LaboratoriumCena
17-KETOSTEROIDY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU50 zł
17-OH KORTYKOSTEROIDY (17-HYDROSTEROIDY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU140 zł
17-OH PROGESTERON (17-HYDROKSYPROGESTERON)53 zł
ACTH (ADRENOKORTYKOTROPINA)92 zł
ADRENALINA (EPINEFRYNA)85 zł
AFP (ALFA-FETOPROTEINA)50 zł
AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA (ARO)140 zł
ALBUMINY19 zł
ALDOLAZA27 zł
ALDOSTERON60 zł
ALFA1-ANTYTRYPSYNA45 zł
ALFA1-ANTYTRYPSYNA (genotyp)240 zł
ALFA1-KWAŚNA GLIKOPROTEINA (OROZOMUKOID, AAG)45 zł
ALFA1-MIKROGLOBULINA48 zł
ALFA2-ANTYPLAZMINA75 zł
ALFA2-MAKROGLOBULINA80 zł
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT, AlAT, GPT)17 zł
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (ASP, AspAT, GOT)17 zł
AMYLAZA (DIASTAZA)19 zł
AMYLAZA TRZUSTKOWA19 zł
ANDROSTENDION53 zł
ANTY-Rh PRZECIWCIAŁA (ALLOPRZECIWCIAŁA ODPORNOŚCIOWE)50 zł
ANTYGEN HLA-B5190 zł
ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO (SCC-Ag)90 zł
ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY (LA)79 zł
ANTYTROMBINA III (AT 3)32 zł
APO A I (apolipoproteina A-I)48 zł
APO B (apolipoproteina B)48 zł
APTT (CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY)17 zł
ASO (ANTYSTREPTOLIZYNA)19 zł
ASPERGILOZA (ASPERGILLUS) PRZECIWCIAŁA100 zł
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE65 zł
BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE370 zł
BARBITURANY26 zł
BENZODIAZEPINY37 zł
BETA-CROSS LAPS (marker resorpcji kostnej)59 zł
BETA-HCG (GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA)59 zł
BETA2-MIKROGLOBULINA37 zł
BIAŁKO BENCE’A - JONESA metodą immunofiksacji120 zł
BIAŁKO C80 zł
BIAŁKO CAŁKOWITE19 zł
BIAŁKO MONOKLONALNE metodą immunofiksacji170 zł
BIAŁKO S80 zł
BIAŁKO S-10090 zł
BIAŁKO WIĄŻĄCE WITAMINĘ D (VDBP)85 zł
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA I CAŁKOWITA36 zł
BILIRUBINA CAŁKOWITA19 zł
BIZMUT84 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) DNA metodą PCR280 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgG60 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgM60 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgG120 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgM120 zł
BRUCELOZA (BRUCELLA) PRZECIWCIAŁA metodą OWD i odczyn WRIGHTA130 zł
BŁONICA (CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE) PRZECIWCIAŁA IgG90 zł
C- PEPTYD58 zł
C-TELOPEPTYD KOLAGENU TYPU I (ICTP)80 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY (aktywność)100 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY (ilościowo)100 zł
C3 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA38 zł
C4 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA38 zł
CA - 12573 zł
CA - 15.373 zł
CA - 19.973 zł
CA - 5085 zł
CA-72.473 zł
CANDIDA ALBICANS metodą PCR245 zł
CANDIDA SPECIES PRZECIWCIAŁA170 zł
CEA63 zł
CERULOPLAZMINA37 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) metodą PCR (wymaz)190 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgA63 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgM63 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgA61 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG61 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM61 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIE metodą PCR190 zł
CHLORKI19 zł
CHOLESTEROL CAŁKOWITY19 zł
CHOLESTEROL HDL19 zł
CHOLESTEROL LDL (oznaczany)30 zł
CHOLESTEROL LDL (wyliczany)40 zł
CHOLINOESTERAZA (CHE)19 zł
CHOROBA KOCIEGO PAZURA (BARTONELLA HENSELAE) PRZECIWCIAŁA IgG290 zł
CHROM (Cr)85 zł
CHROMOGRANINA A (CgA)79 zł
CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) AKTYWNOŚĆ22 zł
CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) mass27 zł
COXACKIE PRZECIWCIAŁA69 zł
CRP (BIAŁKO OSTREJ FAZY)24 zł
CRP ULTRACZUŁE (hs-CRP)43 zł
CYFRA 21-153 zł
CYNK (Zn)42 zł
CYSTATYNA48 zł
CYTOLOGIA (POBRANIE BEZ KONSULTACJI)70 zł
CYTOLOGIA (POBRANIE PODCZAS KONSULTACJI)45 zł
CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC120 zł
CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC + HPV DNA340 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + HPV PANEL PODSTAWOWY 41 TYPÓW HR395 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + MYCOPLASMA HOMINIS, MYCOPLASMA GENITALIUM, UREAPLASMA + HPV PANEL PODSTAWOWY 41 TYPÓW HR450 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO260 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + MYCOPLASMA I UREAPLASMA JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO410 zł
CYTOLOGIA LBC + HPV JAKOŚCIOWO260 zł
CYTOMEGALIA (CMV) DNA metodą PCR450 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG60 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG AWIDNOŚĆ140 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgM60 zł
CZAS TROMBINOWY (TT)16 zł
CZYNNIK IX115 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF IgG)60 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF IgM)60 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF (ilościowo)23 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF metodą lateksową (jakościowo)17 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgA60 zł
CZYNNIK V151 zł
CZYSTOŚĆ POCHWY45 zł
D-DIMERY35 zł
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH)35 zł
DEZOKSYPIRYDYNOLINA (PYRYLINKS D)80 zł
DHEA (DEHYDROEPIANDROSTERON)53 zł
DHEA-S (SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTERONU)43 zł
DIGOKSYNA69 zł
DIHYDROTESOSTERON (DHT)49 zł
DOPAMINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU126 zł
DOPŁATA DO BADANIA CITO (BIOCHEMIA)10 zł
DOPŁATA DO BADANIA CITO (HORMONY )15 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C14-C20)280 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C22-C26)280 zł
ECHO WIRUS PRZECIWCIAŁA160 zł
ENZYM DIAMINOOKSYDAZY (DAO)180 zł
ERYTROPOETYNA (EPO)55 zł
ESTRADIOL (E2)43 zł
ESTRON (E1)60 zł
FENOBARBITAL55 zł
FENOL (METABOLIT BENZENU)60 zł
FENYTOINA40 zł
FERRYTYNA60 zł
FIBRYNOGEN26 zł
FOSFATAZA ALKALICZNA GRANULOCYTÓW (FAG)58 zł
FOSFATAZA KWAŚNA (ACP)28 zł
FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA (PAP)28 zł
FOSFATAZA ZASADOWA (ALKALICZNA) FRAKCJA KOSTNA (ALP-K)32 zł
FOSFATAZA ZASADOWO (ALKALICZNA) (ALP)19 zł
FOSFOR NIEORGANICZNY (P)19 zł
FRUKTOZA (w nasieniu lub w osoczu)55 zł
FSH (FOLITROPINA, HORMON FOLIKULOTROPOWY)43 zł
FT3 (WOLNA TRIJODOTYRONINA)41 zł
FT4 (WOLNA TYROKSYNA)41 zł
GALAKTOZA (w moczu lub we krwi)58 zł
GAMMA-GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA (GGTP)19 zł
GASTRYNA79 zł
GLIN (Al)75 zł
GLISTA LUDZKA (ASCARIS LUMBRICOIDES) PRZECIWCIAŁA86 zł
GLUKAGON80 zł
GLUKOZA19 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 50g glukozy19 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 75g glukozy19 zł
GLUKOZA 1 godz. po posiłku19 zł
GLUKOZA 2 godz. po podaniu 50g glukozy19 zł
GLUKOZA 2 godz. po podaniu 75g glukozy19 zł
GLUKOZA 2 godz. po posiłku19 zł
GRUPA KRWI60 zł
GRUPA KRWI CITO70 zł
GRUPA KRWI – WYROBIENIE „KREW KARTA”35 zł
GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgM65 zł
GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgM65 zł
HAPTOGLOBINA (Hp)45 zł
HELICOBACTER PYLORI ANTYGEN (w kale)75 zł
HELICOBACTER PYLORI PRZECIWCIAŁA61 zł
HEMOGLOBINA GLIKOLIZOWANA (HbA1c)60 zł
HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgG75 zł
HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgM75 zł
HIV73 zł
HIV metodą PCR475 zł
HLA B27210 zł
HOMOCYSTEINA85 zł
HORMON ANTY-MüLLEROWSKI (rezerwa jajników, AMH)210 zł
HORMON WZROSTU (GH)38 zł
IMMUNOGLOBULINA A (IgA)43 zł
IMMUNOGLOBULINA D (IgD)75 zł
IMMUNOGLOBULINA E CAŁKOWITE (IgE CAŁKOWITE)63 zł
IMMUNOGLOBULINA G (IgG)43 zł
IMMUNOGLOBULINA M (IgM)43 zł
INHIBINA A130 zł
INHIBINA B130 zł
INSULINA37 zł
INSULINA 1 godz. po podaniu 50g glukozy37 zł
INSULINA 1 godz. po podaniu 75g glukozy37 zł
INSULINA 1 godz. po posiłku37 zł
INSULINA 2 godz. po podaniu 50g glukozy37 zł
INSULINA 2 godz. po podaniu 75g glukozy37 zł
INSULINA 2 godz. po posiłku37 zł
INSULINOPODOBNY CZYNNIK WZROSTU IGF-1 (SOMATOMEDYNA C)80 zł
INTERLEUIKNA 6 (IL-6)160 zł
INTERLEUKINA 10 (IL-10)160 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgA60 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgG60 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgM, IgG, IgA (pakiet 3 oznaczeń)195 zł
KADM (Cd)85 zł
KALCYTONINA115 zł
KALPROTEKTYNA W KALE (ilościowo)160 zł
KAMIEŃ MOCZOWY (analiza)62 zł
KARBAMAZEPINA40 zł
KARIOTYP350 zł
KARNITYNA65 zł
KATECHOLAMINY (ADRENALINA, NORADRENALINA) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU90 zł
KAŁ - BADANIE OGÓLNE30 zł
KAŁ - CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOKSYNA A + B)110 zł
KAŁ - KREW UTAJONA25 zł
KAŁ - NOSICIELSTWO160 zł
KAŁ - PASOŻYTY (1 próbka)20 zł
KAŁ - RESZTKI POKARMOWE (stopień strawienia)24 zł
KAŁ - ROTAWIRUSY + ADENOWIRUSY55 zł
KAŁ – LAMBLIE metodą ELISA (test enzymatyczny)55 zł
KINAZA KREATYNOWA (CPK, CK)19 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgM65 zł
KOAGULOGRAM (PT, APTT, FIBRYNOGEN)45 zł
KOBALT85 zł
KOPEPTYNA120 zł
KOPROPORFIRYNY W MOCZU65 zł
KORTYZOL58 zł
KORTYZOL W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU58 zł
KORTYZOL WOLNY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU42 zł
KREATYNINA19 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgA60 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgG60 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgM60 zł
KWAS DELTA - AMINOLEWULINOWY (ALA) Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU125 zł
KWAS FOLIOWY53 zł
KWAS HYDROKSYMASŁOWY50 zł
KWAS MLEKOWY19 zł
KWAS MOCZOWY19 zł
KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY (TCA) W MOCZU160 zł
KWAS WALPROINOWY65 zł
KWAS WANILINOMIGDAŁOWY (VMA)35 zł
KWASY ŻÓŁCIOWE30 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgA205 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgG205 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgM205 zł
LEUKOCYTOZA18 zł
LICZBA ADDISA22 zł
LIPAZA28 zł
LIPIDOGRAM56 zł
LIPOPROTEINA A (Lp(a))43 zł
LIPOPROTEINA X48 zł
LISTERIOZA (jakościowo)58 zł
LIT (Li)48 zł
LUTROPINA (HORMON LUTEINIZUJĄCY, LH)43 zł
MAGNEZ (Mg)19 zł
MANGAN (Mn)85 zł
METOKSYKATECHOLAMINY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU115 zł
MIEDŹ (Cu)38 zł
MIKROALBUMINURIA33 zł
MIOGLOBINA38 zł
MOCZ - BADANIE OGÓLNE19 zł
MOCZ - BIAŁKO (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - BIAŁKO W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - CHLORKI (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - CHLORKI W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - CYTOLOGIA OSADU MOCZU45 zł
MOCZ - DIASTAZA (AMYLAZA)19 zł
MOCZ - FOSFORANY (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - FOSFORANY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - GLUKOZA (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - GLUKOZA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - KREATYNINA (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - KREATYNINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - MAGNEZ (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - MAGNEZ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - MOCZNIK (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - MOCZNIK W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - POTAS (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - POTAS W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - SÓD (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZ - SÓD W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ - WAPŃ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU19 zł
MOCZ – WAPŃ (PORCJA JEDNORAZOWA)19 zł
MOCZNIK WE KRWI19 zł
MONONUKLEOZA (EBV) metodą lateksową (odczyn Paula-Bunnela-Dawidsona)36 zł
MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgG58 zł
MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgM58 zł
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ19 zł
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ Z ROZMAZEM22 zł
MYCOPLASMA HOMINIS DNA (wymaz)110 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM63 zł
NEOPTERYNA85 zł
NIKIEL (Ni)85 zł
NORMETANEFRYNA (METABOLIT NORADRENALINY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU95 zł
NORTRYPTYLINA75 zł
NT-proBNP (N-terminalny fragment propeptyd natriuretyczny typu B)120 zł
ODCZYN BIERNACKIEGO (OB)17 zł
ODCZYN COOMBSA (BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY, BTA)80 zł
ODCZYN WAALERA-ROSEGO (OWR)25 zł
ODRA PRZECIWCIAŁA IgG85 zł
ODRA PRZECIWCIAŁA IgM85 zł
OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgM65 zł
OSTEOKALCYNA70 zł
OŁÓW (Pb)58 zł
PARACETAMOL35 zł
PARATHORMON (PTH)90 zł
PARWOWIRUS B19 PPRZECIWCIAŁA IgM metodą ELISA168 zł
PARWOWIRUS B19 PRZECIWCIAŁA IgG metodą ELISA168 zł
PLAZMINOGEN48 zł
PNEUMOCYSTOZA (PNEUMOCYSTIS CARINII) PRZECIWCIAŁA IgG90 zł
PNEUMOCYSTOZA (PNEUMOCYSTIS CARINII) PRZECIWCIAŁA IgM90 zł
PORFIRYNY125 zł
POSIEW KAŁU TLENOWY OGÓLNY53 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU CAMPYLOBACTER125 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU ESCHERICHIA COLI (E.COLI)53 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU ROTAWIRUSY + ADENOWIRUSY53 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU YERSINIA53 zł
POSIEW MOCZU TLENOWY53 zł
POSIEW MOCZU TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW MOCZU W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY53 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW NASIENIA W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW NASIENIA W KIERUNKU UREOPLAZMA + MYCOPLASMA100 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY53 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW PLWOCINY W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA BEZTLENOWY53 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY53 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU HPV220 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY53 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF85 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GONOKOKÓW53 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU HPV220 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU UROPLAZMA + MYCOPLAZMA100 zł
POSIEW Z GARDŁA BEZTLENOWY53 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY53 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU CHLAMYDIA PNEUMONIE (antygen)120 zł
POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY53 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY UROPLAZMA + MYCOPLASMA100 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF85 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)53 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GONOKOKÓW53 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU HPV220 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW BEZTLENOWY53 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY53 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW Z NOSA BEZTLENOWY53 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY53 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW Z NOSA W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW Z ODBYTU TLENOWY53 zł
POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)53 zł
POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW Z OKA BEZTLENOWY53 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY53 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW Z OKA W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW Z POCHWY BEZTLENOWY53 zł
POSIEW Z POCHWY I ODBYTU W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)53 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY53 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF85 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)53 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GONOKOKÓW53 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU HPV220 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU UREOPLAZMA + MYCOPLAZMA100 zł
POSIEW Z RANY BEZTLENOWY53 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY53 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW Z RANY W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW Z UCHA BEZTLENOWY53 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY53 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY95 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW Z UCHA W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓREJ BEZTLENOWY53 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY53 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + BEZTLENOWY100 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW110 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW65 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ W KIERUNKU GRZYBÓW53 zł
POTAS (K)19 zł
PREALBUMINA53 zł
PROGESTERON43 zł
PROKALCYTONINA130 zł
PROKOLAGEN TYPU III85 zł
PROLAKTYNA (PRL)43 zł
PROLAKTYNA 1 godz. po MTC43 zł
PROLAKTYNA 2 godz. po MTC43 zł
PROTEINOGRAM50 zł
PROTOPORFIRYNA CYNKOWA55 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYFOSFOLIPIDOWE IgG + IgM82 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYHISTAMINOWE (AHA)58 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgA90 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgG90 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgM90 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYRYBOSOMALNE63 zł
PRZECIWCIAŁA PM-165 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW AKTYNIE65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOM JAJNIKA120 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOWI (anty-Sm)53 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOWI ROZPUSZCZALNEMU WĄTROBY (anty-SLA)85 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BETA-2 GLIKOPROTEINIE IgM172 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BETA2-GLIKOPROTEINIE IgG172 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE KOMÓRKOWEJ HEPATOCYTÓW (anty-LMA)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ KANALIKÓW NERKOWYCH65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ KŁĘBKÓW NERKOWYCH (anty-GMB)85 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ NABŁONKA65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CENTROMEROM98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CYKLICZNEMU CYTRULINOWEMU PEPTYDOWI (anty-CCP, aCCP)55 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI WEWNTRZNEMU CASTELA85 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEAMINOWANEJ GLIADYNIE (anty-DPG) IgA90 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEAMINOWANEJ GLIADYNIE (anty-DPG) IgG90 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEKARBOKSYLAZIE KWASU GLUTAMINOWEGO (anty-GAD)85 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DNS-TOPOIZOMERAZIE I (anty- Scl70)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DWUNICIOWEMU DNA (anty-dsDNA)35 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENA U163 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM (EmA) IgA75 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM (EmA) IgG75 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW EPIDERMOALNEJ BŁONIE PODSTAWNEJ (pemhigoid)85 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATAZIE TYROZYNOWEJ (anty-IA2)80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATYDYLOSERYNIE IgG80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATYDYLOSERYNIE IgM80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GANGLIOZYDOM (anty-GM1)375 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IgG63 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IgM63 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GLIADINIE IgA90 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GLIADINIE IgG90 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JEDNONICIOWEMU DNA (anty-ssDNA)55 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JO-155 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-HU)95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-MA)95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-RI)95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM OKLADZINOWYM ŻOŁĄDKA (APCA, GPCA)75 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM ZEWNĄTRZWYDZIELNICZYM TRZUSTKI65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM ŚLINIANEK60 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KORZE NADNERCZY65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM GŁADKIM (SMA)55 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM SZKIELETOWYM (ASMA)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIU SERCOWEMU (CA )75 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NABŁONKOWI JELITA GRUBEGO65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NABŁONKOWI KANALIKÓW ŻÓŁCIOWYCH (BDA)70 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NASKÓRKOWEJ MIĘDZYKOMÓRKOWEJ SUBSTANCJI65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW OSKÓRKOWYM GRZEBIENIOM NERKOWYM65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW PLEMNIKOM75 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROM ACETYLOCHOLINY120 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROWI INSULINY85 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROWI TSH (TRAb, TBII)80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RNP - Sm75 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RYBONUKLEOPROTEINIE80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SARKOLEMIE65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SS-A (Ro)53 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SS-B (La)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA85 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG85 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW WYSPOM TRZUSTKI (ICA)75 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWGRANULOCYTARNE cANCA65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWGRANULOCYTARNE pANCA (anty-MPO)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA 2 metodą IF + WESTERN BLOT140 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA HEp-2 metodą IF85 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE PANEL EIA PROFIL (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, ScL70)125 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMIKROSOMALNE WĄTROBOWO-NERKOWE (LKM1)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE (AMA)60 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA PODKLASA M2M4M9110 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA TYP M240 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA-ETI45 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWPŁYTKOWE255 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWRETIKULINOWE (ARA)115 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWTARCZYCOWE (anty- TPO)58 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWTARCZYCOWE (anty-TG)58 zł
PSA63 zł
PSA WOLNE I CAŁKOWITE110 zł
PT (czas protrombinowy, INR, Quick)15 zł
PŁYTKI KRWI18 zł
PŁYTKI KRWI (pobrane na cytrynian)18 zł
RENINA90 zł
RETIKULOCYTY20 zł
ROZPUSZCZALNY RECEPTOR TRANSFERYNY (sTfR)85 zł
RTĘĆ (Hg)85 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgG60 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgG (awidność)120 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgM60 zł
SALICYLANY50 zł
SARS-CoV-2 PRZECIWCIAŁA IgG met. ilościowa125 zł
SELEN (Se)90 zł
SEROMUKOID24 zł
SEROTONINA95 zł
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)45 zł
SLE (czynnik związany z komórkami LE) metodą lateksową25 zł
SWOISTA ENOLAZA NEURONOWA (NSE)115 zł
SÓD (Na)19 zł
T3 (TRIJODOTYRONINA)41 zł
T4 (TYROKSYNA)41 zł
TASIEMIEC BĄBLOWIEC PRZECIWCIAŁA79 zł
TEOFILINA70 zł
TEST NA PACIORKOWCKA GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)45 zł
TEST ROMA120 zł
TEST STYMULACJI KORTYZOLU I PROGESTERONU PO PODANIU SYNACTHENU390 zł
TEST STYMULACJI KORTYZOLU PO PODANIU SYNACTHENU245 zł
TEST STYMULACJI PROGESTERONU PO PODANIU SYNACTHENU245 zł
TESTOSTERON43 zł
TESTOSTERON WOLNY53 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY ATOPOWE (SKÓRNE) 20 ALERGENÓW210 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE 27 ALERGENÓW210 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE WZIEWNE 20 ALERGENÓW210 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY POKARMOWE 20 ALERGENÓW210 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY WZIEWNE 20 ALERGENÓW210 zł
TESTY ALERGICZNE - POJEDYŃCZY ALERGEN50 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL POKARMOWY210 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL WZIEWNY210 zł
TESTY ALERGICZNE - ZESTAW MIESZANY 20 ALERGENÓW210 zł
TIBC PAKIET (żelazo, UIBC, TIBC)35 zł
TNF-alfa90 zł
TOKSOKAROZA PRZECIWCIAŁA IgG70 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) DNA metodą PCR185 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgA60 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgG60 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgG (awidność)110 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgM60 zł
TPA (polipeptydowy antygen tkankowy)125 zł
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)125 zł
TRANSFERYNA35 zł
TROPONINA I28 zł
TROPONINA T33 zł
TRYPTAZA155 zł
TRÓJGLICERYDY19 zł
TSH (HORMON TYREOTROPOWY)41 zł
TYREOGLOBULINA58 zł
UREAPLASMA UREALYTICUM + UREAPLASMA PARVUM DNA (wymaz)110 zł
VDRL25 zł
WAPŃ (Ca)19 zł
WAPŃ ZJONIZOWANY28 zł
WAZOAKTYWNY PEPTYD JELITOWY (VIP)165 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgA65 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgM180 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA IgM65 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA TOTAL65 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) ANTYGEN HBe45 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) ANTYGEN HBs31 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) DNA metodą PCR (ilościowo)315 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) DNA metodą PCR (jakościowo)280 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBc IgM45 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBc TOTAL45 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBe45 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBs45 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) metodą WESTERN BLOT205 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) PRZECIWCIAŁA anty-HCV45 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) PRZECIWCIAŁA metodą RIBA205 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (genotypowanie)495 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (ilościowo)440 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (jakościowo)240 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU D (HDV) PRZECIWCIAŁA anty-delta205 zł
WITAMINA A (RETINOL)70 zł
WITAMINA B12 (KOBALAMINA)60 zł
WITAMINA B6 (PIRYDOKSYNA)160 zł
WITAMINA C160 zł
WITAMINA D3 (1,25(OH)2D3)120 zł
WITAMINA D3 (25(OH)D3)65 zł
WITAMINA E73 zł
WITAMINA K1 (FILOCHINON)205 zł
WOLNA PODJEDNOSTKA HCG50 zł
WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE90 zł
WSPÓŁCZYNNIK INSULINOOPORNOŚCI (HOMA)55 zł
WYMAZ W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS + MYCOPLASMA + UREOPLASMA metodą PCR195 zł
WYMAZ W KIERUNKU NEISSERIA GONORRHOEAE DNA metodą PCR140 zł
WYMAZ Z NOSA W KIERUNKU EOZYNOFILI35 zł
WĄGRZYCA PRZECIWCIAŁA205 zł
WŁOŚNICA (TRICHINELLA SPIRALIS) PRZECIWCIAŁA IgG125 zł
ZŁOTO (Au)85 zł
ŚWINKA PRZECIWCIAŁA IgG95 zł
ŚWINKA PRZECIWCIAŁA IgM95 zł
ŻELAZO (Fe)19 zł
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies