test-harmony-870x400

Co to jest Test Harmony?

Test Harmony to nieinwazyjne badanie prenatalne umożliwiające ocenę ryzyka 8 różnych zespołów genetycznych. Pozwala ocenić ryzyko wystąpienia trisomii takich jak: zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Pataua. Badanie umożliwia także analizę chromosomów X i Y – ocenia ryzyko istnienia zespołów: XXX, XYY, XXYY, XXY (zespół Klinefeltera) oraz monosomii X (X0, zespół Turnera). Test nie określa ryzyka wystąpienia mozaikowatości, częściowych trisomii lub translokacji.

Badanie polega na ocenie cff-DNA płodu na podstawie próbki krwi matki metodą celowanej analizy DNA, czyli wybranych chromosomów.
Test Harmony posiada certyfikat CLIA Accreditation.

Co określa Test Harmony?

W zależności od rodzaju test Harmony określa:

  • ryzyko wystąpienia trisomii płodu: zespół Downa, Edwardsa oraz Pataua,
  • ryzyko wystąpienia wybranych zespołów mikrodelecyjnych,
  • ryzyko wystąpienia zespołu Turnera (monosomii X),
  • ryzyko wystąpienia aneuploidii chromosomów płciowych (zmiany liczby chromosomów X i Y),
  • płeć dziecka.

Uwaga! W ciążach bliźniaczych nie możliwe jest określenie ryzyka aneuploidii chromosomów płciowych ani mikrodelecji 22q11.2.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania Testu Harmony?

Ze względu na technikę badania, test można wykonać w przypadku ciąży pojedynczej lub bliźniaczej powstałej w wyniku zapłodnienia naturalnego lub metodą in vitro. Nie wykonuje się Testu Harmony w przypadku ciąży z większą ilością zarodków. Wynik może być niemiarodajny w przypadku ciąży u surogatki oraz po obumarciu jednego z płodów w ciąży wielopłodowej.

Przeszczepy narządów u matki lub aneuploidia u matki także są przeciwwskazaniem do wykonania testu Harmony.

Kiedy można wykonać Test Harmony i jaki jest czas oczekiwania na wynik badania?

Test może być wykonany między 10 a 20 tygodniem ciąży, jedynie w przypadku ciąży pojedynczej lub bliźniaczej.

Czas oczekiwania na wynik badania wynosi 10 dni roboczych.

Jak przygotować się do testu Harmony?

Na pobranie należy zabrać całą dokumentację ciąży, łącznie z wynikiem ostatniego badania USG ciąży.

Pacjentka w celu wykonania Testu Harmony nie musi być na czczo.

Jak przebiega Test Harmony?

Test Harmony to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla matki i dziecka. Od matki pobiera się 20ml krwi żylnej. Następnie w laboratorium badane są cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA płodu znajdujące się we krwi matki – cff-DNA (ang. cell-free fetal DNA).

Wynik testu powinien być zinterpretowany przez lekarza.

Test Harmony – istotne informacje

Test prenatalny Harmony wykrywa ponad 99% przypadków trisomii 21 u płodu, a odsetek wyników fałszywie dodatnich to 0,09%. Czułość badania dla zespołu Edwardsa wynosi 98%, a dla zespołu Pataua 80%. Należy pamiętać, że jest to test przesiewowy, który ocenia ryzyko wystąpienia określonych nieprawidłowości. W przypadku wysokiego ryzyka trisomii zaleca się wykonanie diagnostyki prenatalnej inwazyjnej, na przykład amniopunkcji, celem potwierdzenia wyniku i podjęcia ewentualnych dalszych kroków.

Test Harmony – gdzie wykonać i cena

Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + płeć dziecka2190 zł
Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci + płeć dziecka2290 zł
Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci + mikrodelecja 22q11.2 + płeć dziecka2490 zł

Gdzie zrobisz badanie?

Poniżej znajdziesz adres placówek MULTI MED, w których wykonasz badanie

Przychodnia Warszawa Polna 3
Adres przychodni
ul. Polna 3, Śródmieście
00-622 Warszawa
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 20:00
Sobota:
08:00 – 14:00
Przychodnia Warszawa Waryńskiego 6
Adres przychodni
ul. Waryńskiego 6, Śródmieście
00-631 Warszawa
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 20:00
Sobota:
08:00 – 14:00

Zadaj pytanie przez formularz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna), z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies