czy-mozna-wyleczyc-wady-wymowy-u-osoby-doroslej-870x400

Chociaż to dzieci i nastolatki są najczęstszymi pacjentami poradni logopedycznych, pracujący w nich specjaliści od nauki prawidłowego i pięknego wysławiania się zajmują się także dorosłymi mającymi wady wymowy. Logopeda potrafi bowiem pomóc zarówno osobie stojącej u progu kariery w mediach, jak i seniorowi, który w wyniku traumatycznego zdarzenia losowego stracił umiejętność werbalizowania myśli.

Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie leczenia wad wymowy lub nawet na naukę mowy na nowo, a terapia logopedyczna dorosłego niekoniecznie musi trwać dłużej niż u rozwijającego się dopiero kilkuletniego dziecka. Czas trwania leczenia jest jednak sprawą indywidualną – tu liczy się osiągnięcie celu, a przemierzanie drogi do realizacji wytyczonego zamierzenia terapeutycznego zawsze zależy od umiejętności i zdeterminowania obu stron uczestniczących w terapii: logopedy i jego podopiecznego. Bardzo pozytywnym bodźcem dopingującym jest wsparcie ze strony bliskich osoby podejmującej terapię.

Logopeda dla dorosłych – gdzie i jak pomoże?

Prawie każda poradnia logopedyczna świadczy usługi dedykowane zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Gry logopedyczne, ćwiczenia artykulacyjne czy inne formy pracy nad mową można bowiem stosować u pacjentów w różnym wieku. Zajęcia logopedyczne aranżowane są jednak inaczej dla dzieci, inaczej dla dorosłych, a w przypadku osób pełnoletnich na przebieg i czas trwania sesji wpływ mają również takie czynniki, jak ogólna kondycja pacjenta przechodzącego rehabilitację po interwencyjnym leczeniu pourazowym, będącego po udarze lub zmagającego się z chorobą neurologiczną czy powodującą demencję.

Może się zdarzyć, że logopeda zaleci, aby przez rozpoczęciem leczenia lub już w czasie jego trwania w proces zaangażował się foniatra, audiolog, ortodonta lub neurolog. Problemy z wymową mogą być bowiem skutkiem niewykrytych wcześniej wad słuchu lub defektów budowy aparatu głosotwórczego; powodem może też być wada zgryzu (np. tyłozgryz) czy choroba demielinizacyjna.

Logopeda: tylko indywidualne podejście

Programy logopedyczne, pomimo istnienia ogólnych wytycznych do rozwiązywania konkretnych problemów z wymową, opracowywane są indywidualnie dla każdego pacjenta w oparciu o szczegółowy wywiad przeprowadzony z osobą zainteresowaną terapią lub z jej bliskimi, uzyskane wyniki badań medycznych i po zapoznaniu się z objawami problemu. Zebranie tych informacji jest kluczem do:

  • odkrycia i zrozumienia przyczyn, które doprowadziły do pojawienia się problemów z wysławianiem się lub są powodem wizyty osoby, która pomimo tego, że mówi dobrze, chce to robić jeszcze lepiej, piękniej albo też chce skuteczniej oddziaływać głosem na otoczenie;
  • określenia celu, jaki chce się osiągnąć poprzez terapię: czy ma to być prawidłowa wymowa źle dotychczas artykułowanych głosek, właściwa emisja głosu u osoby wypowiadającej się publicznie lub nauka mowy na nowo po urazie lub chorobie;
  • opracowania optymalnego planu działania w odniesieniu do konkretnego pacjenta.

Logopeda dla dorosłych – kiedy jest potrzebny?

Konsultacja z logopedą w przypadku dorosłych jest wskazana, kiedy:

  • z powodu defektów anatomicznych pojawiają się problemy z artykułowaniem głosek (dyslalia), a trudne słowa do wymowy bywają silnie zniekształcane podczas prób werbalizacji;
  • zdiagnozowana została dyslalia niezależna od wad strukturalnych twarzoczaszki lub dysleksja, wstępuje seplenienie, w tym seplenienie międzyzębowe, które jako nawyk wykształciło się w dzieciństwie;
  • w określonych sytuacjach pojawia się jąkanie lub trema, która paraliżuje swobodne i płynne wypowiadanie się;
  • dorośli bez problemów anatomicznych, neurologicznych i psychologicznych chcą poprawić jakość swojej mowy: chcą mówić piękniej lub chcą wyzbyć się nieprawidłowych nawyków artykulacyjnych podczas wymawiania głosek – to dlatego logopeda jest wskazany dla osób, które przemawiają publicznie, pracują jako prezenterzy w mass mediach, muszą pracować głosem w hałasie (np. nauczyciele), są obcokrajowcami, ale chcą perfekcyjnie władać językiem polskim;
  • u dorosłego stwierdzona została choroba, której konsekwencją jest degeneracja struktur układu nerwowego, upośledzenie procesu mowy, a nawet afazja. Problemy z mową mogą być wynikiem następujących schorzeń: udar, demencja starcza, choroba Alzheimera, Parkinsona – tu pomocny okaże się neurologopeda.

Pamiętaj: dysleksja, dyslalia czy afazja mogą być skutecznie leczone – niezależnie od wieku pacjenta. Właściwa diagnoza i konsekwentne realizowanie programu logopedycznego to fundamenty skutecznej terapii zaburzeń mowy u dorosłych, a w konsekwencji – udanych relacji interpersonalnych na polu prywatnym i zawodowym.

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies