Czym jest amniopunkcja?

Kiedy istnieje potrzeba wykonania amniopunkcji?

Wykonanie amniopunkcji zlecić może tylko i wyłącznie lekarz. Do tego zabiegu kwalifikowane są ciężarne z określonych grup ryzyka. Czynnikami, które mogą zadecydować o zastosowaniu tejże metody, są między innymi:

  • wiek matki przekraczający 35 lat
  • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
  • toczeń
  • cukrzyca
  • epilepsja
  • ciąża mnoga
  • występowanie w rodzinie chorób o podłożu genetycznym

Amniopunkcja stosowana jest również w przypadku zaistnienia potrzeby potwierdzenia wyników badań nieinwazyjnych.

Co możemy diagnozować dzięki technice amniopunkcji?

Amniopunkcja jest w stanie dostarczyć niezmiernie dużo informacji diagnostycznych. Dzięki tej procedurze medycznej można diagnozować choroby związane z aberracjami chromosomalnymi. Do takich schorzeń należą trisomie i aneuploidie, czyli wady genetyczne, które polegają na nieprawidłowej liczbie chromosomów. Chorobami tego typu są m.in. zespół Downa (trisomia pary 21), zespół Patau (trisomia pary 13), zespół Edwardsa (trisomia pary 18), zespół Klinefeltera (występowanie dodatkowych chromosomów X u chłopców) oraz zespół Turnera (występowanie pojedynczego chromosomu X u dziewczynek). Dodatkowo dzięki amniopunkcji można określić stopień rozwoju płuc płodu, możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego oraz stwierdzić, czy istnieje ryzyko przedwczesnego pęknięcia błon płodowych.

Czy amniopunkcja jest bezpiecznym badaniem?

Mimo swojego inwazyjnego charakteru, amniopunkcja odznacza się korzystnym profilem bezpieczeństwa. Szacuje się, że ryzyko poronienia w wyniku amniopunkcji wynosi zaledwie 0,1-0,3% (badanie po 15 tygodniu ciąży). Przed dokonaniem punkcji lekarz najpierw ocenia położenie płodu przy pomocy USG. Analizując na bieżąco obraz z ultrasonografu lekarz dokonuje wkłucia. Stała obserwacja położenia płodu zmniejsza ryzyko procedury do minimum.

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek