Specjalizacje

Genetyk

CENA WIZYTY: 270 - 300 zł

Czym zajmuje się lekarz genetyk?

Lekarz genetyk zajmuje się kwestiami związanymi z dziedziczeniem cech oraz chorobami wrodzonymi i dziedzicznymi, które wykrywa przy użyciu dostępnych metod cytogenetycznych, molekularnych i obrazowych. Jego rolą jest:

 • wykonywanie badań przedmiotowych i podmiotowych oraz pobieranie materiału tkankowego i kierowanie próbek do analizy;
 • wykonywanie analizy chromosomów człowieka: u przyszłych rodziców, w których rodzinach występowały choroby dziedziczne (badania wykonywane są przed rozpoczęciem starań o dziecko) oraz u płodu w celu potwierdzenia lub wykluczenia wady genetycznej (badania prenatalne);
 • konsultowanie pacjentów kierowanych przez lekarzy innych specjalności;
 • przeprowadzanie diagnostyki różnicowej schorzeń genetycznych;
 • wydawanie opinii, świadectw, sporządzanie wniosków medycznych.

Kiedy należy udać się do genetyka?

Do lekarza genetyka udajemy się, gdy:

 • jesteśmy obarczeni wadą dziedziczną lub wrodzoną albo też jesteśmy spokrewnieni z partnerem a planujemy dziecko;
 • w rodzinie występowały przypadki wad genetycznych lub pierwsze dziecko urodziło się z wadą
 • starania o potomka nie przynoszą efektu;
 • chcemy poznać swój i partnera profil chromosomowy lub wyjaśnić przyczynę schorzenia konkretnej osoby;
 • kobiecie zdarzyło się poronienie;
 • kobieta w ciąży obawia się, że jej dziecko będzie upośledzone lub urodzi się z wadą genetyczną;
 • zachodzi konieczność ustalenia ojcostwa lub zbadania, czy dziecko, które wychowujemy, rzeczywiście jest naszym potomkiem (zdarzają się przypadki zamiany noworodków w szpitalu).

Jak często należy odwiedzać genetyka?

Tego specjalistę odwiedzamy stosunkowo rzadko: raz lub kilka razy. Pierwsza wizyta najczęściej ma charakter konsultacyjny; może być też wtedy pobrany materiał do badań. Na drugiej lub kolejnej wizycie omawiane są wyniki badań.

Jak przygotować się do wizyty u genetyka?

Przynosimy posiadaną dokumentację medyczną (włącznie z informacjami dotyczącymi poronień i przebiegu poprzednich ciąży). Jeśli w rodzinie występowały wady dziedziczne, dobrze jest przygotować familijne drzewo genealogiczne z zaznaczeniem, u którego członka rodziny wystąpiły nieprawidłowości. To ułatwi lekarzowi prześledzenie historii zaburzenia w czasie i umożliwi określenie prawdopodobieństwa wystąpienia wady u potomstwa.

Lekarz genetyk – istotne informacje

Specjalista ten, dzięki dostępnym narzędziom diagnostycznym, może zaleźć przyczynę wielu różnych jednostek chorobowych u pacjentów, którzy kierowani są do poradni z ogólnym rozpoznaniem, np. neurologicznym.

Powiązane choroby

 • Choroby otępienne i choroba Alzheimera
 • Cukrzyca
 • Diagnostyka chorób genetycznych
 • Diagnostyka prenatalna i postnatalna
 • Najczęstsze choroby metaboliczne
 • Niepłodność (zwłaszcza męska)
 • Nowotwory dziedziczne

Badania i zabiegi

 • Badanie krwi
+ Czytaj więcej

Dr n. med.

Artur Barczyk

Genetyk, Genetyk dziecięcy

+ Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med.

Lech Korniszewski

Genetyk, Genetyk dziecięcy

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?