Specjalizacje

Internista

CENA WIZYTY: 200 zł

Czym zajmuje się lekarz internista?

Lekarz internista jest specjalistą zajmującym się kompleksowo organizmem pacjenta. Diagnozuje, różnicuje i leczy choroby układowe oraz narządów. Do jego zadań należy:

 • wykonywanie badań przedmiotowych i podmiotowych pacjenta, kierowanie na badania dodatkowe do lekarzy różnych specjalności oraz laboratoryjne, interpretacja i synteza otrzymanych wyników;
 • diagnozowanie i wspomaganie leczenia (w zespole ze specjalistami poszczególnych dziedzin medycyny) chorób układów: krążenia, oddechowego, krwiotwórczego, pokarmowego, wydalniczego, dokrewnego, moczowego, wydalniczego, ruchu;
 • wspomaganie leczenia cukrzycy i nowotworów;
 • profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz zapobieganie powikłaniom wynikającym ze schorzeń układowych i narządów;
 • wykonywanie nakłuć, biopsji, iniekcji;
 • pomoc w stanach zagrożenia życia;
 • wykonywanie drobnych zabiegów medycznych, np. cewnikowania, resuscytacji, odessania treści żołądkowej.

Kiedy należy udać się do internisty?

Internistę odwiedzamy, kiedy:

 • zmagamy się z chorobami układowymi i/lub współistniejącymi schorzeniami metabolicznymi czy nowotworami;
 • niedomagają narządy wewnętrzne (np. wątroba, trzustka, śledzona);
 • konieczne jest ustalenie przyczyny schorzenia, którego nie potrafi zdiagnozować specjalista innej, węższej dziedziny medycyny;
 • należy dokonać całościowej oceny stanu zdrowia, aby optymalnie dobrać leki;
 • stan zdrowia systematycznie się pogarsza pomimo dobrze prowadzonego leczenia specjalistycznego w innej dziedzinie;
 • pacjentem jest osoba starsza, u której stwierdzono niedomagania ze strony wielu różnych narządów lub układów;
 • pomimo wprowadzonych zmian w stylu życia i w diecie oraz leczenia zaordynowanego przez lekarza rodzinnego lub POZ dolegliwości nie ustępują.

Jak często należy odwiedzać internistę?

To zawsze jest sprawa indywidualna, lecz najczęściej internistę odwiedza się dość często w trakcie leczenia. O terminach wizyt decyduje lekarz. Zazwyczaj w początkowym stadium terapii spotkania z lekarzem są częste, natomiast po ustabilizowaniu stanu chorobowego wizyty mają charakter kontrolny i odbywają się rzadziej.

Jak przygotować się do wizyty u internisty?

Zabieramy posiadaną dokumentację medyczną, w tym dzienniczek diabetyka, nadciśnieniowca, alergika (jeśli takie prowadzimy), karty ciąży, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych oraz listę objawów. Dbamy o czystość ciała, włosów i jamy ustnej. Jeśli zaplanowane są drobne interwencje medyczne, dopytujemy lekarza na wizycie poprzedzającej zabieg o szczegóły przygotowań do konkretnej procedury.

Internista – istotne informacje

Do internisty często kierują lekarze specjaliści, którzy nie widzą możliwości wyleczenia konkretnej choroby bez jednoczesnej terapii schorzeń współistniejących. I odwrotnie: internista może skierować pacjenta do któregokolwiek specjalisty, jeśli uzna, że symptomy wyraźnie wskazują na konkretne schorzenie.

+ Czytaj więcej

Lek.

Bogdan Chraplak

Internista, Lekarz medycyny pracy

+ Czytaj więcej

Dr n. med.

Marek Dudziak

Gastrolog, Hepatolog, Internista, Specjalista chorób zakaźnych, USG

+ Czytaj więcej

Lek.

Mariusz Miśkiewicz

Internista

+ Czytaj więcej

Lek.

Katarzyna Modrzewska

Internista, Pulmonolog

+ Czytaj więcej

Lek.

Rafał Sokołowski

Internista, Pulmonolog

+ Czytaj więcej

Lek.

Elżbieta Tkaczyk – Sójka

Internista, Lekarz medycyny pracy

+ Czytaj więcej
Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?