Badania prenatalne

Test PAPPA inaczej test PAPP-a

Test PAPP-A (z ang. Pregnancy-associated plasma protein-A) jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym – wymaga pobrania próbki krwi od matki i wykonania badania USG płodu. Badanie ma na celu określenie ryzyka wystąpienia zaburzeń genetycznych płodu – przede wszystkim trisomii: Zespołu Downa, Zespołu Edwardsa, Zespołu Patau.

Czytaj więcej

Badanie genetyczne metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy aCGH w diagnostyce prenatalnej

Badanie metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH), zwane również „kariotypem molekularnym”, wykonywane jest z DNA wyizolowanego z komórek płodu, znajdujących się w płynie owodniowym, trofoblaście lub krwi pępowinowej.

Czytaj więcej

Czym jest amniopunkcja?

Amniopunkcja jest najpowszechniej wykonywanym badaniem prenatalnym o charakterze inwazyjnym. Zabieg amniopunkcji polega na nakłuciu jamy owodniowej i pobraniu materiału bezpośrednio z owodni. Proces ten przeprowadzany jest zazwyczaj przy równoległym obrazowaniu ultrasonograficznym, co znacząco zwiększa jego bezpieczeństwo.

Czytaj więcej

Test Harmony – Nowoczesne badanie prenatalne

W ostatnich latach opracowano nowe nieinwazyjne badania prenatalne – testy polegające na badaniu DNA dziecka, które pojawia się we krwi matki od pewnego okresu ciąży.

Czytaj więcej

Czym jest test Harmony?

Test Harmony jest przesiewowym, nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, opierającym się na analizie małych, pozakomórkowych fragmentów materiału genetycznego płodu (cff-DNA). Obecność cff-DNA stwierdza się we krwi matki, wobec czego do badania tą metodą wystarczającym materiałem jest krew żylna.

Czytaj więcej

Czym jest test SANCO?

Test SANCO jest nowoczesnym i nieinwazyjnym badaniem prenatalnym o charakterze przesiewowym. Do przeprowadzenia badania używana jest próbka krwi żylnej matki, w której obecne są małe, pozakomórkowe fragmenty materiału genetycznego płodu (cff-DNA). W oparciu o analizę cff-DNA można przeprowadzić stosowną diagnostykę prenatalną.

Czytaj więcej

Amniopunkcja - kiedy się wykonuje, czy boli, wyniki, opinie, cena

Amniopunkcja, inaczej amniocenteza należy do grupy inwazyjnych badań prenatalnych. Badanie polega na pobraniu próbki płynu owodniowego w celu zdiagnozowania metabolicznych i genetycznych chorób płodu

Czytaj więcej

Kiedy można wykonać badania prenatalne na NFZ?

Diagnostyka prenatalna wykonywana jest w celu sprawdzenia stanu zdrowia nienarodzonego dziecka. Prawidłowo przeprowadzone badanie umożliwia wykrycie wad wrodzonych oraz chorób genetycznych nawet na początkowym etapie ciąży, co skutkuje możliwością szybkiej reakcji pozwalającej na wprowadzenie odpowiedniej terapii. Co pozwalają wykryć badania prenatalne i kiedy przysługuje prawo do ich wykonania w ramach NFZ? Dowiesz się tego z dalszej części artykułu!

Czytaj więcej

Ciąża bliźniacza – rola badania ultrasonograficznego

Obecnie częstość ciąż mnogich ulega zwiększeniu, czego przyczyną jest między innymi zaawansowany wiek matki w chwili poczęcia. Kobiety odkładają macierzyństwo na później, co skutkuje realnym ryzykiem ciąży bliźniaczej. Mówi się także o wpływie terapii hormonalnej zwiększającej płodność czy o zapłodnieniu pozaustrojowym. Jakie są najczęstsze powikłania w przypadku ciąży mnogiej i jak ją prawidłowo prowadzić?

Czytaj więcej

Nieinwazyjne i inwazyjne badania prenatalne

Przyszła Mama powinna dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne

Czytaj więcej
Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?