Lekarz medycyny pracy

CENA WIZYTY: 200 zł

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to specjalista do spraw zdrowia i profilaktyki zdrowotnej osób aktywnych zawodowo w określonym środowisku pracy. Do jego zadań należy:

 • przeprowadzanie badań okresowych i profilaktycznych pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy;
 • kwalifikowanie na określone stanowisko pracy pod względem zdrowotnym;
 • profilaktyka chorób zawodowych i promocja zdrowia w środowisku pracowniczym;
 • ocena zagrożeń i ryzyk dla danego stanowiska pracy;
 • wykrywanie i różnicowanie chorób zawodowych oraz podejmowanie wczesnego leczenia tych schorzeń i kierowanie na terapię specjalistyczną;
 • wydawanie świadectw, opinii, wniosków: dotyczących schorzeń pracownika, dla postępowań związanych z procesami sądowymi, przyznawaniem renty lub świadczeń z tytułu wypadków przy pracy;
 • wystawianie zaświadczeń o niezdolności do pracy lub o ograniczeniach dotyczących wykonywanej pracy;
 • prowadzenie rehabilitacji pracowników.

Kiedy należy udać się do lekarza medycyny pracy?

Do tego specjalisty udajemy się w celu:

 • uzyskania dopuszczenia lub przywrócenia do pracy na danym stanowisku w oparciu o obecne i przewidywane uwarunkowania zdrowotne;
 • stwierdzenia lub wykluczenia choroby zawodowej;
 • przeprowadzenia badań pracowniczych;
 • uzyskania dokumentów medycznych uprawniających do otrzymania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

Jak często należy odwiedzać lekarza medycyny pracy?

Lekarza tej specjalności zawsze odwiedzamy przed podjęciem pracy na danym stanowisku lub w sytuacji, kiedy wracamy na dawne stanowisko po dłuższym chorobowym albo po ciąży, a także w przypadku zmiany zakładu lub charakteru pracy. Pozostałe wizyty odbywają się cyklicznie, w terminach wyznaczanych zgodnie z przepisami o badaniach pracowniczych: w zależności od rodzaju badania raz na kilka miesięcy, raz na rok lub rzadziej.

Jak przygotować się do wizyty u lekarza medycyny pracy?

Przynosimy posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą schorzeń przewlekłych oraz zdarzeń nagłych i wypadków związanych z pracą oraz niezwiązanych z nią, a także aktualne wyniki badań laboratoryjnych i testów czynnościowych. Dbamy o czystość ciała.

Lekarz medycyny pracy – istotne informacje

Lekarz medycyny pracy jest specjalistą multidyscyplinarnym. Musi posiadać szeroką wiedzę na temat chorób, które mogą dotykać pracowników, oraz psychologii, psychiatrii i prawa medycznego.

Nasi specjaliści

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies