Lekarze

Prof. dr hab. n. med.

Piotr Węgrzyn

USG

Umów się na wizytę

O mnie

Specjalista położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz genetyki klinicznej.
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na ul. Żwirki i Wigury 63a, którą zorganizował od podstaw.
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Kierunku Położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skończył studia medyczne w 1996 r.. W 2002 r. uzyskał stopień dr n. med. na podstawie dysertacji pt.: „Ocena przepływów żylnych i tętniczych w ciążach powikłanych opóźnionym wewnątrzmacicznym wzrastaniem płodu”.

W latach 2003-2005 spędził 27 miesięcy na stypendium naukowym w King’s College Hospital w Londynie, szkoląc się z zakresu ultrasonografii, diagnostyki prenatalnej i medycyny płodu pod kierunkiem prof. Kyprosa Nicolaidesa oraz echokardiografii płodowej pod kierunkiem Prof. Lindsey Allan.

W 2005 r., jako pierwszy Polak uzyskał w Londynie Diploma in Fetal Medicine, odpowiednik nadspecjalizacji z medycyny płodu.

W latach 2006-2008 szkolił się przez 24 miesiące w zakresie diagnostyki obrazowej w Peninsula Radiology Academy w Derriford University Hospital w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

W roku 2010 uzyskał stopień dr hab. n. med. na podstawie dorobku naukowego oraz pionierskiej pracy pt.: „Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce prenatalnej między 11+0 – 13+6 tygodniem ciąży”.

W 2016 r. uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.

Specjalizuje się w diagnostyce prenatalnej (w tym inwazyjnej tj. amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza), perinatologii, genetyce rozrodu, ultrasonografii ginekologiczno-położniczej oraz terapii płodu.

Przewodniczący Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz zarządów Sekcji Ultrasonografii, Sekcji Terapii Płodu oraz Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Autor i współautor 24 rozdziałów w książkach oraz ok.100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, dotyczących min. zastosowania ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce prenatalnej, klinicznych zastosowań ultrasonografii ginekologiczno-położniczej, zastosowania technik dopplerowskich w ciąży wysokiego ryzyka, wczesnego wykrywania i wewnątrzmacicznej terapii wad płodu oraz nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w perinatologii. W 2004 roku ukazała się monografia „Badanie ultrasonograficzne między 11+0-13+6 tygodni ciąży” pod redakcją Kyprosa Nicolaidesa i Piotra Węgrzyna, będąca pierwszą publikacją książkową w języku polskim dotyczącą tej problematyki. Jest również autorem podręcznika „Diagnostyka Prenatalna w Praktyce” red. Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś, obowiązkowego dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii.

Wykładowca na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz kursach i warsztatach praktycznych z zakresu ultrasonografii i diagnostyki prenatalnej organizowanych min. przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.


Wykonywane zabiegi i badania

  • Amniopunkcja
  • Biopsja kosmówki
  • Kordocenteza
  • Ultrasonografia ginekologiczno – położnicza

Ceny wizyt

Amniopunkcja 1500 zł
Biopsja kosmówki 2000 zł
USG od 400 zł 

Godziny przyjęć

Dzień Godziny przyjęć Placówka
Poniedziałek 15:00-19:00

Przychodnia MULTI MED
ul. Waryńskiego 6, Warszawa - Śródmieście
Środa 15:00-19:00

Pakiety

Zadaj pytanie przez formularz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że Administratorem przekazanych za pomocą formularza danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna), z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?