Specjalizacje

Lekarz medycyny pracy

CENA WIZYTY: 200 zł

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to specjalista do spraw zdrowia i profilaktyki zdrowotnej osób aktywnych zawodowo w określonym środowisku pracy. Do jego zadań należy:

 • przeprowadzanie badań okresowych i profilaktycznych pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy;
 • kwalifikowanie na określone stanowisko pracy pod względem zdrowotnym;
 • profilaktyka chorób zawodowych i promocja zdrowia w środowisku pracowniczym;
 • ocena zagrożeń i ryzyk dla danego stanowiska pracy;
 • wykrywanie i różnicowanie chorób zawodowych oraz podejmowanie wczesnego leczenia tych schorzeń i kierowanie na terapię specjalistyczną;
 • wydawanie świadectw, opinii, wniosków: dotyczących schorzeń pracownika, dla postępowań związanych z procesami sądowymi, przyznawaniem renty lub świadczeń z tytułu wypadków przy pracy;
 • wystawianie zaświadczeń o niezdolności do pracy lub o ograniczeniach dotyczących wykonywanej pracy;
 • prowadzenie rehabilitacji pracowników.

Kiedy należy udać się do lekarza medycyny pracy?

Do tego specjalisty udajemy się w celu:

 • uzyskania dopuszczenia lub przywrócenia do pracy na danym stanowisku w oparciu o obecne i przewidywane uwarunkowania zdrowotne;
 • stwierdzenia lub wykluczenia choroby zawodowej;
 • przeprowadzenia badań pracowniczych;
 • uzyskania dokumentów medycznych uprawniających do otrzymania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

Jak często należy odwiedzać lekarza medycyny pracy?

Lekarza tej specjalności zawsze odwiedzamy przed podjęciem pracy na danym stanowisku lub w sytuacji, kiedy wracamy na dawne stanowisko po dłuższym chorobowym albo po ciąży, a także w przypadku zmiany zakładu lub charakteru pracy. Pozostałe wizyty odbywają się cyklicznie, w terminach wyznaczanych zgodnie z przepisami o badaniach pracowniczych: w zależności od rodzaju badania raz na kilka miesięcy, raz na rok lub rzadziej.

Jak przygotować się do wizyty u lekarza medycyny pracy?

Przynosimy posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą schorzeń przewlekłych oraz zdarzeń nagłych i wypadków związanych z pracą oraz niezwiązanych z nią, a także aktualne wyniki badań laboratoryjnych i testów czynnościowych. Dbamy o czystość ciała.

Lekarz medycyny pracy – istotne informacje

Lekarz medycyny pracy jest specjalistą multidyscyplinarnym. Musi posiadać szeroką wiedzę na temat chorób, które mogą dotykać pracowników, oraz psychologii, psychiatrii i prawa medycznego.

+ Czytaj więcej

Lek.

Bogdan Chraplak

Internista, Lekarz medycyny pracy

+ Czytaj więcej

Lek.

Barbara Redo-Świtalska

Lekarz medycyny pracy

+ Czytaj więcej

Lek.

Elżbieta Tkaczyk – Sójka

Internista, Lekarz medycyny pracy

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?