Kinesiotaping poprawia balans na stoku

Plastry dynamiczne działają przeciwbólowo, stabilizują kolano, wspomagają leczenie kontuzji i mogą być stosowane w ich profilaktyce. Zapobiegają szybkiemu zmęczeniu i pomagają zachować równowagę co ma kluczowe znaczenie na stoku.

Kinesiotaping czyli tzw. plastrowanie dynamiczne został wymyślony w 1979 roku w Japonii. Od tego czasu zyskało szeroką aprobatę na całym świecie i znalazł wiele zastosowań. Taśmy stosowane są zwłaszcza przez sportowców, w tym wyczynowych. Szczególną rolę odgrywają one w sportach zimowych, w których szczególnie często dochodzi do urazów kolana.

Na większość urazów na stoku wpływ mają głównie słabe przygotowanie i ogólna kondycja, jazda osób początkujących i dzieci bez nadzoru, źle dobrany sprzęt narciarski lun niedostateczne jego przygotowanie i nieprawidłowa technika jazdy. Urazy kolana są najczęstszą kontuzja wśród narciarzy (40 % wszystkich kontuzji). W czasie jazdy na nartach stopa zostaje unieruchomiona w bucie przez co znaczne siły skrętne oddziaływają na więzadło krzyżowe przednie (ACL), więzadło poboczne przyśrodkowe i łakotkę przyśrodkową, a także, choć w mniejszym stopniu, na inne elementy kolana.

Na stokach Austrii w centrum sportowym w Innsbrucku przeprowadzono interesujące badania mające za zadanie sprawdzenie czy taśmy wspomagają zachowanie równowagi. 12 młodych mężczyzn poddawano próbie równowagi (stanie na jednej nodze w otwartymi oczami). Test ten wykonywano u osób wypoczętych, a następnie poddanych intensywnemu wysiłkowi fizycznemu z udziałem mięśnia czworogłowego uda. Okazało się, że o ile kinesiotaping nie wpływał na poprawę balansu u osób wypoczętych, o tyle znacznie poprawiał go po wysiłku fizycznym. Analiza z udziałem specjalistycznego sprzętu dowiodła, że u osób zmęczonych niestabilność kolana jest zbliżona do tej, do której dochodzi przy zerwaniu ACL! Taping skutecznie zapobiegał niestabilności kolana związanej ze zamęczeniem mięśni.

Kinesiotaping nie tylko stabilizował kolano narciarzy, ale również poprawiał ich równowagę na stoku i zmniejszał ryzyko upadku.

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek