jajników, AMH)183 zł
HORMON WZROSTU (hGH)33 zł
IMMUNOGLOBULINA A (IgA)33 zł
IMMUNOGLOBULINA D (IgD)33 zł
IMMUNOGLOBULINA E CAŁKOWITE (IgE CAŁKOWITE)33 zł
IMMUNOGLOBULINA G (IgG)33 zł
IMMUNOGLOBULINA M (IgM)33 zł
INHIBINA A153 zł
INHIBINA B153 zł
INSULINA43 zł
INSULINA 1 godz. po podaniu 50g glukozy43 zł
INSULINA 1 godz. po podaniu 75g glukozy43 zł
INSULINA 1 godz. po posiłku43 zł
INSULINA 2 godz. po podaniu 50g glukozy43 zł
INSULINA 2 godz. po podaniu 75g glukozy43 zł
INSULINA 2 godz. po posiłku43 zł
INSULINOPODOBNY CZYNNIK WZROSTU IGF-1 (SOMATOMEDYNA C)98 zł
INTERLEUKINA 6 (IL-6)113 zł
INTERLEUKINA 10 (IL-10)113 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgA68 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgM, IgG, IgA (pakiet 3 oznaczeń)228 zł
KADM (Cd)98 zł
KALCYTONINA93 zł
KALPROTEKTYNA W KALE (ilościowo)173 zł
KAMIEŃ MOCZOWY (analiza)43 zł
KARBAMAZEPINA48 zł
KARIOTYP460 zł
KARNITYNA68 zł
KATECHOLAMINY (ADRENALINA, NORADRENALINA) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU113 zł
KAŁ - BADANIE OGÓLNE38 zł
KAŁ - CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOKSYNA A + B)118 zł
KAŁ - KREW UTAJONA33 zł
KAŁ - NOSICIELSTWO173 zł
KAŁ - PASOŻYTY (1 próbka)33 zł
KAŁ - RESZTKI POKARMOWE (stopień strawienia)38 zł
KAŁ - ROTAWIRUSY + ADENOWIRUSY61 zł
KAŁ – LAMBLIE metodą ELISA (test enzymatyczny)33 zł
KINAZA KREATYNOWA (CPK, CK)21 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgG83 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgM83 zł
KOBALT98 zł
KOPEPTYNA128 zł
KOPROPORFIRYNY W MOCZU68 zł
KORTYZOL WOLNY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU53 zł
KORTYZOL64 zł
KORTYZOL W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU64 zł
KREATYNINA21 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgA53 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgG53 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgM53 zł
KWAS DELTA - AMINOLEWULINOWY (ALA) Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU143 zł
KWAS FOLIOWY59 zł
KWAS HYDROKSYMASŁOWY53 zł
KWAS MLEKOWY23 zł
KWAS MOCZOWY21 zł
KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY (TCA) W MOCZU213 zł
KWAS WALPROINOWY48 zł
KWAS WANILINOMIGDAŁOWY (VMA)43 zł
KWASY ŻÓŁCIOWE33 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgA238 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgG238 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgM238 zł
LEUKOCYTOZA22 zł
LICZBA ADDISA W MOCZU28 zł
LIPAZA30 zł
LIPIDOGRAM52 zł
LIPOPROTEINA A (Lp(a))53 zł
LIPOPROTEINA X53 zł
LISTERIOZA (jakościowo)53 zł
LIT (Li)33 zł
LUTROPINA (HORMON LUTEINIZUJĄCY, LH)49 zł
MAGNEZ (Mg)21 zł
MANGAN (Mn)98 zł
METOKSYKATECHOLAMINY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU83 zł
MIEDŹ (Cu)53 zł
MIKROALBUMINURIA33 zł
MIOGLOBINA48 zł
MOCZ - BADANIE OGÓLNE21 zł
MOCZ - BIAŁKO (PORCJA JEDNORAZOWA)21 zł
MOCZ - BIAŁKO W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU21 zł
MOCZ - CHLORKI (PORCJA JEDNORAZOWA)23 zł
MOCZ - CHLORKI W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU23 zł
MOCZ - CYTOLOGIA OSADU MOCZU85 zł
MOCZ - DIASTAZA (AMYLAZA)21 zł
MOCZ - FOSFORANY (PORCJA JEDNORAZOWA)23 zł
MOCZ - FOSFORANY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU23 zł
MOCZ - GLUKOZA (PORCJA JEDNORAZOWA)21 zł
MOCZ - GLUKOZA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU21 zł
MOCZ - KREATYNINA (PORCJA JEDNORAZOWA)21 zł
MOCZ - KREATYNINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU21 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY (PORCJA JEDNORAZOWA)21 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU21 zł
MOCZ - MAGNEZ (PORCJA JEDNORAZOWA)21 zł
MOCZ - MAGNEZ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU21 zł
MOCZ - MOCZNIK (PORCJA JEDNORAZOWA)21 zł
MOCZ - MOCZNIK W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU21 zł
MOCZ - POTAS (PORCJA JEDNORAZOWA)21 zł
MOCZ - POTAS W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU21 zł
MOCZ - SÓD (PORCJA JEDNORAZOWA)21 zł
MOCZ - SÓD W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU21 zł
MOCZ - WAPŃ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU21 zł
MOCZ - WAPŃ (PORCJA JEDNORAZOWA)21 zł
MOCZNIK WE KRWI21 zł
MONONUKLEOZA (EBV) metodą lateksową (odczyn Paula-Bunnela-Dawidsona)33 zł
MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgG53 zł
MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgM53 zł
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ21 zł
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ Z ROZMAZEM24 zł
MYCOPLASMA HOMINIS DNA (wymaz)116 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG53 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM53 zł
NEOPTERYNA98 zł
NIKIEL (Ni)98 zł
NORMETANEFRYNA (METABOLIT NORADRENALINY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU113 zł
NORTRYPTYLINA143 zł
NT-proBNP (N-terminalny fragment propeptyd natriuretyczny typu B)143 zł
ODCZYN BIERNACKIEGO (OB)19 zł
ODCZYN COOMBSA (BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY, BTA)110 zł
ODCZYN WAALERA-ROSEGO (OWR)29 zł
ODRA PRZECIWCIAŁA IgG98 zł
ODRA PRZECIWCIAŁA IgM98 zł
OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgM68 zł
OSTEOKALCYNA68 zł
OŁÓW (Pb)48 zł
PARACETAMOL43 zł
PARATHORMON (PTH)73 zł
PARWOWIRUS B19 PPRZECIWCIAŁA IgM metodą ELISA173 zł
PARWOWIRUS B19 PRZECIWCIAŁA IgG metodą ELISA173 zł
PLAZMINOGEN53 zł
PORFIRYNY143 zł
POSIEW KAŁU TLENOWY OGÓLNY59 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU CAMPYLOBACTER131 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU ESCHERICHIA COLI (E.COLI)59 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU ROTAWIRUSÓW + ADENOWIRUSÓW59 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU YERSINIA59 zł
POSIEW MOCZU TLENOWY59 zł
POSIEW MOCZU TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW MOCZU W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY59 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW116 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW NASIENIA W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW NASIENIA W KIERUNKU UREOPLAZMA + MYCOPLASMA108 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY59 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW PLWOCINY W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA BEZTLENOWY59 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY59 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU HPV228 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY59 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF91 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GONOKOKÓW59 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU HPV226 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU UREAPLASMA + MYCOPLAZMA113 zł
POSIEW Z GARDŁA BEZTLENOWY59 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY59 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU CHLAMYDIA PNEUMONIE (antygen)128 zł
POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY59 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY UREAPLASMA + MYCOPLASMA113 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF93 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)59 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GONOKOKÓW59 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU HPV228 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW BEZTLENOWY59 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY59 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW Z NOSA BEZTLENOWY59 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY59 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW Z NOSA W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW Z ODBYTU TLENOWY59 zł
POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)59 zł
POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW Z OKA BEZTLENOWY59 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY59 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW Z OKA W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW Z POCHWY BEZTLENOWY59 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY59 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF93 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)59 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GONOKOKÓW59 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU HPV228 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU UREOPLAZMA + MYCOPLAZMA108 zł
POSIEW Z RANY BEZTLENOWY59 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY59 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW Z RANY W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW Z UCHA BEZTLENOWY59 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY59 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW Z UCHA W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓREJ BEZTLENOWY59 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY59 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + BEZTLENOWY108 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW118 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW71 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ W KIERUNKU GRZYBÓW59 zł
POTAS (K)21 zł
PREALBUMINA53 zł
PROGESTERON49 zł
PROKALCYTONINA143 zł
PROKOLAGEN TYPU III98 zł
PROLAKTYNA (PRL)49 zł
PROLAKTYNA 1 godz. po MTC49 zł
PROLAKTYNA 2 godz. po MTC49 zł
PROTEINOGRAM93 zł
PROTOPORFIRYNA CYNKOWA83 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYFOSFOLIPIDOWE IgG + IgM98 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYHISTONOWE (AHA)68 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgA48 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgG48 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgM48 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYRYBOSOMALNE68 zł
PRZECIWCIAŁA PM-171 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW AKTYNIE68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOM JAJNIKA98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOWI SM (anty-Sm)53 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOWI ROZPUSZCZALNEMU WĄTROBY (anty-SLA)98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BETA-2 GLIKOPROTEINIE IgM123 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BETA-2 GLIKOPROTEINIE IgG123 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE KOMÓRKOWEJ HEPATOCYTÓW (anty-LMA)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ KANALIKÓW NERKOWYCH68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ KŁĘBKÓW NERKOWYCH (anty-GMB)98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ NABŁONKA68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CENTROMEROM123 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CYKLICZNEMU CYTRULINOWEMU PEPTYDOWI (anty-CCP, aCCP)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI WEWNĘTRZNEMU CASTELA98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEAMINOWANEJ GLIADYNIE (anty-DPG) IgA98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEAMINOWANEJ GLIADYNIE (anty-DPG) IgG98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEKARBOKSYLAZIE KWASU GLUTAMINOWEGO (anty-GAD)98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DNS-TOPOIZOMERAZIE I (anty-Scl-70)53 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DWUNICIOWEMU DNA (anty-dsDNA)48 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENA U168 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM (EmA) IgA68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM (EmA) IgG68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW EPIDERMOALNEJ BŁONIE PODSTAWNEJ (pemhigoid)98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATAZIE TYROZYNOWEJ (anty-IA2)98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATYDYLOSERYNIE IgG98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATYDYLOSERYNIE IgM98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GANGLIOZYDOM (anty-GM1)383 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IgG83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IgM83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GLIADINIE IgA98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GLIADINIE IgG98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JEDNONICIOWEMU DNA (anty-ssDNA)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JO-153 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-HU)113 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-MA)113 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-RI)113 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM OKŁADZINOWYM ŻOŁĄDKA (APCA, GPCA)83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM ZEWNĄTRZWYDZIELNICZYM TRZUSTKI83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM ŚLINIANEK68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KORZE NADNERCZY83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM GŁADKIM (SMA)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM SZKIELETOWYM (ASMA)83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIU SERCOWEMU (CA)78 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NABŁONKOWI JELITA GRUBEGO68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NABŁONKOWI KANALIKÓW ŻÓŁCIOWYCH (BDA)83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NASKÓRKOWEJ MIĘDZYKOMÓRKOWEJ SUBSTANCJI68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW OSKÓRKOWYM GRZEBIENIOM NERKOWYM68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW PLEMNIKOM83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROM ACETYLOCHOLINY143 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROWI INSULINY98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROWI TSH (TRAb, TBII)98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RNP - Sm58 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SARKOLEMIE68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SS-A (Ro)53 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SS-B (La)53 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW WYSPOM TRZUSTKI (ICA)83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWGRANULOCYTARNE cANCA68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWGRANULOCYTARNE pANCA (anty-MPO)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA 2 metodą IF + WESTERN BLOT98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA HEp-2 metodą IF48 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE PANEL EIA PROFIL (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, ScL70)83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMIKROSOMALNE WĄTROBOWO-NERKOWE (LKM1)83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE (AMA)53 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA PODKLASA M2M4M9133 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA TYP M248 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA-ETI53 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWPŁYTKOWE108 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWRETIKULINOWE (ARA)143 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWTARCZYCOWE (anty-TPO)64 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWTARCZYCOWE (anty-TG)64 zł
PSA69 zł
PSA WOLNE I CAŁKOWITE103 zł
PT (czas protrombinowy, INR, Quick)17 zł
PŁYTKI KRWI20 zł
PŁYTKI KRWI (pobrane na cytrynian)21 zł
RENINA98 zł
RETIKULOCYTY23 zł
ROZPUSZCZALNY RECEPTOR TRANSFERYNY (sTfR)98 zł
RTĘĆ (Hg)98 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgG66 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgG (awidność)138 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgM66 zł
SALICYLANY48 zł
SELEN (Se)98 zł
SEROMUKOID33 zł
SEROTONINA113 zł
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)43 zł
SLE (czynnik związany z komórkami LE) metodą lateksową33 zł
SWOISTA ENOLAZA NEURONOWA (NSE)143 zł
SÓD (Na)21 zł
T3 (TRIJODOTYRONINA)47 zł
T4 (TYROKSYNA)47 zł
TASIEMIEC/BĄBLOWIEC PRZECIWCIAŁA83 zł
TEOFILINA83 zł
TEST NA PACIORKOWCKA GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)48 zł
TEST ROMA143 zł
TEST STYMULACJI KORTYZOLU I PROGESTERONU PO PODANIU SYNACTHENU410 zł
TEST STYMULACJI KORTYZOLU PO PODANIU SYNACTHENU255 zł
TEST STYMULACJI PROGESTERONU PO PODANIU SYNACTHENU255 zł
TESTOSTERON49 zł
TESTOSTERON WOLNY68 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY ATOPOWE (SKÓRNE) 20 ALERGENÓW218 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE 27 ALERGENÓW218 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE WZIEWNE 20 ALERGENÓW218 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY POKARMOWE 20 ALERGENÓW218 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY WZIEWNE 20 ALERGENÓW218 zł
TESTY ALERGICZNE - POJEDYŃCZY ALERGEN56 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL POKARMOWY218 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL WZIEWNY218 zł
TIBC PAKIET (żelazo, UIBC, TIBC)33 zł
TNF-alfa83 zł
TOKSOKAROZA PRZECIWCIAŁA IgG83 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) DNA metodą PCR218 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgA83 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgG66 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgG (awidność)173 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgM66 zł
TPA (polipeptydowy antygen tkankowy)143 zł
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)103 zł
TRANSFERYNA33 zł
TROPONINA I33 zł
TROPONINA T33 zł
TRYPTAZA188 zł
TRÓJGLICERYDY21 zł
TSH (HORMON TYREOTROPOWY)47 zł
TYREOGLOBULINA48 zł
UREAPLASMA UREALYTICUM + UREAPLASMA PARVUM DNA (wymaz)118 zł
VDRL31 zł
WAPŃ (Ca)21 zł
WAPŃ ZJONIZOWANY33 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgA83 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgG83 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgM183 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA IgM68 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA TOTAL53 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) ANTYGEN HBe43 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) ANTYGEN HBs37 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) DNA metodą PCR (ilościowo)323 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) DNA metodą PCR (jakościowo)178 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBc IgM53 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBc TOTAL43 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBe48 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBs50 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) metodą WESTERN BLOT238 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) PRZECIWCIAŁA anty-HCV50 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) PRZECIWCIAŁA metodą RIBA238 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (genotypowanie)323 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (ilościowo)323 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (jakościowo)198 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU D (HDV) PRZECIWCIAŁA anty-delta108 zł
WITAMINA A (RETINOL)83 zł
WITAMINA B12 (KOBALAMINA)66 zł
WITAMINA B6 (PIRYDOKSYNA)128 zł
WITAMINA C133 zł
WITAMINA D3 (1,25(OH)2D3)143 zł
WITAMINA D3 (25(OH)D3)71 zł
WITAMINA E83 zł
WITAMINA K1 (FILOCHINON)268 zł
WOLNA PODJEDNOSTKA HCG68 zł
WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE113 zł
WSPÓŁCZYNNIK INSULINOOPORNOŚCI (HOMA)61 zł
WYMAZ W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS + MYCOPLASMA + UREOPLASMA metodą PCR213 zł
WYMAZ W KIERUNKU NEISSERIA GONORRHOEAE DNA metodą PCR148 zł
WYMAZ Z NOSA W KIERUNKU EOZYNOFILI43 zł
WĄGRZYCA PRZECIWCIAŁA138 zł
WŁOŚNICA (TRICHINELLA SPIRALIS) PRZECIWCIAŁA IgG138 zł
ZŁOTO (Au)98 zł
ŚWINKA PRZECIWCIAŁA IgG98 zł
ŚWINKA PRZECIWCIAŁA IgM98 zł
ŻELAZO (Fe)21 zł

Cena  badania może ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego.

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?