Psychiatra

CENA WIZYTY: 220 - 250 zł

Czym zajmuje się lekarz psychiatra?

Psychiatra zajmuje się zdrowiem psychicznym człowieka: diagnozuje, różnicuje i leczy choroby i zaburzenia psychiczne oraz maniakalne i paranoidalne, upośledzenia umysłowe, nerwice, depresje, uzależnienia i syndromy niedostosowania społecznego. Do jego zadań należy:

  • przeprowadzanie badań przedmiotowych, podmiotowych i czynnościowych;
  • wykonywanie testów sprawdzających funkcjonowanie pamięci, ocena sprawności psychoruchowej, poznawczej, afektywnej;
  • pomoc w stanach zagrożenia życia lub nasilonego ataku choroby;
  • opieka nad pacjentami agresywnymi i kierowanie pracami zespołu medycznego reagującego na zachowanie pacjentów stanowiących zagrożenie dla otoczenia i siebie samych;
  • konsultowanie pacjentów na prośbę lekarzy innych specjalności.

Kiedy należy udać się do psychiatry?

Wizyta u psychiatry jest nieodzowna, kiedy:

  • u dotychczas zdrowej osoby pojawiają się zaburzenia emocji, percepcji, osobowości lub zachowania – nagle lub stopniowo coraz silniej, okresowo lub na stałe;
  • osoba ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną lub zaburzeniem umysłowym czy emocjonalnym zaczyna zachowywać się inaczej, staje się niebezpieczna, agresywna;
  • podejrzewa się uzależnienie od środków psychotropowych, alkoholu, seksu lub innych czynników lub kiedy osoba uzależniona jest niepodatna na leczenie w ośrodkach odwykowych;
  • leki do stosowania na schorzenie zdiagnozowane przez psychiatrę nie działają lub pogłębiają negatywne reakcje;
  • konieczne jest przeprowadzenie badania, które potwierdzi lub wykluczy istnienie choroby psychicznej u osoby z podejrzeniem guza mózgu.

Jak często należy odwiedzać psychiatrę?

Psychiatrę odwiedzamy profilaktycznie – przy podejrzeniu schorzenia wymagającego leczenia przez tego specjalistę; doraźnie, np. w celu konsultacji, lub systematycznie czy okresowo – kiedy schorzenie ulega nasileniu, jest leczone długoterminowo.

Psychiatra – istotne informacje

Psychiatra jest lekarzem psychiki i ciała. Jest też lekarzem pacjenta i całych rodzin – ponieważ konsekwencje schorzeń psychicznych i uzależnień są problemem dotykającym również bliskich osoby chorej. Ważną rolą psychiatry jest profilaktyka uzależnień oraz schorzeń i zaburzeń psychicznych czy emocjonalnych, które w obecnych czasach są już chorobami społecznymi.>

Nasi specjaliści

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies