Rehabilitacja, a fizjoterapia

Rehabilitacja i fizjoterapia często używane są jako określenia synonimiczne, nie są jednak tym samym. Czym więc różnią się od siebie i w jakich sytuacjach powinniśmy korzystać z pomocy fizjoterapeuty, a w jakich – rehabilitanta?

W życiu każdego z nas może zdarzyć się kontuzja, z którą trzeba zgłosić się do specjalisty. Ból utrudnia normalne funkcjonowanie, ale nie jest to sytuacja bez wyjścia – odpowiednio dobrane zabiegi rehabilitacyjne lub fizjoterapeutyczne umożliwią szybki powrót do zdrowia. By jednak tak się stało, warto wiedzieć, do którego specjalisty się zgłosić. Z pomocą przyjdą słownikowe definicje, które pozwolą wstępnie rozróżnić te dwa pojęcia.

Według słownika, rehabilitacja to przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które na skutek wypadku lub innej sytuacji losowej utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną albo mają wady wrodzone. Fizjoterapia natomiast oznacza leczenie, które polega na działaniu na organizm człowieka lub jego części za pomocą różnych postaci energii, np. mechanicznej, cieplnej, świetlnej, wytwarzanej za pomocą specjalnych urządzeń oraz ruchu, ćwiczeń i pracy manualnej.

Już na podstawie definicji widać zasadniczą różnicę – rehabilitacja to pojęcie szersze, które zawiera w sobie fizjoterapię. Nie zawsze więc, udając się do fizjoterapeuty, otrzymamy pomoc, na którą liczymy, zawsze jednak rehabilitacja nam pomoże, ponieważ zostanie dobrana najlepsza dla nas metoda leczenia. Warto zaznaczyć, że rehabilitacja mieści w sobie także działania psychologiczne, które mają na celu pomóc pacjentowi powrócić do dobrej formy i pełnego zdrowia. Fizjoterapia skupia się natomiast jedynie na aspektach fizycznych.

By jak najlepiej przedstawić różnicę między rehabilitacją a fizjoterapią, posłużymy się przykładem. Wyobraźmy sobie sportowca, który wiele trenuje, ma ambicje, by wygrać ważne dla niego zawody. Niestety, podczas ćwiczeń ulega kontuzji, diagnoza – naderwany mięsień. Proces leczenia obejmie oczywiście fizjoterapię, która pomoże mu powrócić do sprawności fizycznej, często potrzebne jest zaopatrzenie ortopedyczne (stabilizator, orteza, kule, wózek), wizyta u ortopedy i zabiegi, np. ostrzykiwanie osoczem bogatopłytkowym w celu przyspieszenia regeneracji tkanek. Może również być konieczna interwencja chirurgiczna, np. operacja. Nie wolno jednak zapominać o zdrowiu psychicznym. Sportowiec z pewnością miał ogromne ambicje, kontuzja wywoła więc złość, w trakcie terapii będzie przechodzić przez różne fazy, obejmujące rezygnację, akceptację czy wzmożoną motywację. Nad tym, by proces powrotu do pełnego zdrowia, także psychicznego, przebiegał jak najlepiej, czuwać będzie zapewne również psycholog, co mieści się w zakresie rehabilitacji.

Podczas gdy rehabilitacja obejmuje działania mające na celu przywrócenie pacjenta do zdrowia fizycznego i psychicznego, fizjoterapia to głównie zwalczanie bólu i przywracanie sprawności. Można to osiągnąć różnymi sposobami. Wyróżnia się następujące działy fizjoterapii: fizykoterapię wraz z hydroterapią, masaż leczniczy, kinezyterapię oraz terapię manualną.

  • fizykoterapia wykorzystuje bodźce fizyczne, na przykład wodę, ciepło, światło, pole magnetyczne,
  • masaż leczniczy obejmuje różnorodne techniki nacisku,
  • kinezyterapia to ruch wykorzystywany jako środek leczniczy
  • terapia manualna oparta jest na szczegółowym badaniu, obejmuje pracę z tkankami miękkimi, nerwowymi i stawami.
  • usuwanie i łagodzenie bólu,
  • zapobieganie nawrotom nieprzyjemnych dolegliwości,
  • poprawę wydolności organizmu,
  • usprawnianie układu ruchowego i poszczególnych narządów,
  • usprawnianie pooperacyjne.

Połączenie rehabilitacji i fizjoterapii bywa bardzo pomocne, szczególnie w przypadku kontuzji u osób aktywnych fizycznie. Pozwala na zwalczenie dolegliwości i powrót do sprawności fizycznej, a z drugiej strony sprawia, że sportowiec jest gotowy na kontynuowanie swojej sportowej aktywności również psychicznie. Jednak to, jakie działania zostaną zastosowane, zależy od konkretnej dolegliwości.

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek