Terapia uzależnień

CENA WIZYTY: 180 - 210 zł

Na czym polega terapia uzależnień?

Leczenie uzależnienia ma na celu wyzwolić pacjenta od czynnika, który go uzależnił. 

Terapia uzależnień polega na pracy z osobą uzależnioną nad zaprzestaniem używania substancji uzależniających, redukcją szkód powstałych w wyniku zażywania tych substancji, a także dążenie do przywrócenia jednostki do normalnego funkcjonowania we wszystkich obszarach (życie zawodowe, rodzinne, społeczne).

Podczas terapii kładzie się również nacisk na motywowanie osoby uzależnionej do wprowadzania trwałych zmian w życie i poznanie mechanizmów nałogu. 

Kiedy rozpocząć terapię uzależnień?

Do terapeuty najlepiej zgłosić się w momencie, gdy poczujemy, że tracimy kontrolę nad zażywaniem np. alkoholu, czy substancji psychoaktywnych lub gdy coraz więcej osób z otoczenia zwraca nam uwagę, że "coś jest nie tak".

W przypadku problemów z alkoholem, ważną wskazówką jest samodiagnoza co najmniej 3 z 6 poniższych objawów:

  • silne pragnienie lub poczucie przymusu picia alkoholu,
  • upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu,
  • fizjologiczne objawy stanu abstynencyjnego pojawiające się, gdy picie zostało ograniczone lub przerwane,
  • potwierdzenie zwiększonej tolerancji wobec działania alkoholu,
  • silne pochłoniecie sprawą picia alkoholu, przejawiające się istotną zmianą dotychczasowych zamiłowań/zainteresowań,
  • uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy terapeuty?

Podjęcie terapii daje możliwość dotarcia do głęboko ukrytych przyczyn problemów, i tym samym daje szansę ich rozwiązania.

Korzystanie z regularnych sesji z terapeutą, który koncentruje się na pomocy w odkrywaniu podłoża problemów oraz wspiera i szuka sposobów poradzenia sobie z nimi, jest bezcenną pomocą w przywracaniu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Nasi specjaliści

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies