Joanna Kowalska
Lek.
Joanna Kowalska

O mnie

W latach 2002–2006 pracowałam w WUM w Klinice Anestezjologii. Od 2006 roku przez 2 lata w Centrum Zdrowia Dziecka również w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 2008 roku pracuje w Szpitalu Grochowskim a od 2014 roku jestem Kierownikiem Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Leczone choroby

  • Choroby i niewydolności oddechowe pooperacyjne
  • Ostre niewydolności oddechowo – krążeniowe
  • Pacjenci wymagający leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) z różnych przyczyn
  • Refluksy różnego pochodzenia

Wykonywane zabiegi i badania

  • Drenaż jam ciała
  • Kaniulacja tętnic
  • Kaniulacja żył obwodowych i centralnych
  • Znieczulenie ogólne
  • Znieczulenie przewodowe

Pakiety

Vouchery
Vouchery

Zadaj pytanie przez formularz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna), z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
MULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies