Internista

CENA WIZYTY: 200 zł

Czym zajmuje się lekarz internista?

Lekarz internista jest specjalistą zajmującym się kompleksowo organizmem pacjenta. Diagnozuje, różnicuje i leczy choroby układowe oraz narządów. Do jego zadań należy:

 • wykonywanie badań przedmiotowych i podmiotowych pacjenta, kierowanie na badania dodatkowe do lekarzy różnych specjalności oraz laboratoryjne, interpretacja i synteza otrzymanych wyników;
 • diagnozowanie i wspomaganie leczenia (w zespole ze specjalistami poszczególnych dziedzin medycyny) chorób układów: krążenia, oddechowego, krwiotwórczego, pokarmowego, wydalniczego, dokrewnego, moczowego, wydalniczego, ruchu;
 • wspomaganie leczenia cukrzycy i nowotworów;
 • profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz zapobieganie powikłaniom wynikającym ze schorzeń układowych i narządów;
 • wykonywanie nakłuć, biopsji, iniekcji;
 • pomoc w stanach zagrożenia życia;
 • wykonywanie drobnych zabiegów medycznych, np. cewnikowania, resuscytacji, odessania treści żołądkowej.

Kiedy należy udać się do internisty?

Internistę odwiedzamy, kiedy:

 • zmagamy się z chorobami układowymi i/lub współistniejącymi schorzeniami metabolicznymi czy nowotworami;
 • niedomagają narządy wewnętrzne (np. wątroba, trzustka, śledzona);
 • konieczne jest ustalenie przyczyny schorzenia, którego nie potrafi zdiagnozować specjalista innej, węższej dziedziny medycyny;
 • należy dokonać całościowej oceny stanu zdrowia, aby optymalnie dobrać leki;
 • stan zdrowia systematycznie się pogarsza pomimo dobrze prowadzonego leczenia specjalistycznego w innej dziedzinie;
 • pacjentem jest osoba starsza, u której stwierdzono niedomagania ze strony wielu różnych narządów lub układów;
 • pomimo wprowadzonych zmian w stylu życia i w diecie oraz leczenia zaordynowanego przez lekarza rodzinnego lub POZ dolegliwości nie ustępują.

Jak często należy odwiedzać internistę?

To zawsze jest sprawa indywidualna, lecz najczęściej internistę odwiedza się dość często w trakcie leczenia. O terminach wizyt decyduje lekarz. Zazwyczaj w początkowym stadium terapii spotkania z lekarzem są częste, natomiast po ustabilizowaniu stanu chorobowego wizyty mają charakter kontrolny i odbywają się rzadziej.

Jak przygotować się do wizyty u internisty?

Zabieramy posiadaną dokumentację medyczną, w tym dzienniczek diabetyka, nadciśnieniowca, alergika (jeśli takie prowadzimy), karty ciąży, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych oraz listę objawów. Dbamy o czystość ciała, włosów i jamy ustnej. Jeśli zaplanowane są drobne interwencje medyczne, dopytujemy lekarza na wizycie poprzedzającej zabieg o szczegóły przygotowań do konkretnej procedury.

Internista – istotne informacje

Do internisty często kierują lekarze specjaliści, którzy nie widzą możliwości wyleczenia konkretnej choroby bez jednoczesnej terapii schorzeń współistniejących. I odwrotnie: internista może skierować pacjenta do któregokolwiek specjalisty, jeśli uzna, że symptomy wyraźnie wskazują na konkretne schorzenie.

Nasi specjaliści

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies