Polityka prywatności

Polityka prywatności

Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) pragnie Państwa (dalej: „Użytkowników”) poinformować, że w związku z korzystaniem z serwisu www.multimed.pl (dalej: „Serwis”) przetwarza Państwa dane osobowe.

W niniejszej Polityce prywatności Użytkownicy mogą znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, niezależnie od używanego kanału lub środka (online lub osobiście). Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą zrozumieć, jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z ochroną danych osobowych.

1. Informacje ogólne

Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 1. Operatorem Serwisu [www.multimed.pl] jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33, KRS: 0001052228, REGON 015497227, NIP 5272405713.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Więcej informacji w Polityce cookies https://multimed.pl/polityka-cookies.
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl S.A. funkcjonującego pod adresem nazwa.pl. Więcej informacji w Polityce cookies https://multimed.pl/polityka-cookies.
 3. Administratorem danych (dalej również „ADO”) Użytkowników Serwisu jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33, infolinia: +22 636 47 74, e-mail: przychodnia @multimed.pl.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Martę Oleksowicz, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@multimed.pl

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług medycznych;
 2. świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez MULTI-MED systemu on-line (Internetowe Konto Pacjenta);
 3. sprzedażą usług za pośrednictwem prowadzonego przez MULTI-MED sklepu internetowego, sprzedażą usług w przychodniach MULTI-MED, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
 4. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 5. świadczeniem usługi marketingowej (za dodatkową zgodą Użytkownika), polegającej na wysyłaniu informacji marketingowych dotyczących oferty MULTI-MED drogą e-mailową (Newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail (Newsletter).

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych MULTI-MED może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez MULTI-MED usług medycznych;
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego;
 6. Adres e-mail Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik zapisał się na usługę Newslettera.

3. W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo możemy przetwarzać dane Użytkowników?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych na końcu)

Okres przechowywania

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych

art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej1 oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta2 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia3

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa


Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia4

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa


Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa5

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa


Profilaktyka zdrowotna

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa


Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy6

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa


Postawienie diagnozy medycznej

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa


Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa


Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.


Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa. Okres obowiązywania umowy.


Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa. Okres obowiązywania umowy.


Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line (Internetowe Konto Pacjenta)– dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ADO systemie on-line

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres prowadzenia konta


Otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących oferty MULTI-MED drogą e-mailową (Newsletter)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO


Do czasu odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na podany adres e-mail

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości7 oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie MULTI-MED, przychodniach MULTI-MED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3 miesiące

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia


art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowania usługi)

Rozpatrywanie reklamacji

art. 6 ust. 1 lit c RODO

Okres przedawnienia roszczeń  wynikający z przepisów prawa

Zapisywanie danych w plikach cookies i gromadzenie danych ze stron www i aplikacji mobilnych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO


Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody

Realizacja zawartej z MULTI-MED umowy (Kontrahenci, przedstawiciele Kontrahenta, w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu)

art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO


Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowania usługi) oraz przez okres obowiązywania umowy przez który działają Państwo jako przedstawiciel Kontrahenta

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy MULTI-MED umowy (potencjalni Kontrahenci)

art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO


Do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy.

Podstawa prawna:

1    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2  Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

4 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

5Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

6 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

7 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Skąd dane są pozyskiwane i czy ich podanie jest konieczne?

 

Skąd pozyskiwane są Państwa dane

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Pacjenci:
Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez MULTI-MED

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.


W przypadku korzystania przez Państwa z pakietu medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy), w pierwszej kolejności dane pozyskiwane są od Państwa na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza przystąpienia do programu.


ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.
Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez ADO systemu on-line (Internetowego Konta Pacjenta), podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta.

Klienci:
Dokonywanie zakupów poprzez Internetowe Konto Pacjenta

Dane pozyskiwane są bezpośrednio przez Państwa lub przez osobę zawierającą umowę, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości dokonania zakupu lub wystawienia faktury.

Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Potencjalni kontrahenci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, w zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.

Użytkownicy formularzy kontaktowych


Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Osoby dokonujące zapisu na Newsletter

Dane w zakresie adres e-mail pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa poprzez formularz zapisu na Newsletter.

Podanie przez Państwa danych osobowych w formularzu zapisu na Newsletter jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej oferty.

5. Udostępnienie danych

Dostęp do osobowych Użytkowników mogą mieć:

 1. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi ADO w tym zakresie współpracuje, dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  2. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  3. zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
  4. dostawca realizujący usługę wysyłkę Newslettera.
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
 3. ADO może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

ADO nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych.

6. Czy wobec Państwa danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka)? 

Wobec danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

7. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi

Użytkownik jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 i nast., RODO:

 • Prawo dostępu – na tej podstawie Użytkownik może wystąpić do nas z żądaniem informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a my przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na żądanie, przekażemy kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia - na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. nie zostanie wydana decyzji organy nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - jako Administrator wydamy dostarczone przez Użytkownika dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem. że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości, zarówno po naszej stronie, jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo do sprzeciwu – Użytkownik ma prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania tego sprzeciwu. Może również w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);
 • Prawo do wycofania zgody - jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • Prawo do skargi - w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).

Przy realizacji powyższych praw możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości Użytkownika w celu jego weryfikacji.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, MULTI-MED umożliwia kontakt:

za pomocą e-maila: iod@multimed.pl

drogą pocztową: ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa

z Infolinią: +48 22 636 47 74

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

za pomocą e-maila: iod@multimed.pl,

w recepcjach przychodni MULTI-MED,

w systemie on-line,

drogą pocztową: ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa

W przypadku gdy nie chcą już Państwo otrzymywać naszego Newslettera, mogą Państwo wycofać zgodę. Wystarczy otworzyć nasz newsletter, na dole wiadomości znajduje się hiperłącze, które przekieruje bezpośrednio do podstrony potwierdzającej wypisanie z listy subskrybentów Newslettera.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo MULTI-MED, informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu MULTI-MED, nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli MULTI-MED, przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez MULTI-MED, w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

MULTI-MED, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w MULTI-MED, zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

9. Zmiany Polityki prywatności

Możemy zmodyfikować lub uaktualnić poszczególne części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem różnych kanałów (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając do Użytkowników wiadomość́ e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z naszej witryny, zalecamy zawsze sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych na: styczeń 2021 roku.

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?