Pulmonolog dziecięcy

CENA WIZYTY: 270 zł

Czym zajmuje się lekarz pulmonolog dziecięcy?

Pulmonolog jest specjalistą zajmującym się wadami wrodzonymi i schorzeniami układu oddechowego, m.in. zapaleniami płuc, oskrzeli, rakiem płuc, mukowiscydozą, odmą, rozedmą, astmą, kaszlem u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Do jego zadań należy:

 • przeprowadzanie badań przedmiotowych i podmiotowych oraz czynnościowych, w tym spirometrii
 • kierowanie na badania dodatkowe;
 • pobieranie i kierowanie próbek do badań laboratoryjnych i interpretacja otrzymanych wyników;
 • interwencja w sytuacjach nagłych i zaostrzenia się choroby;
 • kierowanie na zabiegi chirurgiczne i kwalifikowane do nich;
 • wykonywanie zabiegów odbarczających, usuwanie ciał obcych z płuc, oskrzeli, tchawicy;
 • leczenie chorób infekcyjnych i przewlekłych układu oddechowego oraz zapobieganie rozwojowi powikłań po tych schorzeniach;
 • praktyczna nauka używania sprzętu wspomagającego proces oddychania lub działającego leczniczo, np. inhalatorów, respiratorów do użytku domowego;
 • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe i sanatoryjne;
 • podejmowanie działań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego.

Kiedy należy udać się do pulmonologa dziecięcego?

Do pulmonologa dziecięcego przychodzimy, gdy:

 • u noworodka stwierdzono wady rozwojowe lub choroby genetyczne dotyczące układu oddechowego (np. mukowiscydozę);
 • niemowlę nie oddycha prawidłowo przez nos, ale wciąga powietrze przez usta;
 • dziecko często ma infekcje dróg oddechowych lub kaszle często i przez długi czas;
 • u dziecka podejrzewa się lub stwierdzono astmę;
 • w drogach oddechowych znajduje się ciało obce;
 • pojawia się alergia dająca objawy w układzie oddechowym.

Jak często należy odwiedzać pulmonologa dziecięcego?

Tego specjalistę odwiedzamy jednorazowo, jeśli podczas wizyty uda się wykluczyć schorzenie dróg oddechowych, którego leczenie wymagałoby interwencji pulmonologa. Doraźnie spotykamy się z nim w razie zaostrzenia przebiegu choroby lub kiedy pojawią się komplikacje w dotychczas dobrze przebiegającej terapii. Wizyty kontrolne odbywają się według harmonogramu zaleconego przez lekarza.

Jak przygotować się do wizyty u pulmonologa dziecięcego?

Przynosimy dokumentację medyczną dziecka (w tym wyniki badań alergologicznych oraz badań innych narządów, m.in. serca, układu pokarmowego) – obecną oraz starszą, a także kartę przebiegu ciąży i porodu, jeśli pacjentem jest niemowlę. Dbamy o higienę ciała i jamy ustnej pociechy. Dziecku przed wizytą wyjaśniamy, w jakim celu idziemy do lekarza oraz jak może przebiegać badanie.

Pulmonolog dziecięcy – istotne informacje

Pulmonolodzy dziecięcy często specjalizują się też w pediatrii i w alergologii – wynika to ze specyfiki schorzeń dotykających dziecięce drogi oddechowe oraz obszaru działania specjalistów z wymienionych dziedzin.

Nasi specjaliści

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies