ECHO

CENA BADANIA: 240 zł

Czym jest echosonografia?

Echosonografia, inaczej ultrasonografia endoskopowa, to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, podczas którego wykorzystuje się fale dźwiękowe do uzyskania bardzo dokładnego obrazu tkanek klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej i jelit. Obraz ten powstaje w oparciu o echo, jakie pojawia się po odbiciu fali dźwiękowej od ściany struktury organizmu. Echosonografia stanowić może część badania kardiologicznego lub gastrologicznego. Można ją wykonywać jako samodzielne badanie lub element zabiegu operacyjnego. Może być też łączona z badaniem dopplerowskim (badanie przepływu), z zastosowaniem kontrastu. Podczas endoskopii łączonej z badaniem USG możliwe jest także wykonanie biopsji i pobranie wycinka tkanek czy guza do dalszych badań. Elektrosonografia wewnątrzsercowa (ICE) umożliwia uzyskanie obrazu poszczególnych elementów serca i stanowi instrument do oceny położenia elektrod w tym narządzie podczas implantacji rozrusznika.

Kiedy należy wykonać echosonografię?

Wskazaniem do przeprowadzenia echosonografii są:

 • choroby serca i układu wieńcowego
 • potrzeba wykrycia i monitorowania skrzeplin wewnątrzsercowych, również u chorych po zawale serca
 • konieczność oceny pracy poszczególnych elementów serca (przedsionków i komór) oraz sztucznych zastawek
 • schorzenia płuc oraz podejrzenie istnienia guzów i zwapnień w klatce piersiowej i w płucach
 • choroby górnych, środkowych i dolnych odcinków przewodu pokarmowego oraz trzustki i wątroby, w tym nowotwory;
 • dysfunkcje zwieraczy odbytu i schorzenia prostaty
 • konieczność wykonania biopsji pod kontrolą USG.

Jak przebiega echosonografia?

Echosonografia rozpoczyna się wywiadem medycznym, wykonaniem oceny anestezjologicznej i – jeśli to konieczne –  zastosowaniem sedacji.

 • W badaniu przezprzełykowym pacjent połyka endoskop z umieszczonym na końcu czułym ultrasonografem.
 • W badaniu przezklatkowym sonda wysyłająca fale dźwiękowe i odbierająca ich odbicia w postaci echa przykładana jest do ściany klatki piersiowej.
 • W badaniu śródoperacyjnym sonda podczas zabiegu chirurgicznego przykładana jest bezpośrednio do mięśnia sercowego.
 • W badaniu obciążeniowym pacjent jest poddawany obciążeniu wysiłkowemu.

Jak przygotować się do echosonografii?

Na badanie przynosimy dokumentację medyczną.

 • Do echosonografii przezklatkowej nie trzeba się specjalnie przygotowywać – wystarczy zadbać o higienę ciała.
 • Do echosonografii przezprzełykowej górnych odcinków przewodu pokarmowego pacjent powinien być na czczo, a w przypadku badania oceniającego stan jelita grubego przez dwa dni należy stosować lekką dietę oczyszczającą jelita oraz wykonać lewatywę.
 • Przed echosonografią transrektalną (przezodbytniczą) należy wykonać lewatywę.

Echosonografia – istotne informacje

Echosonografię powinien wykonywać dobrze przeszkolony lekarz – tylko wtedy pacjent zyskuje gwarancję, że specjaliście uda się z uzyskanego obrazu uzyskać wiele informacji na temat stanu tkanek i organów, co ułatwi postawienie trafnej diagnozy. Badania: przezprzełykowe, przezodbytnicze i śródoperacyjne są bezpieczne i obarczone niskim ryzykiem powikłań, a pacjent pozostaje pod stałą kontrolą lekarza.

Nasi specjaliści

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies