Laboratorium CENA
17-KETOSTEROIDY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU143 zł
17-OH KORTYKOSTEROIDY (17-HYDROSTEROIDY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU140 zł
17-OH PROGESTERON (17-HYDROKSYPROGESTERON)40 zł
ACTH (ADRENOKORTYKOTROPINA)40 zł
ADRENALINA (EPINEFRYNA)110 zł
AFP (ALFA-FETOPROTEINA)30 zł
AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA (ARO)165 zł
ALBUMINY20 zł
ALDOLAZA40 zł
ALDOSTERON50 zł
ALFA1-ANTYTRYPSYNA50 zł
ALFA1-ANTYTRYPSYNA (genotyp)275 zł
ALFA1-KWAŚNA GLIKOPROTEINA (OROZOMUKOID, AAG)30 zł
ALFA1-MIKROGLOBULINA50 zł
ALFA2-ANTYPLAZMINA80 zł
ALFA2-MAKROGLOBULINA50 zł
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT, AlAT, GPT)18 zł
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (ASP, AspAT, GOT)18 zł
AMYLAZA (DIASTAZA)20 zł
AMYLAZA TRZUSTKOWA20 zł
ANDROSTENDION50 zł
ANTY-Rh PRZECIWCIAŁA (ALLOPRZECIWCIAŁA ODPORNOŚCIOWE)63 zł
ANTYGEN HLA-B5225 zł
ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO (SCC-Ag)95 zł
ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY (LA)95 zł
ANTYTROMBINA III (AT 3)40 zł
APO A I (apolipoproteina A-I)50 zł
APO B (apolipoproteina B)50 zł
APTT (CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY)18 zł
ASO (ANTYSTREPTOLIZYNA)20 zł
ASPERGILOZA (ASPERGILLUS) PRZECIWCIAŁA50 zł
BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE375 zł
BARBITURANY30 zł
BENZODIAZEPINY30 zł
BETA-CROSS LAPS (marker resorpcji kostnej)65 zł
BETA-HCG (GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA)63 zł
BETA2-MIKROGLOBULINA65 zł
BIAŁKO BENCE’A - JONESA metodą immunofiksacji140 zł
BIAŁKO C95 zł
BIAŁKO CAŁKOWITE20 zł
BIAŁKO MONOKLONALNE metodą immunofiksacji195 zł
BIAŁKO S95 zł
BIAŁKO S-10095 zł
BIAŁKO WIĄŻĄCE WITAMINĘ D (VDBP)95 zł
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA I CAŁKOWITA20 zł
BILIRUBINA CAŁKOWITA20 zł
BIZMUT95 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) DNA metodą PCR295 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgG95 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgM95 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgG190 zł
BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgM190 zł
BRUCELOZA (BRUCELLA) PRZECIWCIAŁA metodą OWD i odczyn WRIGHTA140 zł
BŁONICA (CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE) PRZECIWCIAŁA IgG110 zł
C- PEPTYD40 zł
C-TELOPEPTYD KOLAGENU TYPU I (ICTP)95 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY (aktywność)110 zł
C1 INHIBITOR ESTERAZY (ilościowo)110 zł
C3 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA40 zł
C4 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA40 zł
CA-12576 zł
CA-15.375 zł
CA-19.976 zł
CA-50150 zł
CA-72.495 zł
CANDIDA ALBICANS metodą PCR275 zł
CANDIDA SPECIES PRZECIWCIAŁA195 zł
CEA66 zł
CERULOPLAZMINA40 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) metodą PCR (wymaz)130 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgA50 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgG40 zł
CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgM40 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgA40 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG40 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM50 zł
CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIE metodą PCR225 zł
CHLORKI20 zł
CHOLESTEROL CAŁKOWITY20 zł
CHOLESTEROL HDL20 zł
CHOLESTEROL LDL (oznaczany)30 zł
CHOLESTEROL LDL (wyliczany)43 zł
CHOLINOESTERAZA (CHE)20 zł
CHOROBA KOCIEGO PAZURA (BARTONELLA HENSELAE) PRZECIWCIAŁA IgG320 zł
CHROM (Cr)95 zł
CHROMOGRANINA A (CgA)95 zł
CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) AKTYWNOŚĆ40 zł
CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) mass30 zł
COXACKIE PRZECIWCIAŁA80 zł
CRP (BIAŁKO OSTREJ FAZY)26 zł
CRP ULTRACZUŁE (hs-CRP)20 zł
CYFRA 21-165 zł
CYNK (Zn)50 zł
CYSTATYNA C50 zł
CYTOLOGIA (POBRANIE BEZ KONSULTACJI)90 zł
CYTOLOGIA (POBRANIE PODCZAS KONSULTACJI)65 zł
CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC125 zł
CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC + HPV DNA345 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + HPV PANEL PODSTAWOWY 41 TYPÓW HR400 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + MYCOPLASMA HOMINIS, MYCOPLASMA GENITALIUM, UREAPLASMA + HPV PANEL PODSTAWOWY 41 TYPÓW HR455 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO265 zł
CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + MYCOPLASMA I UREAPLASMA JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO415 zł
CYTOLOGIA LBC + HPV JAKOŚCIOWO265 zł
CYTOMEGALIA (CMV) DNA metodą PCR455 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG AWIDNOŚĆ210 zł
CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgM63 zł
CZAS TROMBINOWY (TT)20 zł
CZYNNIK IX95 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgG65 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgM65 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF (ilościowo)25 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF metodą lateksową (jakościowo)19 zł
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgA65 zł
CZYNNIK V95 zł
CZYSTOŚĆ POCHWY65 zł
D-DIMERY37 zł
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH)30 zł
DEZOKSYPIRYDYNOLINA (PYRYLINKS D)80 zł
DHEA (DEHYDROEPIANDROSTERON)45 zł
DHEA-S (SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTERONU)46 zł
DIGOKSYNA50 zł
DIHYDROTESOSTERON (DHT)50 zł
DOPAMINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU150 zł
DOPŁATA DO BADANIA CITO (BIOCHEMIA)12 zł
DOPŁATA DO BADANIA CITO (HORMONY )17 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C14-C20)310 zł
DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C22-C26)310 zł
ECHO WIRUS PRZECIWCIAŁA185 zł
ELASTAZA TRZUSTKOWA W KALE173 zł
ENZYM DIAMINOOKSYDAZY (DAO)215 zł
ERYTROPOETYNA (EPO)65 zł
ESTRADIOL (E2)46 zł
ESTRON (E1)65 zł
FENOBARBITAL80 zł
FENOL W MOCZU (METABOLIT BENZENU)65 zł
FENYTOINA45 zł
FERRYTYNA63 zł
FIBRYNOGEN27 zł
FOSFATAZA ALKALICZNA GRANULOCYTÓW (FAG)110 zł
FOSFATAZA KWAŚNA (ACP)30 zł
FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA (PAP)40 zł
FOSFATAZA ZASADOWA (ALKALICZNA) FRAKCJA KOSTNA (ALP-K)30 zł
FOSFATAZA ZASADOWO-ALKALICZNA (ALP)20 zł
FOSFOR NIEORGANICZNY (P)20 zł
FRUKTOZA (w nasieniu lub w osoczu)65 zł
FSH (FOLITROPINA, HORMON FOLIKULOTROPOWY)46 zł
FT3 (WOLNA TRIJODOTYRONINA)44 zł
FT4 (WOLNA TYROKSYNA)44 zł
GALAKTOZA (w moczu lub we krwi)50 zł
GAMMA-GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA (GGTP)20 zł
GASTRYNA95 zł
GLISTA LUDZKA (ASCARIS LUMBRICOIDES) PRZECIWCIAŁA89 zł
GLUKAGON96 zł
GLUKOZA20 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 50g glukozy20 zł
GLUKOZA 1 godz. po podaniu 75g glukozy20 zł
GLUKOZA 1 godz. po posiłku20 zł
GLUKOZA 2 godz. po podaniu 50g glukozy20 zł
GLUKOZA 2 godz. po podaniu 75g glukozy20 zł
GLUKOZA 2 godz. po posiłku20 zł
GRUPA KRWI75 zł
GRUPA KRWI – WYROBIENIE „KREW KARTA”37 zł
GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgM65 zł
GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgM65 zł
HAPTOGLOBINA (Hp)50 zł
HELICOBACTER PYLORI ANTYGEN (w kale)45 zł
HELICOBACTER PYLORI PRZECIWCIAŁA55 zł
HEMOGLOBINA GLIKOLIZOWANA (HbA1c)63 zł
HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgG80 zł
HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgM80 zł
HIV75 zł
HIV metodą PCR485 zł
HLA B27225 zł
HOMOCYSTEINA65 zł
HORMON ANTY-MüLLEROWSKI (rezerwa jajników, AMH)180 zł
HORMON WZROSTU (hGH)30 zł
IMMUNOGLOBULINA A (IgA)30 zł
IMMUNOGLOBULINA D (IgD)80 zł
IMMUNOGLOBULINA E CAŁKOWITE (IgE CAŁKOWITE)30 zł
IMMUNOGLOBULINA G (IgG)30 zł
IMMUNOGLOBULINA M (IgM)30 zł
INHIBINA A150 zł
INHIBINA B150 zł
INSULINA40 zł
INSULINA 1 godz. po podaniu 50g glukozy40 zł
INSULINA 1 godz. po podaniu 75g glukozy40 zł
INSULINA 1 godz. po posiłku40 zł
INSULINA 2 godz. po podaniu 50g glukozy40 zł
INSULINA 2 godz. po podaniu 75g glukozy40 zł
INSULINA 2 godz. po posiłku40 zł
INSULINOPODOBNY CZYNNIK WZROSTU IGF-1 (SOMATOMEDYNA C)95 zł
INTERLEUKINA 6 (IL-6)110 zł
INTERLEUKINA 10 (IL-10)110 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgA65 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgM, IgG, IgA (pakiet 3 oznaczeń)225 zł
KADM (Cd)95 zł
KALCYTONINA90 zł
KALPROTEKTYNA W KALE (ilościowo)170 zł
KAMIEŃ MOCZOWY (analiza)40 zł
KARBAMAZEPINA45 zł
KARIOTYP350 zł
KARNITYNA65 zł
KATECHOLAMINY (ADRENALINA, NORADRENALINA) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU110 zł
KAŁ - BADANIE OGÓLNE35 zł
KAŁ - CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOKSYNA A + B)115 zł
KAŁ - KREW UTAJONA30 zł
KAŁ - NOSICIELSTWO170 zł
KAŁ - PASOŻYTY (1 próbka)30 zł
KAŁ - RESZTKI POKARMOWE (stopień strawienia)35 zł
KAŁ - ROTAWIRUSY + ADENOWIRUSY58 zł
KAŁ – LAMBLIE metodą ELISA (test enzymatyczny)30 zł
KINAZA KREATYNOWA (CPK, CK)20 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgG80 zł
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgM80 zł
KOBALT95 zł
KOPEPTYNA125 zł
KOPROPORFIRYNY W MOCZU65 zł
KORTYZOL WOLNY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU50 zł
KORTYZOL61 zł
KORTYZOL W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU61 zł
KREATYNINA20 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgA50 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgG50 zł
KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgM50 zł
KWAS DELTA - AMINOLEWULINOWY (ALA) Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU140 zł
KWAS FOLIOWY56 zł
KWAS HYDROKSYMASŁOWY50 zł
KWAS MLEKOWY20 zł
KWAS MOCZOWY20 zł
KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY (TCA) W MOCZU210 zł
KWAS WALPROINOWY45 zł
KWAS WANILINOMIGDAŁOWY (VMA)40 zł
KWASY ŻÓŁCIOWE30 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgA235 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgG235 zł
LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgM235 zł
LEUKOCYTOZA21 zł
LICZBA ADDISA W MOCZU25 zł
LIPAZA29 zł
LIPIDOGRAM59 zł
LIPOPROTEINA A (Lp(a))50 zł
LIPOPROTEINA X50 zł
LISTERIOZA (jakościowo)50 zł
LIT (Li)30 zł
LUTROPINA (HORMON LUTEINIZUJĄCY, LH)46 zł
MAGNEZ (Mg)20 zł
MANGAN (Mn)95 zł
METOKSYKATECHOLAMINY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU80 zł
MIEDŹ (Cu)50 zł
MIKROALBUMINURIA30 zł
MIOGLOBINA45 zł
MOCZ - BADANIE OGÓLNE20 zł
MOCZ - BIAŁKO (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - BIAŁKO W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - CHLORKI (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - CHLORKI W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - CYTOLOGIA OSADU MOCZU50 zł
MOCZ - DIASTAZA (AMYLAZA)20 zł
MOCZ - FOSFORANY (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - FOSFORANY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - GLUKOZA (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - GLUKOZA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - KREATYNINA (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - KREATYNINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - KWAS MOCZOWY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - MAGNEZ (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - MAGNEZ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - MOCZNIK (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - MOCZNIK W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - POTAS (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - POTAS W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - SÓD (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZ - SÓD W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - WAPŃ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU20 zł
MOCZ - WAPŃ (PORCJA JEDNORAZOWA)20 zł
MOCZNIK WE KRWI20 zł
MONONUKLEOZA (EBV) metodą lateksową (odczyn Paula-Bunnela-Dawidsona)30 zł
MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgG50 zł
MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgM50 zł
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ20 zł
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ Z ROZMAZEM23 zł
MYCOPLASMA HOMINIS DNA (wymaz)113 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG50 zł
MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM50 zł
NEOPTERYNA95 zł
NIKIEL (Ni)95 zł
NORMETANEFRYNA (METABOLIT NORADRENALINY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU110 zł
NORTRYPTYLINA140 zł
NT-proBNP (N-terminalny fragment propeptyd natriuretyczny typu B)140 zł
ODCZYN BIERNACKIEGO (OB)18 zł
ODCZYN COOMBSA (BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY, BTA)83 zł
ODCZYN WAALERA-ROSEGO (OWR)26 zł
ODRA PRZECIWCIAŁA IgG95 zł
ODRA PRZECIWCIAŁA IgM95 zł
OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgM65 zł
OSTEOKALCYNA65 zł
OŁÓW (Pb)45 zł
PARACETAMOL40 zł
PARATHORMON (PTH)70 zł
PARWOWIRUS B19 PPRZECIWCIAŁA IgM metodą ELISA170 zł
PARWOWIRUS B19 PRZECIWCIAŁA IgG metodą ELISA170 zł
PLAZMINOGEN50 zł
PORFIRYNY140 zł
POSIEW KAŁU TLENOWY OGÓLNY56 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU CAMPYLOBACTER128 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU ESCHERICHIA COLI (E.COLI)56 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU ROTAWIRUSÓW + ADENOWIRUSÓW56 zł
POSIEW KAŁU W KIERUNKU YERSINIA56 zł
POSIEW MOCZU TLENOWY56 zł
POSIEW MOCZU TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW MOCZU W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY56 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW113 zł
POSIEW NASIENIA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW NASIENIA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW NASIENIA W KIERUNKU UREOPLAZMA + MYCOPLASMA105 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY56 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW PLWOCINY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW PLWOCINY W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY56 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU HPV225 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY56 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF88 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GONOKOKÓW56 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU HPV223 zł
POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU UREAPLASMA + MYCOPLAZMA110 zł
POSIEW Z GARDŁA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY56 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU CHLAMYDIA PNEUMONIE (antygen)125 zł
POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY UREAPLASMA + MYCOPLASMA110 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF90 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GONOKOKÓW56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU HPV225 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY56 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z MIGDAŁKÓW W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z NOSA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY56 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z NOSA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z NOSA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z ODBYTU TLENOWY56 zł
POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)56 zł
POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z OKA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY56 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z OKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z OKA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z POCHWY BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY56 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z POCHWY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS metodą IF90 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)56 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GONOKOKÓW56 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU HPV225 zł
POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU UREOPLAZMA + MYCOPLAZMA105 zł
POSIEW Z RANY BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY56 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z RANY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z RANY W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW Z UCHA BEZTLENOWY56 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY56 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW Z UCHA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW Z UCHA W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓREJ BEZTLENOWY56 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY56 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + BEZTLENOWY105 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW115 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW68 zł
POSIEW ZE ZMIANY SKÓRNEJ W KIERUNKU GRZYBÓW56 zł
POTAS (K)20 zł
PREALBUMINA50 zł
PROGESTERON46 zł
PROKALCYTONINA140 zł
PROKOLAGEN TYPU III95 zł
PROLAKTYNA (PRL)46 zł
PROLAKTYNA 1 godz. po MTC46 zł
PROLAKTYNA 2 godz. po MTC46 zł
PROTEINOGRAM90 zł
PROTOPORFIRYNA CYNKOWA80 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYFOSFOLIPIDOWE IgG + IgM95 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYHISTONOWE (AHA)65 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgA45 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgG45 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IgM45 zł
PRZECIWCIAŁA ANTYRYBOSOMALNE65 zł
PRZECIWCIAŁA PM-168 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW AKTYNIE65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOM JAJNIKA95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOWI SM (anty-Sm)50 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOWI ROZPUSZCZALNEMU WĄTROBY (anty-SLA)95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BETA-2 GLIKOPROTEINIE IgM120 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BETA-2 GLIKOPROTEINIE IgG120 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE KOMÓRKOWEJ HEPATOCYTÓW (anty-LMA)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ KANALIKÓW NERKOWYCH65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ KŁĘBKÓW NERKOWYCH (anty-GMB)95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ NABŁONKA65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW BŁONIE PODSTAWNEJ PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CENTROMEROM120 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CYKLICZNEMU CYTRULINOWEMU PEPTYDOWI (anty-CCP, aCCP)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI WEWNĘTRZNEMU CASTELA95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEAMINOWANEJ GLIADYNIE (anty-DPG) IgA95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEAMINOWANEJ GLIADYNIE (anty-DPG) IgG95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DEKARBOKSYLAZIE KWASU GLUTAMINOWEGO (anty-GAD)95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DNS-TOPOIZOMERAZIE I (anty-Scl-70)50 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW DWUNICIOWEMU DNA (anty-dsDNA)45 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENA U165 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM (EmA) IgA65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM (EmA) IgG65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW EPIDERMOALNEJ BŁONIE PODSTAWNEJ (pemhigoid)95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATAZIE TYROZYNOWEJ (anty-IA2)95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATYDYLOSERYNIE IgG95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW FOSFATYDYLOSERYNIE IgM95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GANGLIOZYDOM (anty-GM1)380 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IgG80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GIARDIA LAMBLIA IgM80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GLIADINIE IgA95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW GLIADINIE IgG95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JEDNONICIOWEMU DNA (anty-ssDNA)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JO-150 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-HU)110 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-MA)110 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROM NEUROCYTÓW (anty-RI)110 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM OKŁADZINOWYM ŻOŁĄDKA (APCA, GPCA)80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM ZEWNĄTRZWYDZIELNICZYM TRZUSTKI80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM ŚLINIANEK65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW KORZE NADNERCZY80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM GŁADKIM (SMA)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM SZKIELETOWYM (ASMA)80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW MIĘŚNIU SERCOWEMU (CA)75 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NABŁONKOWI JELITA GRUBEGO65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NABŁONKOWI KANALIKÓW ŻÓŁCIOWYCH (BDA)80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW NASKÓRKOWEJ MIĘDZYKOMÓRKOWEJ SUBSTANCJI65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW OSKÓRKOWYM GRZEBIENIOM NERKOWYM65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW PLEMNIKOM80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROM ACETYLOCHOLINY140 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROWI INSULINY95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROWI TSH (TRAb, TBII)95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RNP - Sm55 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SARKOLEMIE65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SS-A (Ro)50 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW SS-B (La)50 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIW WYSPOM TRZUSTKI (ICA)80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWGRANULOCYTARNE cANCA65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWGRANULOCYTARNE pANCA (anty-MPO)65 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA 2 metodą IF + WESTERN BLOT95 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA HEp-2 metodą IF45 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE PANEL EIA PROFIL (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, ScL70)80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMIKROSOMALNE WĄTROBOWO-NERKOWE (LKM1)68 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE (AMA)80 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA PODKLASA M2M4M9130 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA TYP M245 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWMITOCHONDRIALNE AMA-ETI50 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWPŁYTKOWE105 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWRETIKULINOWE (ARA)140 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWTARCZYCOWE (anty-TPO)61 zł
PRZECIWCIAŁA PRZECIWTARCZYCOWE (anty-TG)61 zł
PSA66 zł
PSA WOLNE I CAŁKOWITE100 zł
PT (czas protrombinowy, INR, Quick)16 zł
PŁYTKI KRWI19 zł
PŁYTKI KRWI (pobrane na cytrynian)20 zł
RENINA95 zł
RETIKULOCYTY20 zł
ROZPUSZCZALNY RECEPTOR TRANSFERYNY (sTfR)95 zł
RTĘĆ (Hg)95 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgG (awidność)135 zł
RÓŻYCZKA PRZECIWCIAŁA IgM63 zł
SALICYLANY45 zł
SELEN (Se)95 zł
SEROMUKOID30 zł
SEROTONINA110 zł
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)40 zł
SLE (czynnik związany z komórkami LE) metodą lateksową30 zł
SWOISTA ENOLAZA NEURONOWA (NSE)140 zł
SÓD (Na)20 zł
T3 (TRIJODOTYRONINA)44 zł
T4 (TYROKSYNA)44 zł
TASIEMIEC/BĄBLOWIEC PRZECIWCIAŁA80 zł
TEOFILINA80 zł
TEST NA PACIORKOWCKA GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE)48 zł
TEST ROMA140 zł
TEST STYMULACJI KORTYZOLU I PROGESTERONU PO PODANIU SYNACTHENU410 zł
TEST STYMULACJI KORTYZOLU PO PODANIU SYNACTHENU255 zł
TEST STYMULACJI PROGESTERONU PO PODANIU SYNACTHENU255 zł
TESTOSTERON46 zł
TESTOSTERON WOLNY65 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY ATOPOWE (SKÓRNE) 20 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE 27 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY PEDIATRYCZNE WZIEWNE 20 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY POKARMOWE 20 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - ALERGENY WZIEWNE 20 ALERGENÓW215 zł
TESTY ALERGICZNE - POJEDYŃCZY ALERGEN53 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL POKARMOWY215 zł
TESTY ALERGICZNE - POLYCHECK - PANEL WZIEWNY215 zł
TIBC PAKIET (żelazo, UIBC, TIBC)30 zł
TNF-alfa80 zł
TOKSOKAROZA PRZECIWCIAŁA IgG80 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) DNA metodą PCR215 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgA80 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgG63 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgG (awidność)170 zł
TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMA GONDII) PRZECIWCIAŁA IgM63 zł
TPA (polipeptydowy antygen tkankowy)140 zł
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)100 zł
TRANSFERYNA30 zł
TROPONINA I30 zł
TROPONINA T30 zł
TRYPTAZA185 zł
TRÓJGLICERYDY20 zł
TSH (HORMON TYREOTROPOWY)44 zł
TYREOGLOBULINA45 zł
UREAPLASMA UREALYTICUM + UREAPLASMA PARVUM DNA (wymaz)115 zł
VDRL28 zł
WAPŃ (Ca)20 zł
WAPŃ ZJONIZOWANY30 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgA80 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgG80 zł
WIRUS RSV PRZECIWCIAŁA IgM180 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA IgG65 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA IgM65 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A (HAV) PRZECIWCIAŁA TOTAL50 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) ANTYGEN HBe40 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) ANTYGEN HBs34 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) DNA metodą PCR (ilościowo)320 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) DNA metodą PCR (jakościowo)175 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBc IgM47 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBc TOTAL40 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBe45 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV) PRZECIWCIAŁA anty-HBs47 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) metodą WESTERN BLOT235 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) PRZECIWCIAŁA anty-HCV47 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) PRZECIWCIAŁA metodą RIBA235 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (genotypowanie)320 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (ilościowo)320 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) RNA (jakościowo)195 zł
WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU D (HDV) PRZECIWCIAŁA anty-delta105 zł
WITAMINA A (RETINOL)80 zł
WITAMINA B12 (KOBALAMINA)63 zł
WITAMINA B6 (PIRYDOKSYNA)125 zł
WITAMINA C130 zł
WITAMINA D3 (1,25(OH)2D3)140 zł
WITAMINA D3 (25(OH)D3)68 zł
WITAMINA E80 zł
WITAMINA K1 (FILOCHINON)265 zł
WOLNA PODJEDNOSTKA HCG65 zł
WOLNE KWASY TŁUSZCZOWE110 zł
WSPÓŁCZYNNIK INSULINOOPORNOŚCI (HOMA)58 zł
WYMAZ W KIERUNKU CHLAMYDIA TRACHOMATIS + MYCOPLASMA + UREOPLASMA metodą PCR210 zł
WYMAZ W KIERUNKU NEISSERIA GONORRHOEAE DNA metodą PCR145 zł
WYMAZ Z NOSA W KIERUNKU EOZYNOFILI40 zł
WĄGRZYCA PRZECIWCIAŁA135 zł
WŁOŚNICA (TRICHINELLA SPIRALIS) PRZECIWCIAŁA IgG135 zł
ZŁOTO (Au)95 zł
ŚWINKA PRZECIWCIAŁA IgG95 zł
ŚWINKA PRZECIWCIAŁA IgM95 zł
ŻELAZO (Fe)20 zł
Cena  badania może ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego.
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies