Okulista

CENA WIZYTY: 250 zł

Czym zajmuje się lekarz okulista?

Lekarz okulista przeprowadza diagnozowanie i leczenie chorób narządu wzroku oraz rozpoznawanie i korekcję wad wzroku. Spora część jego pracy polega na wykonywaniu działań profilaktycznych, które zapobiegają pogłębianiu lub nawet wystąpieniu wad wzroku. Do zadań tego specjalisty należy:

 • wykonywanie badań podstawowych i dodatkowych pomocnych w diagnozowaniu schorzeń narządu wzroku, takich jak np. oznaczanie pola widzenia z zastosowaniem perymetru, badanie ciśnienia śródgałkowego, oględziny dna oka;
 • wykrywanie wad wzroku, np. daltonizmu, krótko- i nadwzroczności, astygmatyzmu i kierowanie do zaopatrzenia w odpowiednie okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe;
 • leczenie nieinwazyjne i chirurgiczne schorzeń narządu wzroku (np. jaskry, zaćmy) oraz wad wzroku, a także monitoring postępu terapii;
 • kierowanie na rehabilitację pozabiegową i nadzór nad jej postępem;
 • pomoc w stanach ostrych i nagłych (np. usuwanie ciała obcego z oka, likwidacja skutków urazów;
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i interpretacja otrzymanych wyników;
 • monitorowanie stanu zdrowia narządu wzroku przy współistniejących chorobach ogólnoustrojowych, np. przy cukrzycy;
 • kierowanie na konsultacje z lekarzami innych specjalności i konsultowanie na prośbę innych specjalistów;
 • wystawianie opinii, świadectw i zaświadczeń do celów ubezpieczeniowych, odszkodowawczych i sądowych.

Kiedy należy udać się do lekarza okulisty?

Do okulisty przychodzimy, kiedy:

 • pojawiają się problemy z widzeniem: postępujące stopniowo lub takie, które wystąpiły nagle na krótko lub na stałe;
 • często odczuwamy bóle głowy i napięcie lub ucisk w okolicach twarzoczaszki, miewamy migreny, zawroty głowy;
 • coś wpadło do oka lub podczas mrugania odczuwamy ból, pieczenie;
 • występują problemy z nawilżaniem oczu, oczy swędzą, szczypią, są zaczerwienione, łzawią;
 • wystąpił uraz głowy lub silne uderzenie – szczególnie, jeśli dotyczyły potylicy;
 • okulary lub soczewki kontaktowe nie spełniają swojego zadania.

Warto też odwiedzić tego specjalistę, jeśli planuje się ciążę, ale stwierdzona została wada wzroku, która może się pogłębić pod wpływem wysiłku, jaki czeka kobietę podczas porodu.

Jak często należy odwiedzać lekarza okulistę?

Okulistę odwiedzamy doraźnie (w razie nagłych problemów ze wzrokiem), profilaktycznie (okresowo badając funkcjonowanie narządu wzroku) lub kontrolnie – po zabiegach lub w celu sprawdzenia, czy okulary albo soczewki spełniają swoje zadanie.

Jak przygotować się do wizyty u lekarza okulisty?

Przynosimy posiadaną dokumentację medyczną, wyniki pomiaru ciśnienia ustrojowego, dzienniczek diabetyka (jeśli prowadzimy), zabieramy aktualnie noszone okulary lub soczewki kontaktowe. Jeśli wizyta będzie przebiegać z wykonaniem badań poprzedzonych wkrapianiem leków do oczu, nie wykonujemy makijażu.

Lekarz okulista – istotne informacje

Okulista może jako pierwszy lekarz wykryć początki późnych powikłań cukrzycy (retinopatie) lub zdiagnozować degeneracyjne zmiany neurologiczne. Z tego powodu wykonywanie okresowych badań wzroku – szczególnie u osób po 50. roku życia – może zapobiec wielu poważnym konsekwencjom zdrowotnym.

Nasi specjaliści

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies