LaboratoriumCena
17 KETOSTERYDY/17 KS Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU45 zł
17-OH - KORTYKOSTEROIDY Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU135 zł
17-OH PROGESTERON (17 OH-PG)48 zł
ACTH (adrenokortykotropina - hormon)88 zł
ADRENALINA /epinefryna/80 zł
AFP (alfa-fetoproteina)48 zł
AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA135 zł
ALBUMINY17 zł
ALDOLAZA25 zł
ALDOSTERON55 zł
ALFA 1 ANTYTRYPSYNA40 zł
ALFA 1 ANTYTRYPSYNA - GENOTYP225 zł
ALFA 1 MIKROGLOBULINA45 zł
ALFA 2 ANTYPLAZMINA70 zł
ALFA 2 MAKROGLOBULINA75 zł
AMYLAZA TRZUSTKOWA17 zł
AMYLAZA/DIASTAZA17 zł
ANDROSTENDION48 zł
ANTY RH- P/CIAŁA (ALLOPRZECIWCIAŁA ODPORNOŚCIOWE)45 zł
ANTYGEN HLA B5180 zł
ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO SCC85 zł
ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY /LA/75 zł
ANTYTROMBINA III (AT 3)30 zł
APO A1 (apolipoproteina A1)45 zł
APO B (apolipoproteina B)45 zł
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)15 zł
ASO17 zł
ASPERGILLUS PRZECIWCIAŁA95 zł
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE65 zł
BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE350 zł
BENZODIAZEPINY35 zł
BETA - Cross-Laps (marker resorbcji kostnej)55 zł
BETA - HCG53 zł
BETA2 - MIKROGLOBULINA35 zł
BIAŁKO - C75 zł
BIAŁKO - S75 zł
BIAŁKO Bence-Jonesa met. immunofiksacji110 zł
BIAŁKO CAŁKOWITE17 zł
BIAŁKO MONOKLONALNE METODĄ IMMUNOFIKSACJI160 zł
BIAŁKO S10085 zł
BIAŁKO WIĄŻĄCE WITAMINĘ D (VDBP)80 zł
BILIRUBINA BEZPOSREDNIA I CAŁKOWITA34 zł
BILIRUBINA CAŁKOWITA (TBIL)17 zł
BIZMUT80 zł
BORDETELLA PERTUSIS IgA (KRZTUSIEC)55 zł
BORDETELLA PERTUSIS IgG (KRZTUSIEC)55 zł
BORDETELLA PERTUSIS IgM (KRZTUSIEC)55 zł
BORELIOZA IgG55 zł
BORELIOZA IgM55 zł
BORRELIA BURGDORFERI (BORELIOZA) DNA/ metPCR/264 zł
BORRELIA WESTERN BLOT IgG110 zł
BORRELIA WESTERN BLOT IgM110 zł
BRUCELLA P/CIAŁA /OWD + odczyn WRIGHTA/120 zł
BĄBLOWIEC P/CIAŁA /ELISA/75 zł
BŁONICA P-CIAŁA IgG85 zł
C-PEPTYD55 zł
C-TELOPEPTYD KOLAGENU TYPU I (ICTP)75 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY - AKTYWNOŚĆ95 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY - ILOŚCIOWO95 zł
C3 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA35 zł
C4 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA35 zł
CA-12568 zł
CA-15.3 (marker raka sutka, jajnika, płuc)68 zł
CA-19.9 (marker nowotworów przewodu pokarmowego)68 zł
CA-50 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)68 zł
CA-72.4 (żołądek, jajniki)70 zł
CANDIDA ALBICANS /PCR/230 zł
CANDIDA SP (P/CIAŁA)160 zł
CEA58 zł
CERULOPLAZMINA35 zł
CHLAMYDIA PNEUMONIAE /PCR/180 zł
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA58 zł
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG58 zł
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM58 zł
CHLAMYDIA TRACHOMATIS /PCR/WYMAZ180 zł
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA58 zł
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG58 zł
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM58 zł
CHLORKI17 zł
CHOLESTEROL17 zł
CHOLESTEROL HDL17 zł
CHOLESTEROL LDL (OZNACZANY/)25 zł
CHOLESTEROL LDL (WYLICZANY)35 zł
CHOLINOESTERAZA (CHE)17 zł
CHROM80 zł
CHROMOGRANINA A75 zł
CK-MB-akt20 zł
CK-MB-mass25 zł
COXACKIE P/CIAŁA66 zł
CPK, CK, KINAZA KREATYNOWA17 zł
CRP BIAŁKO OSTREJ FAZY22 zł
CRP ULTRACZUŁE (hs CRP)40 zł
CYFRA 21-1 (marker procesów degeneracji)50 zł
CYNK40 zł
CYSTATYNA C45 zł
CYTOLOGIA45 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWE + MYCOPLASMA I UREAPLASMA JAKOŚCIOWE + HPV JAKOŚCIOWE290 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO290 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO390 zł
CYTOLOGIA LBC + HPV JAKOŚCIOWO210 zł
CYTOLOGIA OSADU MOCZU (pn-czw 07:00-18:00, ul. Waryńskiego 6)40 zł
CYTOLOGIA PŁYNNA, CIENKOWARSTWOWA , LBC110 zł
CYTOMEGALIA /CMV/ - Awidność przeciwciał IgG130 zł
CYTOMEGALIA /CMV/ DNA - met.PCR435 zł
CYTOMEGALIA IgG55 zł
CYTOMEGALIA IgM55 zł
CZAS TROMBINOWY (TT)14 zł
CZYNNIK IX110 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF - LATEKS/JAKOŚCIOWO15 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF ILOŚCIOWO21 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF IgA58 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF IgG58 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF IgM58 zł
CZYNNIK V145 zł
CZYSTOŚĆ POCHWY45 zł
D-DIMERY33 zł
DHEA48 zł
DHEA-S38 zł
DIGOKSYNA65 zł
DIHYDROTESOSTERON (DHT)46 zł
DOPAMINA Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU120 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C14 - C20)270 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C22 - C26)270 zł
ECHO WIRUS P/CIAŁA150 zł
ENZYM DAO (DIAMINOOKSYDAZA)170 zł
ERYTROPOETYNA50 zł
ESTRADIOL38 zł
ESTRON (E1)55 zł
FENOBARBITAL50 zł
FENOL W MOCZU (metabolit benzenu)55 zł
FENYTOINA35 zł
FERRYTYNA55 zł
FIBRYNOGEN24 zł
FOSFATAZA ALKALICZNA GRANULOCYTÓW55 zł
FOSFATAZA KWAŚNA (AcP)26 zł
FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA PAP26 zł
FOSFATAZA ZASADOWA KOSTNA (ALP-K)30 zł
FOSFATAZA ZASADOWO- ALKALICZNA (ALP)17 zł
FOSFOR NIEORGANICZNY17 zł
FRUKTOZA (NASIENIE LUB OSOCZE)50 zł
FSH38 zł
FT336 zł
FT436 zł
GALAKTOZA (MOCZ LUB KREW)55 zł
GASTRYNA75 zł
GGTP17 zł
GLIN70 zł
GLUKAGON75 zł
GLUKOZA17 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 50 g. glukozy17 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 75 g. glukozy17 zł
GLUKOZA 1 godz. po posiłku17 zł
GLUKOZA 2 godz. po podaniu 75 g. glukozy17 zł
GLUKOZA 2 godz. po posiłku17 zł
GOT /ALT/15 zł
GOT /AST/15 zł
GRUPA KRWI55 zł
GRUPA KRWI CITO65 zł
GRUPA KRWI - KARTA20 zł
GRYPA A P/CIAŁA IgG60 zł
GRYPA A P/CIAŁA IgM60 zł
GRYPA B P/CIAŁA IgG60 zł
GRYPA B P/CIAŁA IgM60 zł
HAPTOGLOBINA40 zł
HAV P/CIAŁA IgG60 zł
HAV P/CIAŁA IgM60 zł
HAV P/CIAŁA TOTAL (ŻÓŁTACZKA POKARMOWA typ A)60 zł
HBC P/CIAŁA IgM40 zł
HBC P/CIAŁA TOTAL40 zł
HBE ANTYGEN40 zł
HBE P/CIAŁA40 zł
HBS Ag - ANTYGEN HBS26 zł
HBS TEST POTWIERDZENIA95 zł
HBV - DNA MET.PCR/ILOŚCIOWO, WIREMIA/290 zł
HBV - DNA PCR /JAKOŚCIOWO/265 zł
HBs Ab P/CIAŁA ANTY HBS40 zł
HCV - RNA /JAKOŚCIOWO/225 zł
HCV - RNA ILOŚCIOWE (WIREMIA)420 zł
HCV Ab - P/CIAŁA ANTY HCV40 zł
HCV METODĄ WB195 zł
HCV P/CIAŁA MET.RIBA195 zł
HCV- RNA GENOTYPOWANIE470 zł
HDV P-CIAŁA (anty-delta)/ WZW typu Delta/195 zł
HELICOBACTER ANTYGEN W KALE70 zł
HELICOBACTER PYLORI - P/CIAŁA56 zł
HEMOGLOBINA GLIKOLIZOWANA HbA1c55 zł
HERPES SIMPLEX /OPRYSZCZKA/ - IgM70 zł
HERPES SIMPLEX/OPRYSZCZKA/ - IgG70 zł
HIV68 zł
HIV WERYFIKACJA met. PCR450 zł
HLA B27200 zł
HOMOCYSTEINA80 zł
HORMON ANTY-MULLERIAN (REZERWA JAJNIKÓW, AMH)200 zł
HORMON ANTYDIURETYCZNY (ADH, WAZOPRESYNA)115 zł
HORMON WZROSTU hGH33 zł
IL - 10 CYTOKINA PRZECIWZAPALNA150 zł
IL - 6 CYTOKINA PROZAPALNA150 zł
INHIBINA A120 zł
INHIBINA B120 zł
INSULINA32 zł
INSULINA 1 godz. po podaniu 75 g. glukozy32 zł
INSULINA 1 godz. po posiłku32 zł
INSULINA 2 godz. po podaniu 75 g. glukozy32 zł
INSULINA 2 godz. po posiłku32 zł
INSULINOPODOBNY CZYNNIK IGF75 zł
IgA (IMMUNOGLOBULINA)38 zł
IgD (IMMUNOGLOBULINA)55 zł
IgE CAŁKOWITE58 zł
IgG (IMMUNOGLOBULINA)38 zł
IgM (IMMUNOGLOBULINA)38 zł
KADM80 zł
KALCYTONINA105 zł
KALPROTEKTYNA W KALE - METODA ILOŚCIOWA150 zł
KAMIEŃ MOCZOWY /ANALIZA/56 zł
KARBAMAZEPINA35 zł
KARIOTYP350 zł
KARNITYNA60 zł
KATECHOLAMINY/ ADRENALINA, NORADRENALINA (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)85 zł
KAŁ - BADANIE OGÓLNE (RESZTKI + WYGLĄD)20 zł
KAŁ - CLOSTRIDIUM DIFFICILE/TOKSYNA A i B/100 zł
KAŁ - KREW UTAJONA20 zł
KAŁ - LAMBLIE m. ELISA- TEST ENZYMATYCZNY50 zł
KAŁ - PASOŻYTY (1 próbka)15 zł
KAŁ - ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY50 zł
KAŁ NA NOSICIELSTWO150 zł
KAŁ NA RESZTKI POKARMOWE (STOPIEŃ STRAWIENIA)18 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU P/CIAŁA IgG60 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU P/CIAŁA IgM60 zł
KOAGULOGRAM (PT, APTT, FIBRYNOGEN)38 zł
KOBALT80 zł
KOCI PAZUR P/CIAŁA IgG / BARTONELLA P/CIAŁA IgG/275 zł
KOPROPORFIRYNY W MOCZU60 zł
KORTYZOL53 zł
KORTYZOL 30 MIN. PO PODANIU 0,25mg ACTH     77 zł
KORTYZOL 60 MIN. PO PODANIU 0,25mg ACTH     100 zł
KORTYZOL TEST III 30MIN. PO PODANIU 0,25mg ACTH   64,75 zł
KORTYZOL TEST III 60 MIN. PO PODANIU 0,25mg ACTH 64,75 zł  
KORTYZOL W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU53 zł
KORTYZOL WOLNY Z DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU36 zł
KREATYNINA17 zł
KWAS DELTA - AMINOLEWULINOWY/ALA (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)115 zł
KWAS FOLIOWY48 zł
KWAS HYDROKSYMASŁOWY45 zł
KWAS MLEKOWY17 zł
KWAS MOCZOWY17 zł
KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY W MOCZU150 zł
KWAS WALPROINOWY60 zł
KWAS WANILINOMIGDAŁOWY VMA30 zł
KWASY ŻÓŁCIOWE25 zł
KWAŚNA ALFA - 1 GLIKOPROTEINA (OROZOMUKOID)40 zł
