Logopeda

CENA WIZYTY: 200 zł

Czym zajmuje się logopeda?

Logopeda to specjalista którejkolwiek dziedziny medycyny mający również przygotowanie logopedyczne. Jako logopeda zajmuje się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy, jako lekarz rozpoznaje i leczy przyczyny organiczne lub psychiczne powodujące te dysfunkcje. Do jego zadań należy:

 • diagnozowanie przyczyn powodujących nieprawidłowości w wysławianiu się;
 • prowadzenie terapii wad wymowy zgodnie ze standardami sztuki medycznej i logopedycznej;
 • usuwanie przeszkód organicznych powodujących zaburzenia mowy;
 • kwalifikowanie do zabiegów poprawiających płynność mówienia i sposób wypowiadania głosek;
 • udział w procesie kształtowania prawidłowej wymowy;
 • kształtowanie właściwego stosunku emocjonalnego dziecka lub dorosłego do wady wymowy, z którą się zmaga;
 • zmniejszanie trudności w nauce czytania i pisania;
 • nauka prawidłowej emisji głosu.

Kiedy należy udać się do logopedy?

Do tego specjalisty przychodzimy, kiedy:

 • u noworodka stwierdzono wady wrodzone w obrębie narządu głosotwórczego lub twarzoczaszki, które będą miały wpływ na kształtowanie się mowy;
 • dziecko, u którego nie stwierdzono wad wrodzonych w obrębie twarzoczaszki lub narządu głosotwórczego, ma trudności z opanowaniem mowy sepleni, jąka się, mówi niewyraźnie lub zaczyna mieć mieć problemy z wymową, choć dotychczas mówiło płynnie i z prawidłową dykcją;
 • osoba dorosła od dzieciństwa ma problemy z wymową lub pojawiły się one dopiero w wieku dojrzałym, po silnym stresie lub w powiązaniu np. z bólem czy niedowładem języka, kilkutygodniową chrypką, pojawieniem się guzów na szyi;
 • dziecko lub dorosły doznali urazu lub przeszli operację chirurgiczną na strukturach tworzących narząd głosotwórczy albo w obszarze jamy ustnej;
 • nieprawidłowości wymowy pojawiły się po założeniu protezy dentystycznej lub aparatu ortodontycznego;
 • ktoś chce poprawić jakość wysławiania się w związku z pracą na stanowisku wymagającym częstego, publicznego użycia głosu: spikera radiowego, nauczyciela, konferansjera;

Jak często należy odwiedzać logopedę?

Profilaktycznie lub w ramach konsultacji odwiedzamy logopedę zazwyczaj tylko raz. Jeśli zostanie podjęta terapia zaburzeń mowy albo leczenie wad utrudniających prawidłowe wysławianie się, wizyty odbywają się w terminach wyznaczanych przez specjalistę.

Jak przygotować się do wizyty u logopedy?

Zabieramy ze sobą posiadaną dokumentację medyczną, spis spostrzeżeń dotyczących sytuacji, w których pojawiają się nieprawidłowości w wysławianiu się oraz listę pytań do specjalisty. Myjemy zęby, język i protezy dentystyczne.

Logopeda - istotne informacje

Pacjentami logopedy w większości są dzieci, ale też dużo jest dorosłych zmagających się z problemem jąkania. Na wizytę u logopedy nigdy nie jest za późno.

Nasi specjaliści

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies