Test NIFTY

Co to jest test NIFTY?

NIFTY to prosty, bezpieczny, nieinwazyjny test prenatalny, wykrywający trisomie 21, 18 i 13, o czułości i specyficzności wyższej niż 99%.

Test zapewnia również inne opcje badań przesiewowych pod kątem określonych nieprawidłowości genetycznych chromosomów płci, trisomie 9, 16 i 22 oraz zespoły delecji/duplikacji.  

Ponadto test NIFTY może, na życzenie Pacjentki, dostarczyć informacji o płci dziecka. 

Co określa test NIFTY?

  • ryzyko wystąpienia trisomii płodu: zespół Downa, Edwardsa oraz Pataua
  • ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów płci: zespół Turnera,  zespół Klinefeltera, zespół potrójnego X oraz zespół Jacobsa (NIFTY Standard oraz NIFTY Plus)
  • ryzyko wystąpienia zespołów mikrodelecyjnych: 9,16,22 (NIFTY Plus)
  • syndromy delecji i duplikacji (NIFTY Plus)
  • płeć dziecka

Kiedy wykonać test NIFTY i jaki jest czas oczekiwania na wynik badania?

Test wykonuje się od 10 do 24 tygodnia ciąży.
Badanie może być wykonane zarówno w przypadku ciąży pojedynczej, jak i bliźniaczej.

Czas oczekiwania na wynik badania jest niezależny od rodzaju wykonanego testu i wynosi 6-10 dni roboczych.

Jak przygotować się do testu NIFTY?

Pacjentka w celu wykonania testu NIFTY nie musi być na czczo.

Na pobranie krwi należy zabrać całą dokumentację ciąży, łącznie z wynikiem ostatniego badania USG ciąży.

Jak przebiega test NIFTY?

Test NIFTY to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla matki i dziecka. Od matki pobiera się około 10 ml krwi żylnej. Następnie w laboratorium badane są cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA płodu znajdujące się we krwi matki – cff-DNA (ang. cell-free fetal DNA).

Pobrany materiał analizowany jest za pomocą opatentowanej technologii sekwencjonowania genetycznego i ciągów bioinformatycznych w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości chromosomowych u płodu, nawet małych zmian w obrębie chromosomów tzw. duplikacji lub/i delecji.

Wynik testu powinien być zinterpretowany przez lekarza.

Test NIFTY – istotne informacje

Test prenatalny NIFTY jest bardzo czuły z ponad 99% poziomem wykrywalności dla trisomii chromosomów 21, 18, 13. Wskaźnik wykrywalności nieprawidłowości chromosomów płciowych wynosi 95%.

Test NIFTY jako jedyny na rynku posiada ubezpieczenie, co oznacza, że przypadku wydania wyniku fałszywie negatywnego, firma ubezpieczeniowa może wypłacić odszkodowanie.

W przypadku nieprawidłowego wyniku testu NIFTY, zalecane jest wykonie badania inwazyjnego w celu potwierdzenia wyniku testu przesiewowego.  W tym wypadku firma ubezpieczeniowa zwróci część kosztów wykonania zabiegu inwazyjnego.

Należy pamiętać, że jest to test przesiewowy, który ocenia ryzyko wystąpienia określonych nieprawidłowości – nie jest to test diagnostyczny. W przypadku wysokiego ryzyka trisomii zaleca się wykonanie diagnostyki prenatalnej inwazyjnej, na przykład amniopunkcji, celem potwierdzenia wyniku.

Na wynik testu NIFTY może mieć wpływ leczenie heparyną drobnocząsteczkową – LMWH. W przypadku pacjentek przyjmujących heparynę drobnocząsteczkową, zaleca się pobranie krwi 24 godziny po ostatniej dawce leku.

Test NIFTY – gdzie wykonać i cena

Test NIFTY Basic2500 zł
Test NIFTY Standard2600 zł
Test NIFTY Twins (odpowiednik testu NIFTY Basic dla ciąży bliźniaczej)2500 zł
Test NIFTY Plus2800 zł

Gdzie zrobisz badanie?

Poniżej znajdziesz adres placówek MULTI MED, w których wykonasz badanie

Przychodnia Warszawa Waryńskiego 6

Adres przychodni
ul. Waryńskiego 6, Śródmieście
00-631 Warszawa

T: 22 636 47 74

E: [email protected]

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 20:00
Sobota:
08:00 – 14:00

Zadaj pytanie przez formularz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że Administratorem przekazanych za pomocą formularza danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna), z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?