Maciej Cyran
Dr n. med.
Maciej Cyran

O mnie

Ukończyłem studia na Collegium Medicum UMK w Toruniu. Staż podyplomowy odbyłem w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, po którym obroniłem rozprawę doktorską na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Do 2015 roku pracowałem w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK we Wrocławiu. W latach 2015-2016 pracowałem w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Praskiego w Warszawie. Obecnie pracuję w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Grochowskiego oraz Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA w Warszawie. Jestem także Dyrektorem Instytutu Nauk Medycznych ds. Ratownictwa Medycznego Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Leczone choroby

  • Stany nagłe wymagające intensywnej terapii
  • Leczenie bólu ostrego i przewlekłego

Wykonywane zabiegi i badania

  • Znieczulenie ogólne i regionalne
  • Kaniulacja naczyń
  • Drenaż jam ciała
  • Czasowa tracheostomia przezskórna


Pakiety

Vouchery
Vouchery

Zadaj pytanie przez formularz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że Administratorem przekazanych za pomocą formularza danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI-MED” Hanna Brusikiewicz i S-ka – Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

MULTI MEDMULTI MEDMULTI MEDMULTI MEDMULTI MEDMULTI MEDMULTI MED

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies