LaboratoriumCena
17-KETOSTEROIDY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU53 zł
17-OH KORTYKOSTEROIDY (17-HYDROSTEROIDY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU143 zł
17-OH PROGESTERON (17-HYDROKSYPROGESTERON)56 zł
ACTH (ADRENOKORTYKOTROPINA)95 zł
ADRENALINA (EPINEFRYNA)88 zł
AFP (ALFA-FETOPROTEINA)53 zł
AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA (ARO)143 zł
ALBUMINY20 zł
ALDOLAZA29 zł
ALDOSTERON63 zł
ALFA1-ANTYTRYPSYNA48 zł
ALFA1-ANTYTRYPSYNA (genotyp)245 zł
ALFA1-KWAŚNA GLIKOPROTEINA (OROZOMUKOID, AAG)48 zł
ALFA1-MIKROGLOBULINA51 zł
ALFA2-ANTYPLAZMINA78 zł
ALFA2-MAKROGLOBULINA83 zł
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT, AlAT, GPT)18 zł
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (ASP, AspAT, GOT)18 zł
AMYLAZA (DIASTAZA)20 zł
AMYLAZA TRZUSTKOWA20 zł
ANDROSTENDION56 zł
ANTY-Rh PRZECIWCIAŁA (ALLOPRZECIWCIAŁA ODPORNOŚCIOWE)53 zł
ANTYGEN HLA-B5195 zł
ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO (SCC-Ag)93 zł
ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY (LA)82 zł
ANTYTROMBINA III (AT 3)35 zł
APO A I (apolipoproteina A-I)51 zł
APO B (apolipoproteina B)51 zł
APTT (CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY)18 zł
ASO (ANTYSTREPTOLIZYNA)20 zł
ASPERGILOZA (ASPERGILLUS) PRZECIWCIAŁA105 zł
BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE375 zł
BARBITURANY28 zł
BENZODIAZEPINY41 zł
BETA-CROSS LAPS (marker resorpcji kostnej)62 zł
BETA-HCG (GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA)63 zł
BETA2-MIKROGLOBULINA40 zł
BIAŁKO BENCE’A - JONESA metodą immunofiksacji125 zł
BIAŁKO C83 zł
BIAŁKO CAŁKOWITE20 zł
BIAŁKO MONOKLONALNE metodą immunofiksacji175 zł
BIAŁKO S83 zł
BIAŁKO S-10093 zł
BIAŁKO WIĄŻĄCE WITAMINĘ D (VDBP)88 zł
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA I CAŁKOWITA38 zł
BILIRUBINA CAŁKOWITA20 zł
BIZMUT88 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) DNA metodą PCR285 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgG78 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgM78 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgG135 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgM135 zł
BRUCELOZA (BRUCELLA) PRZECIWCIAŁA metodą OWD i odczyn WRIGHTA135 zł
BŁONICA (CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE) PRZECIWCIAŁA IgG93 zł
C- PEPTYD61 zł
C-TELOPEPTYD KOLAGENU TYPU I (ICTP)83 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY (aktywność)105 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY (ilościowo)105 zł
C3 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA41 zł
C4 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA41 zł
CA - 12576 zł
CA - 15.376 zł
CA - 19.976 zł
CA - 5088 zł
CA-72.476 zł
CANDIDA ALBICANS metodą PCR250 zł
CANDIDA SPECIES PRZECIWCIAŁA173 zł
CEA66 zł
CERULOPLAZMINA39 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) metodą PCR (wymaz)193 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgA66 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgG66 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgM66 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgA64 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG64 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM64 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIE metodą PCR193 zł
CHLORKI20 zł
CHOLESTEROL CAŁKOWITY20 zł
CHOLESTEROL HDL20 zł
CHOLESTEROL LDL (oznaczany)34 zł
CHOLESTEROL LDL (wyliczany)43 zł
CHOLINOESTERAZA (CHE)21 zł
CHOROBA KOCIEGO PAZURA (BARTONELLA HENSELAE) PRZECIWCIAŁA IgG295 zł
CHROM (Cr)88 zł
CHROMOGRANINA A (CgA)82 zł
CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) AKTYWNOŚĆ25 zł
CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) mass30 zł
COXACKIE PRZECIWCIAŁA72 zł
CRP (BIAŁKO OSTREJ FAZY)26 zł
CRP ULTRACZUŁE (hs-CRP)46 zł
CYFRA 21-156 zł
CYNK (Zn)45 zł
CYSTATYNA51 zł
CYTOLOGIA (POBRANIE BEZ KONSULTACJI)90 zł
CYTOLOGIA (POBRANIE PODCZAS KONSULTACJI)65 zł
CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC125 zł
CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC + HPV DNA345 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + HPV PANEL PODSTAWOWY 41 TYPÓW HR400 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + MYCOPLASMA HOMINIS, MYCOPLASMA GENITALIUM, UREAPLASMA + HPV PANEL PODSTAWOWY 41 TYPÓW HR455 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO265 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + MYCOPLASMA I UREAPLASMA JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO415 zł
CYTOLOGIA LBC + HPV JAKOŚCIOWO265 zł
CYTOMEGALIA (CMV) DNA metodą PCR455 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG AWIDNOŚĆ175 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgM63 zł
CZAS TROMBINOWY (TT)18 zł
CZYNNIK IX118 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF IgG)63 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF IgM)63 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF (ilościowo)25 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF metodą lateksową (jakościowo)19 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgA63 zł
CZYNNIK V160 zł
CZYSTOŚĆ POCHWY65 zł
D-DIMERY37 zł
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH)38 zł
DEZOKSYPIRYDYNOLINA (PYRYLINKS D)83 zł
DHEA (DEHYDROEPIANDROSTERON)56 zł
DHEA-S (SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTERONU)46 zł
DIGOKSYNA73 zł
DIHYDROTESOSTERON (DHT)52 zł
DOPAMINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU130 zł
DOPŁATA DO BADANIA CITO (BIOCHEMIA)12 zł
DOPŁATA DO BADANIA CITO (HORMONY )17 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C14-C20)285 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C22-C26)285 zł
ECHO WIRUS PRZECIWCIAŁA163 zł
ENZYM DIAMINOOKSYDAZY (DAO)183 zł
ERYTROPOETYNA (EPO)58 zł
ESTRADIOL (E2)46 zł
ESTRON (E1)63 zł
FENOBARBITAL58 zł
FENOL (METABOLIT BENZENU)63 zł
FENYTOINA43 zł
FERRYTYNA63 zł
FIBRYNOGEN27 zł
FOSFATAZA ALKALICZNA GRANULOCYTÓW (FAG)61 zł
FOSFATAZA KWAŚNA (ACP)30 zł
FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA (PAP)31 zł
FOSFATAZA ZASADOWA (ALKALICZNA) FRAKCJA KOSTNA (ALP-K)35 zł
FOSFATAZA ZASADOWO (ALKALICZNA) (ALP)20 zł
FOSFOR NIEORGANICZNY (P)20 zł
FRUKTOZA (w nasieniu lub w osoczu)58 zł
FSH (FOLITROPINA, HORMON FOLIKULOTROPOWY)46 zł
FT3 (WOLNA TRIJODOTYRONINA)44 zł
FT4 (WOLNA TYROKSYNA)44 zł
GALAKTOZA (w moczu lub we krwi)61 zł
GAMMA-GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA (GGTP)20 zł
GASTRYNA82 zł
GLISTA LUDZKA (ASCARIS LUMBRICOIDES) PRZECIWCIAŁA89 zł
GLUKAGON83 zł
GLUKOZA20 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 50g glukozy20 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 75g glukozy20 zł
GLUKOZA 1 godz. po posiłku20 zł
GLUKOZA 2 godz. po podaniu 50g glukozy20 zł
GLUKOZA 2 godz. po podaniu 75g glukozy20 zł
GLUKOZA 2 godz. po posiłku20 zł
GRUPA KRWI63 zł
GRUPA KRWI CITO80 zł
GRUPA KRWI – WYROBIENIE „KREW KARTA”37 zł
GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgM68 zł
GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgM68 zł
HAPTOGLOBINA (Hp)48 zł
HELICOBACTER PYLORI ANTYGEN (w kale)78 zł
HELICOBACTER PYLORI PRZECIWCIAŁA64 zł
HEMOGLOBINA GLIKOLIZOWANA (HbA1c)63 zł
HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgG78 zł
HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgM78 zł
HIV75 zł
HIV metodą PCR485 zł
HLA B27215 zł
HOMOCYSTEINA88 zł
HORMON ANTY-MüLLEROWSKI (rezerwa jajników, AMH)215 zł
HORMON WZROSTU (GH)41 zł
IMMUNOGLOBULINA A (IgA)46 zł
IMMUNOGLOBULINA D (IgD)78 zł
IMMUNOGLOBULINA E CAŁKOWITE (IgE CAŁKOWITE)66 zł
IMMUNOGLOBULINA G (IgG)46 zł
IMMUNOGLOBULINA M (IgM)46 zł
INHIBINA A133 zł
INHIBINA B133 zł
INSULINA40 zł
INSULINA 1 godz. po podaniu 50g glukozy40 zł
INSULINA 1 godz. po podaniu 75g glukozy40 zł
INSULINA 1 godz. po posiłku40 zł
INSULINA 2 godz. po podaniu 50g glukozy40 zł
INSULINA 2 godz. po podaniu 75g glukozy40 zł
INSULINA 2 godz. po posiłku40 zł
INSULINOPODOBNY CZYNNIK WZROSTU IGF-1 (SOMATOMEDYNA C)83 zł
INTERLEUIKNA 6 (IL-6)163 zł
INTERLEUKINA 10 (IL-10)163 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgA63 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgM, IgG, IgA (pakiet 3 oznaczeń)200 zł
KADM (Cd)88 zł
KALCYTONINA120 zł
KALPROTEKTYNA W KALE (ilościowo)165 zł
KAMIEŃ MOCZOWY (analiza)65 zł
KARBAMAZEPINA43 zł
KARIOTYP350 zł
KARNITYNA68 zł
KATECHOLAMINY (ADRENALINA, NORADRENALINA) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU93 zł
KAŁ - BADANIE OGÓLNE35 zł
KAŁ - CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOKSYNA A + B)115 zł
KAŁ - KREW UTAJONA28 zł
KAŁ - NOSICIELSTWO170 zł
KAŁ - PASOŻYTY (1 próbka)23 zł
KAŁ - RESZTKI POKARMOWE (stopień strawienia)26 zł
KAŁ - ROTAWIRUSY + ADENOWIRUSY58 zł
KAŁ – LAMBLIE metodą ELISA (test enzymatyczny)58 zł
KINAZA KREATYNOWA (CPK, CK)20 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgM68 zł
KOAGULOGRAM (PT, APTT, FIBRYNOGEN)48 zł
KOBALT88 zł
KOPEPTYNA123 zł
KOPROPORFIRYNY W MOCZU68 zł
KORTYZOL61 zł
KORTYZOL W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU61 zł
KORTYZOL WOLNY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU46 zł
KREATYNINA20 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgA63 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgM63 zł
KWAS DELTA - AMINOLEWULINOWY (ALA) Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU130 zł
KWAS FOLIOWY56 zł
KWAS HYDROKSYMASŁOWY53 zł
KWAS MLEKOWY20 zł
KWAS MOCZOWY20 zł
KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY (TCA) W MOCZU165 zł
KWAS WALPROINOWY68 zł
KWAS WANILINOMIGDAŁOWY (VMA)38 zł
KWASY ŻÓŁCIOWE33 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgA210 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgG210 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgM210 zł
LEUKOCYTOZA21 zł
LICZBA ADDISA25 zł
LIPAZA29 zł
LIPIDOGRAM59 zł
LIPOPROTEINA A (Lp(a))46 zł
LIPOPROTEINA X51 zł
LISTERIOZA (jakościowo)61 zł
LIT (Li)51 zł
LUTROPINA (HORMON LUTEINIZUJĄCY, LH)46 zł
MAGNEZ (Mg)20 zł
MANGAN (Mn)88 zł
METOKSYKATECHOLAMINY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU120 zł
MIEDŹ (Cu)41 zł
MIKROALBUMINURIA36 zł
MIOGLOBINA41 zł
MOCZ - BADANIE OGÓLNE20 zł
MOCZ - BIAŁKO (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - BIAŁKO W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - CHLORKI (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - CHLORKI W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - CYTOLOGIA OSADU MOCZU50 zł
MOCZ - DIASTAZA (AMYLAZA)20 zł
MOCZ - FOSFORANY (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - FOSFORANY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - GLUKOZA (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - GLUKOZA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - KREATYNINA (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - KREATYNINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - MAGNEZ (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - MAGNEZ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - MOCZNIK (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - MOCZNIK W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - POTAS (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - POTAS W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - SÓD (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - SÓD W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - WAPŃ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ – WAPŃ (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZNIK WE KRWI20 zł
MONONUKLEOZA (EBV) metodą lateksową (odczyn Paula-Bunnela-Dawidsona)39 zł
MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgG61 zł
MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgM61 zł
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ20 zł
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ Z ROZMAZEM23 zł
MYCOPLASMA HOMINIS DNA (wymaz)113 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG66 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM66 zł
NEOPTERYNA88 zł
NIKIEL (Ni)88 zł
NORMETANEFRYNA (METABOLIT NORADRENALINY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU98 zł
NORTRYPTYLINA78 zł
NT-proBNP (N-terminalny fragment propeptyd natriuretyczny typu B)125 zł
ODCZYN BIERNACKIEGO (OB)18 zł
ODCZYN COOMBSA (BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY, BTA)83 zł
ODCZYN WAALERA-ROSEGO (OWR)28 zł
ODRA PRZECIWCIAŁA IgG88 zł
ODRA PRZECIWCIAŁA IgM88 zł
OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgM68 zł
OSTEOKALCYNA73 zł
OŁÓW (Pb)61 zł
PARACETAMOL38 zł
PARATHORMON (PTH)93 zł
PARWOWIRUS B19 PPRZECIWCIAŁA IgM metodą ELISA172 zł
PARWOWIRUS B19 PRZECIWCIAŁA IgG metodą ELISA170 zł
PLAZMINOGEN51 zł
PNEUMOCYSTOZA (PNEUMOCYSTIS CARINII) PRZECIWCIAŁA IgG93 zł
PNEUMOCYSTOZA (PNEUMOCYSTIS CARINII) PRZECIWCIAŁA IgM93 zł
PORFIRYNY128 zł
POSIEW KAŁU TLENOWY OGÓLNY56 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU CAMPYLOBACTER128 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU ESCHERICHIA COLI (E.COLI)56 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU ROTAWIRUSÓW + ADENOWIRUSÓW56 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU YERSINIA56 zł
POSIEW MOCZU TLENOWY56 zł
POSIEW MOCZU TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW MOCZU W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY56 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW113 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW NASIENIA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW NASIENIA W KIERUNKU UREAPLASMA + MYCOPLASMA105 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY56 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW PLWOCINY W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY56 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU HPV225 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY56 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF88 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GONOKOKÓW56 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU HPV223 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU UREAPLASMA + MYCOPLASMA110 zł
POSIEW Z GARDŁA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY56 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU CHLAMYDIA PNEUMONIE (antygen)125 zł
POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY UROPLAZMA + MYCOPLASMA110 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF90 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GONOKOKÓW56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU HPV225 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY56 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z NOSA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY56 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z NOSA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z ODBYTU TLENOWY56 zł
POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)56 zł
POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z OKA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY56 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z OKA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z POCHWY BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z POCHWY I ODBYTU W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)56 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY56 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF90 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)56 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GONOKOKÓW56 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU HPV225 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU UREAPLASMA + MYCOPLASMA105 zł
POSIEW Z RANY BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY56 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z RANY W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z UCHA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY56 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY98 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z UCHA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓREJ BEZTLENOWY56 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY56 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POTAS (K)20 zł
PREALBUMINA56 zł
PROGESTERON46 zł
PROKALCYTONINA132 zł
PROKOLAGEN TYPU III88 zł
PROLAKTYNA (PRL)46 zł
PROLAKTYNA 1 godz. po MTC46 zł
PROLAKTYNA 2 godz. po MTC46 zł
PROTEINOGRAM53 zł
PROTOPORFIRYNA CYNKOWA58 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYFOSFOLIPIDOWE IgG + IgM85 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYHISTAMINOWE (AHA)61 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgA93 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgG93 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgM93 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYRYBOSOMALNE66 zł
PRZECIWCIAŁA PM-168 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW AKTYNIE68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOM JAJNIKA125 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOWI (anty-Sm)56 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOWI ROZPUSZCZALNEMU WĄTROBY (anty-SLA)88 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BETA-2 GLIKOPROTEINIE IgM175 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BETA2-GLIKOPROTEINIE IgG175 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE KOMÓRKOWEJ HEPATOCYTÓW (anty-LMA)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ KANALIKÓW NERKOWYCH68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ KŁĘBKÓW NERKOWYCH (anty-GMB)88 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ NABŁONKA68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CENTROMEROM101 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CYKLICZNEMU CYTRULINOWEMU PEPTYDOWI (anty-CCP, aCCP)58 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI WEWNĘTRZNEMU CASTELA88 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEAMINOWANEJ GLIADYNIE (anty-DPG) IgA93 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEAMINOWANEJ GLIADYNIE (anty-DPG) IgG93 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEKARBOKSYLAZIE KWASU GLUTAMINOWEGO (anty-GAD)88 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DNS-TOPOIZOMERAZIE I (anty- Scl70)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DWUNICIOWEMU DNA (anty-dsDNA)38 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENA U166 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM (EmA) IgA78 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM (EmA) IgG78 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW EPIDERMOALNEJ BŁONIE PODSTAWNEJ (pemhigoid)88 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATAZIE TYROZYNOWEJ (anty-IA2)83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATYDYLOSERYNIE IgG83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATYDYLOSERYNIE IgM83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GANGLIOZYDOM (anty-GM1)380 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IgG66 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IgM66 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GLIADINIE IgA93 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GLIADINIE IgG93 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JEDNONICIOWEMU DNA (anty-ssDNA)58 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JO-158 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-HU)98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-MA)98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-RI)98 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM OKŁADZINOWYM ŻOŁĄDKA (APCA, GPCA)78 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM ZEWNĄTRZWYDZIELNICZYM TRZUSTKI68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM ŚLINIANEK63 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KORZE NADNERCZY68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM GŁADKIM (SMA)58 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM SZKIELETOWYM (ASMA)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIU SERCOWEMU (CA )78 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NABŁONKOWI JELITA GRUBEGO68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NABŁONKOWI KANALIKÓW ŻÓŁCIOWYCH (BDA)73 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NASKÓRKOWEJ MIĘDZYKOMÓRKOWEJ SUBSTANCJI68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW OSKÓRKOWYM GRZEBIENIOM NERKOWYM68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW PLEMNIKOM78 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROM ACETYLOCHOLINY125 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROWI INSULINY88 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROWI TSH (TRAb, TBII)83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RNP - Sm78 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RYBONUKLEOPROTEINIE83 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SARKOLEMIE68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SS-A (Ro)56 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SS-B (La)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA88 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG88 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW WYSPOM TRZUSTKI (ICA)78 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWGRANULOCYTARNE cANCA68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWGRANULOCYTARNE pANCA (anty-MPO)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA 2 metodą IF + WESTERN BLOT143 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA HEp-2 metodą IF88 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE PANEL EIA PROFIL (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, ScL70)130 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMIKROSOMALNE WĄTROBOWO-NERKOWE (LKM1)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE (AMA)63 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA PODKLASA M2M4M9113 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA TYP M243 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA-ETI48 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWPŁYTKOWE260 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWRETIKULINOWE (ARA)120 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWTARCZYCOWE (anty- TPO)61 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWTARCZYCOWE (anty-TG)61 zł
PSA66 zł
PSA WOLNE I CAŁKOWITE120 zł
PT (czas protrombinowy, INR, Quick)16 zł
PŁYTKI KRWI19 zł
PŁYTKI KRWI (pobrane na cytrynian)20 zł
RENINA93 zł
RETIKULOCYTY22 zł
ROZPUSZCZALNY RECEPTOR TRANSFERYNY (sTfR)88 zł
RTĘĆ (Hg)88 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgG (awidność)125 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgM63 zł
SALICYLANY53 zł
SARS-CoV-2 PRZECIWCIAŁA IgG met. ilościowa135 zł
SELEN (Se)93 zł
SEROMUKOID26 zł
SEROTONINA98 zł
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)48 zł
SLE (czynnik związany z komórkami LE) metodą lateksową27 zł
SWOISTA ENOLAZA NEURONOWA (NSE)120 zł
SÓD (Na)20 zł
T3 (TRIJODOTYRONINA)44 zł
T4 (TYROKSYNA)44 zł
TASIEMIEC/BĄBLOWIEC PRZECIWCIAŁA82 zł
TEOFILINA73 zł
TEST NA PACIORKOWCKA GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)48 zł
TEST ROMA125 zł
TEST STYMULACJI KORTYZOLU I PROGESTERONU PO PODANIU SYNACTHENU410 zł
TEST STYMULACJI KORTYZOLU PO PODANIU SYNACTHENU255 zł
TEST STYMULACJI PROGESTERONU PO PODANIU SYNACTHENU255 zł
TESTOSTERON46 zł
TESTOSTERON WOLNY56 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY ATOPOWE (SKÓRNE) 20 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE 27 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE WZIEWNE 20 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY POKARMOWE 20 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY WZIEWNE 20 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - POJEDYŃCZY ALERGEN53 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL POKARMOWY215 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL WZIEWNY215 zł
TESTY ALERGICZNE - ZESTAW MIESZANY 20 ALERGENÓW215 zł
TIBC PAKIET (żelazo, UIBC, TIBC)38 zł
TNF-alfa93 zł
TOKSOKAROZA PRZECIWCIAŁA IgG73 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) DNA metodą PCR190 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgA78 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgG (awidność)140 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgM63 zł
TPA (polipeptydowy antygen tkankowy)128 zł
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)128 zł
TRANSFERYNA38 zł
TROPONINA I31 zł
TROPONINA T35 zł
TRYPTAZA160 zł
TRÓJGLICERYDY20 zł
TSH (HORMON TYREOTROPOWY)44 zł
TYREOGLOBULINA61 zł
UREAPLASMA UREALYTICUM + UREAPLASMA PARVUM DNA (wymaz)115 zł
VDRL28 zł
WAPŃ (Ca)20 zł
WAPŃ ZJONIZOWANY30 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgA68 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgM185 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA IgG68 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA IgM68 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA TOTAL68 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) ANTYGEN HBe48 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) ANTYGEN HBs34 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) DNA metodą PCR (ilościowo)320 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) DNA metodą PCR (jakościowo)285 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBc IgM47 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBc TOTAL48 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBe48 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBs47 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) metodą WESTERN BLOT210 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) PRZECIWCIAŁA anty-HCV47 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) PRZECIWCIAŁA metodą RIBA210 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (genotypowanie)498 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (ilościowo)445 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (jakościowo)245 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU D (HDV) PRZECIWCIAŁA anty-delta210 zł
WITAMINA A (RETINOL)73 zł
WITAMINA B12 (KOBALAMINA)63 zł
WITAMINA B6 (PIRYDOKSYNA)165 zł
WITAMINA C165 zł
WITAMINA D3 (1,25(OH)2D3)123 zł
WITAMINA D3 (25(OH)D3)68 zł
WITAMINA E76 zł
WITAMINA K1 (FILOCHINON)210 zł
WOLNA PODJEDNOSTKA HCG53 zł
WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE93 zł
WSPÓŁCZYNNIK INSULINOOPORNOŚCI (HOMA)58 zł
WYMAZ W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS + MYCOPLASMA + UREAPLASMA metodą PCR210 zł
WYMAZ W KIERUNKU NEISSERIA GONORRHOEAE DNA metodą PCR145 zł
WYMAZ Z NOSA W KIERUNKU EOZYNOFILI40 zł
WĄGRZYCA PRZECIWCIAŁA210 zł
WŁOŚNICA (TRICHINELLA SPIRALIS) PRZECIWCIAŁA IgG130 zł
ZŁOTO (Au)88 zł
ŚWINKA PRZECIWCIAŁA IgG98 zł
ŚWINKA PRZECIWCIAŁA IgM98 zł
ŻELAZO (Fe)20 zł
Cena  badania może ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego.
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies