Pulmonolog dziecięcy

CENA WIZYTY: 270 zł

Czym zajmuje się lekarz pulmonolog dziecięcy?

Pulmonolog jest specjalistą zajmującym się wadami wrodzonymi i schorzeniami układu oddechowego, m.in. zapaleniami płuc, oskrzeli, rakiem płuc, mukowiscydozą, odmą, rozedmą, astmą, kaszlem u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Do jego zadań należy:

 • przeprowadzanie badań przedmiotowych i podmiotowych oraz czynnościowych, w tym spirometrii
 • kierowanie na badania dodatkowe;
 • pobieranie i kierowanie próbek do badań laboratoryjnych i interpretacja otrzymanych wyników;
 • interwencja w sytuacjach nagłych i zaostrzenia się choroby;
 • kierowanie na zabiegi chirurgiczne i kwalifikowane do nich;
 • wykonywanie zabiegów odbarczających, usuwanie ciał obcych z płuc, oskrzeli, tchawicy;
 • leczenie chorób infekcyjnych i przewlekłych układu oddechowego oraz zapobieganie rozwojowi powikłań po tych schorzeniach;
 • praktyczna nauka używania sprzętu wspomagającego proces oddychania lub działającego leczniczo, np. inhalatorów, respiratorów do użytku domowego;
 • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe i sanatoryjne;
 • podejmowanie działań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego.

Kiedy należy udać się do pulmonologa dziecięcego?

Do pulmonologa dziecięcego przychodzimy, gdy:

 • u noworodka stwierdzono wady rozwojowe lub choroby genetyczne dotyczące układu oddechowego (np. mukowiscydozę);
 • niemowlę nie oddycha prawidłowo przez nos, ale wciąga powietrze przez usta;
 • dziecko często ma infekcje dróg oddechowych lub kaszle często i przez długi czas;
 • u dziecka podejrzewa się lub stwierdzono astmę;
 • w drogach oddechowych znajduje się ciało obce;
 • pojawia się alergia dająca objawy w układzie oddechowym.

Jak często należy odwiedzać pulmonologa dziecięcego?

Tego specjalistę odwiedzamy jednorazowo, jeśli podczas wizyty uda się wykluczyć schorzenie dróg oddechowych, którego leczenie wymagałoby interwencji pulmonologa. Doraźnie spotykamy się z nim w razie zaostrzenia przebiegu choroby lub kiedy pojawią się komplikacje w dotychczas dobrze przebiegającej terapii. Wizyty kontrolne odbywają się według harmonogramu zaleconego przez lekarza.

Jak przygotować się do wizyty u pulmonologa dziecięcego?

Przynosimy dokumentację medyczną dziecka (w tym wyniki badań alergologicznych oraz badań innych narządów, m.in. serca, układu pokarmowego) – obecną oraz starszą, a także kartę przebiegu ciąży i porodu, jeśli pacjentem jest niemowlę. Dbamy o higienę ciała i jamy ustnej pociechy. Dziecku przed wizytą wyjaśniamy, w jakim celu idziemy do lekarza oraz jak może przebiegać badanie.

Pulmonolog dziecięcy – istotne informacje

Pulmonolodzy dziecięcy często specjalizują się też w pediatrii i w alergologii – wynika to ze specyfiki schorzeń dotykających dziecięce drogi oddechowe oraz obszaru działania specjalistów z wymienionych dziedzin.

Nasi specjaliści

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies