Polityka prywatności

Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) pragnie Państwa (dalej: „Użytkowników”) poinformować, że w związku z korzystaniem z serwisu www.multimed.pl (dalej: „Serwis”) przetwarza Państwa dane osobowe.

W niniejszej Polityce prywatności Użytkownicy mogą znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, niezależnie od używanego kanału lub środka (online lub osobiście). Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą zrozumieć, jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z ochroną danych osobowych.

1. Informacje ogólne

Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 1. Operatorem Serwisu [www.multimed.pl] jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33, KRS 0000158515, REGON 015497227, NIP 5272405713.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Więcej informacji w Polityce cookies https://multimed.pl/polityka-cookies.
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl S.A. funkcjonującego pod adresem nazwa.pl. Więcej informacji w Polityce cookies https://multimed.pl/polityka-cookies.
 3. Administratorem danych (dalej również „ADO”) Użytkowników Serwisu jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33, infolinia: +22 636 47 74, e-mail: przychodnia @multimed.pl.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Martę Oleksowicz, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: [email protected]

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług medycznych;
 2. świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez MULTI-MED systemu on-line (Internetowe Konto Pacjenta);
 3. sprzedażą usług za pośrednictwem prowadzonego przez MULTI-MED sklepu internetowego, sprzedażą usług w przychodniach MULTI-MED, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
 4. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 5. świadczeniem usługi marketingowej (za dodatkową zgodą Użytkownika), polegającej na wysyłaniu informacji marketingowych dotyczących oferty MULTI-MED drogą e-mailową (Newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail (Newsletter).

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych MULTI-MED może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez MULTI-MED usług medycznych;
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego;
 6. Adres e-mail Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik zapisał się na usługę Newslettera.

3. W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo możemy przetwarzać dane Użytkowników?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych na końcu)

Okres przechowywania

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych

art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej1 oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta2 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia3

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

 

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia4

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

 

Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa5

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

 

Profilaktyka zdrowotna

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

 

Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy6

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

 

Postawienie diagnozy medycznej

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

 

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

 

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

 

Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa. Okres obowiązywania umowy.

 

Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa. Okres obowiązywania umowy.

 

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line (Internetowe Konto Pacjenta)– dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ADO systemie on-line

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres prowadzenia konta

 

Otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących oferty MULTI-MED drogą e-mailową (Newsletter)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Do czasu odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na podany adres e-mail

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości7 oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie MULTI-MED, przychodniach MULTI-MED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3 miesiące

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowania usługi)

Rozpatrywanie reklamacji

art. 6 ust. 1 lit c RODO

Okres przedawnienia roszczeń  wynikający z przepisów prawa

Zapisywanie danych w plikach cookies i gromadzenie danych ze stron www i aplikacji mobilnych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody

Realizacja zawartej z MULTI-MED umowy (Kontrahenci, przedstawiciele Kontrahenta, w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu)

art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

 

Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowania usługi) oraz przez okres obowiązywania umowy przez który działają Państwo jako przedstawiciel Kontrahenta

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy MULTI-MED umowy (potencjalni Kontrahenci)

art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

 

Do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy.

Podstawa prawna:

1    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2  Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

4 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

5Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

6 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

7 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Skąd dane są pozyskiwane i czy ich podanie jest konieczne?

 

Skąd pozyskiwane są Państwa dane

Czy podanie przez państwa swoich danych jest konieczne?

Pacjenci:
Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez MULTI-MED

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.

 

W przypadku korzystania przez Państwa z pakietu medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy), w pierwszej kolejności dane pozyskiwane są od Państwa na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza przystąpienia do programu.

 

ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.
Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez ADO systemu on-line (Internetowego Konta Pacjenta), podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta.

Klienci:
Dokonywanie zakupów poprzez Internetowe Konto Pacjenta

Dane pozyskiwane są bezpośrednio przez Państwa lub przez osobę zawierającą umowę, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości dokonania zakupu lub wystawienia faktury.

Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Potencjalni kontrahenci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, w zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

 

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Osoby dokonujące zapisu na Newsletter

Dane w zakresie adres e-mail pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa poprzez formularz zapisu na Newsletter.

Podanie przez Państwa danych osobowych w formularzu zapisu na Newsletter jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej oferty.

5. Udostępnienie danych

Dostęp do osobowych Użytkowników mogą mieć:

 1. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi ADO w tym zakresie współpracuje, dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  2. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  3. zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
  4. dostawca realizujący usługę wysyłkę Newslettera.
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
 3. ADO może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

ADO nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych.

6. Czy wobec Państwa danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka)? 

Wobec danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

7. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi

Użytkownik jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 i nast., RODO:

 • Prawo dostępu – na tej podstawie Użytkownik może wystąpić do nas z żądaniem informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a my przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na żądanie, przekażemy kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia - na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. nie zostanie wydana decyzji organy nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - jako Administrator wydamy dostarczone przez Użytkownika dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem. że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości, zarówno po naszej stronie, jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo do sprzeciwu – Użytkownik ma prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania tego sprzeciwu. Może również w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);
 • Prawo do wycofania zgody - jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • Prawo do skargi - w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).

Przy realizacji powyższych praw możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości Użytkownika w celu jego weryfikacji.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, MULTI-MED umożliwia kontakt:

za pomocą e-maila: [email protected]

drogą pocztową: ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa

z Infolinią: +48 22 636 47 74

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

za pomocą e-maila: [email protected],

w recepcjach przychodni MULTI-MED,

w systemie on-line,

drogą pocztową: ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa

W przypadku gdy nie chcą już Państwo otrzymywać naszego Newslettera, mogą Państwo wycofać zgodę. Wystarczy otworzyć nasz newsletter, na dole wiadomości znajduje się hiperłącze, które przekieruje bezpośrednio do podstrony potwierdzającej wypisanie z listy subskrybentów Newslettera.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo MULTI-MED, informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu MULTI-MED, nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli MULTI-MED, przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez MULTI-MED, w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

MULTI-MED, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w MULTI-MED, zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

9. Zmiany Polityki prywatności

Możemy zmodyfikować lub uaktualnić poszczególne części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem różnych kanałów (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając do Użytkowników wiadomość́ e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z naszej witryny, zalecamy zawsze sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych na: styczeń 2021 roku.

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies