Specjalizacje

Psychiatra

Czym zajmuje się lekarz psychiatra?

Psychiatra zajmuje się zdrowiem psychicznym człowieka: diagnozuje, różnicuje i leczy choroby i zaburzenia psychiczne oraz maniakalne i paranoidalne, upośledzenia umysłowe, nerwice, depresje, uzależnienia i syndromy niedostosowania społecznego. Do jego zadań należy:

  • przeprowadzanie badań przedmiotowych, podmiotowych i czynnościowych;
  • wykonywanie testów sprawdzających funkcjonowanie pamięci, ocena sprawności psychoruchowej, poznawczej, afektywnej;
  • pomoc w stanach zagrożenia życia lub nasilonego ataku choroby;
  • opieka nad pacjentami agresywnymi i kierowanie pracami zespołu medycznego reagującego na zachowanie pacjentów stanowiących zagrożenie dla otoczenia i siebie samych;
  • konsultowanie pacjentów na prośbę lekarzy innych specjalności.


Kiedy należy udać się do psychiatry?

Wizyta u psychiatry jest nieodzowna, kiedy:

  • u dotychczas zdrowej osoby pojawiają się zaburzenia emocji, percepcji, osobowości lub zachowania – nagle lub stopniowo coraz silniej, okresowo lub na stałe;
  • osoba ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną lub zaburzeniem umysłowym czy emocjonalnym zaczyna zachowywać się inaczej, staje się niebezpieczna, agresywna;
  • podejrzewa się uzależnienie od środków psychotropowych, alkoholu, seksu lub innych czynników lub kiedy osoba uzależniona jest niepodatna na leczenie w ośrodkach odwykowych;
  • leki do stosowania na schorzenie zdiagnozowane przez psychiatrę nie działają lub pogłębiają negatywne reakcje;
  • konieczne jest przeprowadzenie badania, które potwierdzi lub wykluczy istnienie choroby psychicznej u osoby z podejrzeniem guza mózgu.


Jak często należy odwiedzać psychiatrę?

Psychiatrę odwiedzamy profilaktycznie – przy podejrzeniu schorzenia wymagającego leczenia przez tego specjalistę; doraźnie, np. w celu konsultacji, lub systematycznie czy okresowo – kiedy schorzenie ulega nasileniu, jest leczone długoterminowo.

Psychiatra – istotne informacje

Psychiatra jest lekarzem psychiki i ciała. Jest też lekarzem pacjenta i całych rodzin – ponieważ konsekwencje schorzeń psychicznych i uzależnień są problemem dotykającym również bliskich osoby chorej. Ważną rolą psychiatry jest profilaktyka uzależnień oraz schorzeń i zaburzeń psychicznych czy emocjonalnych, które w obecnych czasach są już chorobami społecznymi.>

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?