LDH (DEHYDROGENAZA MLECZANOWA)30 zł
LEGIONELLA P/CIAŁA IgA195 zł
LEGIONELLA P/CIAŁA IgG195 zł
LEGIONELLA P/CIAŁA IgM195 zł
LEUKOCYTOZA15 zł
LEUKOCYTOZA Z ROZMAZEM17 zł
LH38 zł
LICZBA ADDISA W MOCZU18 zł
LIPAZA25 zł
LIPIDOGRAM50 zł
LIPOPROTEINA - X45 zł
LIPOPROTEINA A - Lp(a) - niezależny czynnik ryzyka miażdzycy40 zł
LISTERIOZA TEST JAKOŚCIOWY55 zł
LIT45 zł
MAGNEZ17 zł
MANGAN80 zł
METOKSYKATECHOLAMINY Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU110 zł
MIEDŹ35 zł
MIKROALBUMINURIA30 zł
MIOGLOBINA35 zł
MOCZ - BIAŁKO (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - BIAŁKO (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - CHLORKI (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - CHLORKI (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - FOSFORANY (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - FOSFORANY (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - GLUKOZA (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - GLUKOZA (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - KREATYNINA (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - KREATYNINA (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - MAGNEZ (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - MAGNEZ (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - MOCZNIK (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - MOCZNIK (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - POTAS (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - POTAS (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - SÓD (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - SÓD (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ - WAPŃ (PORCJA JEDNORAZOWA)17 zł
MOCZ - WAPŃ (Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU)17 zł
MOCZ BADANIE OGÓLNE17 zł
MOCZ DIASTAZA - AMYLAZA17 zł
MOCZNIK17 zł
MONONUKLEOZA - TEST LATEKSOWY (ODCZYN PAULA-BUNNELA-DAWIDSONA)33 zł
MONONUKLEOZA EBV - IgG55 zł
MONONUKLEOZA EBV - IgM55 zł
MORFOLOGIA17 zł
MORFOLOGIA Z ROZMAZEM20 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG58 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM58 zł
NEOPTERYNA80 zł
NIKIEL80 zł
NORMETANEFRYNA90 zł
NORTRYPTYLINA70 zł
NT - PRO BNP (N-terminalny propeptyd natriuretyczny)110 zł
OB15 zł
ODCZYN COOMBSA /BTA/75 zł
ODRA P/CIAŁA IgG80 zł
ODRA P/CIAŁA IgM80 zł
OSPA WIETRZNA P/CIAŁA IgG VZV60 zł
OSPA WIETRZNA P/CIAŁA IgM VZV60 zł
OSTEOKALCYNA65 zł
OŁÓW55 zł
PARACETAMOL30 zł
PARATHORMON85 zł
PARWOWIRUS B19 P/CIAŁA IgG /ELISA/160 zł
PARWOWIRUS B19 P/CIAŁA IgM / ELISA/160 zł
PLAZMINOGEN45 zł
PŁYTKI KRWI15 zł
PŁYTKI KRWI (POBRANE NA CYTRYNIAN)15 zł
PNEUMOCYSTIS CARINII P/CIAŁA IgG86 zł
PNEUMOCYSTIS CARINII P/CIAŁA IgM86 zł
PORFIRYNY115 zł
POSIEW KAŁU GRZYBY50 zł
POSIEW KAŁU - ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY50 zł
POSIEW KAŁU TLENOWY OGÓLNY50 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU E.COLI50 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU CAMPYLOBACTER120 zł
POSIEW KAŁU YERSINIA50 zł
POSIEW MOCZU GRZYBY50 zł
POSIEW MOCZU TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW MOCZU TLENOWY50 zł
POSIEW NASIENIA NA GRZYBY50 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY50 zł
POSIEW NASIENIA UREOPLAZMA + MYCOPLASMA95 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY50 zł
POSIEW PLWOCINY GRZYBY50 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA BEZTLENOWO50 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA NA GRZYBY50 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWO50 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU HPV210 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU HPV mRNA310 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF80 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ GRZYBY50 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWO50 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GC50 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU HPV210 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU HPV mRNA310 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU UROPLAZMA I MYCOPLAZMA95 zł
POSIEW Z GARDŁA BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z GARDŁA CHLAMYDIA PNEUMONIE -antygen110 zł
POSIEW Z GARDŁA GRZYBY50 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWO50 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY GRZYBY50 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY HPV210 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY NA GC50 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY50 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY UROPLAZMA I MYCOPLASMA95 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GBS/Streptococcus aga./50 zł
POSIEW Z KROSTY/ZMIANY SKÓRNEJ BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z KROSTY/ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z KROSTY/ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z KROSTY/ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWO50 zł
POSIEW Z KROSTY/ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW Z KROSTY/ZMIANY SKÓRNEJ NA GRZYBY50 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW NA GRZYBY50 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWO50 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z NOSA BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z NOSA GRZYBY50 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWO50 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z ODBYTU NA GRZYBY50 zł
POSIEW Z ODBYTU TLENOWO50 zł
POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GBS /Streptococcus aga./50 zł
POSIEW Z OKA LEWEGO BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z OKA LEWEGO NA GRZYBY50 zł
POSIEW Z OKA LEWEGO TLENOWO50 zł
POSIEW Z OKA LEWEGO TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW Z OKA LEWEGO TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z OKA LEWEGO TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z OKA PRAWEGO BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z OKA PRAWEGO GRZYBY50 zł
POSIEW Z OKA PRAWEGO TLENOWO50 zł
POSIEW Z OKA PRAWEGO TLENOWO + BEZTLENOWO100 zł
POSIEW Z OKA PRAWEGO TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z OKA PRAWEGO TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z POCHWY BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z POCHWY CHLAMYDIA TRACHOMATIS met.IF80 zł
POSIEW Z POCHWY GRZYBY50 zł
POSIEW Z POCHWY I ODBYTU W KIERUNKU GBS /Streptococcus aga./100 zł
POSIEW Z POCHWY NA UREOPLAZMĘ I MYCOPLAZMĘ95 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY50 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY95 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY + GRZYBY100 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + GRZYBY60 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GC50 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU HPV210 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU HPV mRNA310 zł
POSIEW Z RANY BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z RANY GRZYBY50 zł
POSIEW Z RANY TLENOWO50 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY95 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY + GRZYBY100 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + GRZYBY60 zł
POSIEW Z UCHA LEWEGO BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z UCHA LEWEGO NA GRZYBY50 zł
POSIEW Z UCHA LEWEGO TLENOWO50 zł
POSIEW Z UCHA LEWEGO TLENOWO + BEZTLENOWO90 zł
POSIEW Z UCHA LEWEGO TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z UCHA LEWEGO TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z UCHA PRAWEGO BEZTLENOWO50 zł
POSIEW Z UCHA PRAWEGO GRZYBY50 zł
POSIEW Z UCHA PRAWEGO TLENOWO + BEZTLENOWO95 zł
POSIEW Z UCHA PRAWEGO TLENOWO + BEZTLENOWO + GRZYBY100 zł
POSIEW Z UCHA PRAWEGO TLENOWO + GRZYBY60 zł
POSIEW Z UCHA PRAWEGO TLENOWY50 zł
POTAS17 zł
PREALBUMINA48 zł
PROGESTERON38 zł
PROGESTERON 17OH48 zł
PROKALCYTONINA120 zł
PROKOLAGEN TYPU III80 zł
PROLAKTYNA 1h po MTC38 zł
PROLAKTYNA 2 h po MTC38 zł
PROLAKTYNA PRL38 zł
PROTEINOGRAM45 zł
PROTOPORFIRYNA CYNKOWA52 zł
P/CIAŁA ANTYFOSFOLIPIDOWE IgG + IgM78 zł
P/CIAŁA ANTYHISTAMINOWE (AHA)55 zł
P/CIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgA (ACA-A)85 zł
P/CIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgG (ACA-G)85 zł
P/CIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgM (ACA-M)85 zł
P/CIAŁA ANTYRYBOSOMALNE58 zł
P/CIAŁA P/CENTROMEROM95 zł
P/CIAŁA JO - 150 zł
P/CIAŁA P/ENA U1 - RNP58 zł
P/CIAŁA P/RYBONUKLEOPROTEINIE RNP75 zł
P/CIAŁA P/AKTYNIE60 zł
P/CIAŁA P/ANTYGENOM JAJNIKA115 zł
P/CIAŁA P/ANTYGENOWI ROZPUSZCZALNEMU WĄTROBY (SLA)80 zł
P/CIAŁA P/ANTYGENOWI SM48 zł
P/CIAŁA P/b2 GLIKOPROTEINIE IgG166 zł
P/CIAŁA P/b2 GLIKOPROTEINIE IgM166 zł
P/CIAŁA P/BŁONIE KOM.HEPATOCYTÓW /LMA/60 zł
P/CIAŁA P/BŁONIE PODSTAWNEJ KANALIKÓW NERKOWYCH60 zł
P/CIAŁA P/BŁONIE PODSTAWNEJ KŁĘBKÓW NERKOWYCH (ANTY GMB)80 zł
P/CIAŁA P/BŁONIE PODSTAWNEJ NABŁONKA60 zł
P/CIAŁA P/BŁONIE PODSTAWNEJ PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH60 zł
P/CIAŁA P/CYKLICZNEMU CYTRULINOWEMU PEPTYDOWI (CCP)50 zł
P/CIAŁA P/CZYNNIKOWI WEWNTRZNEMU CASTELA80 zł
P/CIAŁA P/DEKARBOKSYLAZIE KWASU GLUTAMINOWEGO GAD80 zł
P/CIAŁA P/DNS - TOPOIZOMERAZIE I (Scl- 70)60 zł
P/CIAŁA P/DWUNICIOWEMU DNA (dsDNA)30 zł
P/CIAŁA P/ENDOMYSIUM EmA IgA70 zł
P/CIAŁA P/ENDOMYSIUM EmA IgG70 zł
P/CIAŁA P/EPIDERMOALNEJ BŁONIE PODSTAWNEJ /PEMHIGOID/80 zł
P/CIAŁA P/FOSFATAZIE TYROZYNOWEJ IA - 275 zł
P/CIAŁA P/FOSFATYDYLOSERYNIE IgG75 zł
P/CIAŁA P/FOSFATYDYLOSERYNIE IgM75 zł
P/CIAŁA P/GANGLIOZYDOM GM-I355 zł
P/CIAŁA P/GLIADINIE - IgA85 zł
P/CIAŁA P/GLIADINIE - IgG85 zł
P/CIAŁA P/GRANULOCYTARNE cANCA60 zł
P/CIAŁA P/GRANULOCYTARNE pANCA (MPO)60 zł
P/CIAŁA P/JĄDROM NEUROCYTÓW /ANTY- HU/90 zł
P/CIAŁA P/JĄDROM NEUROCYTÓW /ANTY- MA/90 zł
P/CIAŁA P/JĄDROM NEUROCYTÓW /ANTY- RI/90 zł
P/CIAŁA P/JĄDROWE PANEL EIA PROFIL (SS-A, SS-B, RNP-SM,SM,SCL70)115 zł
P/CIAŁA P/JĄDROWE ANA - HEp - 2 /IF/80 zł
P/CIAŁA P/JEDNONICIOWEMU DNA (ssDNA)50 zł
P/CIAŁA P/KOMÓRKOM OKłADZINOWYM ŻOŁĄDKA (APCA) (GPCA)70 zł
P/CIAŁA P/KOMÓRKOM ŚLINIANEK55 zł
P/CIAŁA P/KOMÓRKOM ZEWNĄTRZWYDZIELNICZYM TRZUSTKI60 zł
P/CIAŁA P/KORZE NADNERCZY60 zł
P/CIAŁA P/MIĘŚNIOM GŁADKIM SMA50 zł
P/CIAŁA P/MIĘŚNIOM SZKIELETOWYM ASMA60 zł
P/CIAŁA P/MIĘŚNIU SERCOWEMU CA70 zł
P/CIAŁA P/MIKROSOMALNE WĄTROBOWO-NERKOWE LKM160 zł
P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE AMA56 zł
P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE AMA PODKLASA M2M4M9100 zł
P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE AMA TYPM235 zł
P/CIAŁA P/MITOCHONDRIALNE AMA-ETI40 zł
P/CIAŁA P/NABŁONKOWI JELITA GRUBEGO60 zł
P/CIAŁA P/NABŁONKOWI KANALIKÓW ŻÓŁCIOWYCH (BDA)66 zł
P/CIAŁA P/NASKÓRKOWEJ MIĘDZYKOMÓRKOWEJ SUBSTANCJI60 zł
P/CIAŁA P/OSKÓRKOWYM GRZEBIENIOM NERKOWYM60 zł
P/CIAŁA P/PLEMNIKOM70 zł
P/CIAŁA P/PŁYTKOWE240 zł
P/CIAŁA P/RECEPTOROM ACETYLOCHOLINY115 zł
P/CIAŁA P/RECEPTOROWI INSULINY80 zł
P/CIAŁA P/RECEPTOROWI TSH/TRAb = TBII75 zł
P/CIAŁA P/RETIKULINOWE (ARA)110 zł
P/CIAŁA P/RNP - Sm70 zł
P/CIAŁA P/SARKOLEMIE60 zł
P/CIAŁA P/SS - A (Ro)48 zł
P/CIAŁA P/SS - B (La)60 zł
P/CIAŁA P/TARCZYCOWE ANTY-TPO53 zł
P/CIAŁA P/TARCZYCOWE ANTY-TG53 zł
P/CIAŁA P/TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA80 zł
P/CIAŁA P/TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG80 zł
P/CIAŁA P/WYSPOM TRZUSTKI ICA70 zł
P/CIAŁA P/DEAMINOWANEJ GLIADYNIE GAF IGG85 zł
P/CIAŁA P/DEAMINOWANEJ GLIADYNIE GAF IGA85 zł
P/CIAŁA PM - 160 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IGG58 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IGM58 zł
17OH PROGESTERON  30 MIN. PO PODANIU O,25mg ACTH91 zł
17OH PROGESTERON 60 MIN. PO PODANIU O,25mg ACTH 91 zł
17OH PROGESTERON TEST III 30 MIN. PO PODANIU 0,25mg ACTH64,75 zł
17OH PROGESTERON TEST III 60 MIN. PO PODANIU 0,25mg ACTH64,75 zł
PSA58 zł
PSA WOLNE/CAŁKOWITE103 zł
PT (czas protrombinowy, INR, Quick)13 zł
PYRYLINKS D75 zł
RENINA85 zł
RETIKULOCYTY15 zł
ROZPUSZCZALNY RECEPTOR TRANSFERYNY80 zł
RÓŻYCZKA IgG55 zł
RÓŻYCZKA IgM55 zł
RÓŻYCZKA P/CIAŁA IgG - AWIDNOŚĆ110 zł
RSV WIRUS P/CIAŁA IgA60 zł
RSV WIRUS P/CIAŁA IgG60 zł
RSV WIRUS P/CIAŁA IgM170 zł
RTĘĆ80 zł
SALICYLANY46 zł
SELEN85 zł
SEROMUKOID20 zł
SEROTONINA90 zł
SHBG - SEX HORMON /GLOBULINA WIĄŻĄCA HORMONY PŁCIOWE/38 zł
SLE (czynnik związany z kom.LE) latex20 zł
SOMATOMEDYNA C IGF - 1110 zł
SÓD17 zł
SWOISTA ENOLAZA NEURONOWA NSE110 zł
ŚWINKA P/CIAŁA IgG90 zł
ŚWINKA P/CIAŁA IgM90 zł
T336 zł
T436 zł
TEOFILINA65 zł
TEST HARMONY2600 zł
TEST PAPPA300 zł
TEST ROMA110 zł
 TESTOSTERON38 zł
 TESTOSTERON WOLNY48 zł
 TESTY ALERGICZNE - ALERGENY ATOPOWE 20 ALERGENÓW190 zł
 TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE 27 ALERGENÓW190 zł
 TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE WZIEWNE 20 ALERGENÓW190 zł
 TESTY ALERGICZNE - ALERGENY POKARMOWE 20 ALERGENÓW190 zł
 TESTY ALERGICZNE - ALERGENY WZIEWNE (INHALACYJNE) 20 ALERGENÓW190 zł
TESTY ALERGICZNE MIESZANKA (4 ALERGENY)50 zł
TESTY ALERGICZNE - POJEDYŃCZY ALERGEN45 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL POKARMOWY190 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL WZIEWNY190 zł
TESTY ALERGICZNE - ZESTAW MIESZANY 20 ALERGENÓW190 zł
TIBC PAKIET (Fe, UIBC, TIBC)30 zł
TNF ALFA - cytokina prozapalna85 zł
TOKSOPLAZMOZA - AWIDNOŚĆ PRZECIWCIAŁ IgG100 zł
TOKSOPLAZMOZA IgA55 zł
TOKSOPLAZMOZA IgG55 zł
TOKSOPLAZMOZA IgM55 zł
TOXOCAROZA IgG65 zł
TOXOPLASMA GONDI DNA - PCR175 zł
TPA (polipeptydowy antygen tkankowy)115 zł
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)115 zł
TRANSFERYNA30 zł
TROPONINA I25 zł
TROPONINA T30 zł
TRÓJGLICERYDY17 zł
TRYPTAZA145 zł
TSH36 zł
TYREOGLOBULINA53 zł
WALLERA ROSSEGO ODCZYN21 zł
WAPŃ17 zł
WAPŃ ZJONIZOWANY25 zł
 WAZOAKTYWNY PEPTYD JELITOWY (VIP)155 zł
 WĄGRZYCA P/CIAŁA (TASIEMIEC)192 zł
 WITAMINA A (retinol)65 zł
 WITAMINA B1255 zł
 WITAMINA B6150 zł
 WITAMINA C150 zł
 WITAMINA D3 /1,25 OH2D3/115 zł
 WITAMINA D3 /25OHD3/60 zł
 WITAMINA E68 zł
WITAMINA K1195 zł
 WŁOŚNICA/TRICHINELLA SPIRALIS P/CIAŁA IgG115 zł
 WOLNA PODJEDNOSTKA HCG45 zł
 WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE85 zł
 WR20 zł
 WR FTA - TEST POTWIERDZENIA80 zł
 WSPÓŁCZYNNIK INSULINOOPORNOŚCI - HOMA50 zł
 WYMAZ Z NOSA W KIERUNKU EOZYNOFILI30 zł
YERSINIA P/CIAŁA IgM, IgG, IgA (PAKIET 3 OZNACZEŃ)180 zł
YERSINIA P/CIAŁA IgA55 zł
YERSINIA P/CIAŁA IgG55 zł
ZŁOTO80 zł
ŻELAZO17 zł

Cena wizyty i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.